You are here: Home » Content

The content in OpenStax-CNX comes in two formats: modules, which are like small "knowledge chunks," and collections, groups of modules structured into books or course notes, or for other uses. Our open license allows for free use and reuse of all our content.

Search for Content

Browse Content

2. Refine

Authors

Note: Includes Editors & Translators
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other

O

3. View

VOCW

« Previous 12 Next 12 » [1] 2
Type Title
Bệnh ngoại khoa gia súc
Các ứng dụng cơ bản của máy tính trong dạy học vật lý
Giáo dục môi trường
Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
Giáo trình KTCT Mác Lê Nin dùng cho khối ngành không chuyên kinh tế quản trị kinh doanh trong các trường ĐH CĐ
Giáo trình kỹ thuật khai thác thủy sản B
Giáo trình lịch sử Đảng CSVN dùng trong các trường ĐHCĐ
Giáo trình sinh thái học đồng ruộng
Giáo trình triết học Mác Lê Nin dùng trong các trường ĐHCĐ
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh
Giải phẫu thực vật
Giống vật nuôi
Hoa kỳ học
Internet
Khuyến nông chăn nuôi bò sữa
Kỹ thuật điện (Electrical Engineering)
Kỹ thuật điện 2
Logic mờ
Lập trình hướng đối tượng C++
Lập trình truyền thông
Mô Phôi Học Động Vật Thủy Sản
Mạng máy tính
Mạng sinh chất
Nghiên cứu Marketing
Nguyễn Minh Châu
Nguyễn Trãi
Ngữ pháp
Nhập môn CNPM
Phát triển kỹ năng quản trị
Phân loại thực vật
Phương pháp dạy học
Phương pháp dạy học môn đạo đức
Phương pháp dạy học tiếng Việt
Phương pháp dạy học TNXH
Quản lý nguồn nước
Sinh thái nhân văn
Thiết kế & cài đặt mạng
Thí nghiệm vật lý phổ thông
Tiếng Việt cho người nước ngoài
Tiếng Việt Thực hành
Các ngoại lực tác động lên ngư cụ
Kiểm định mô hình ngư cụ
Lý thuyết và tính toán lưới kéo
Lý thuyết về ngư cụ và các hệ thống khai thác
Lưới kéo
Lưới rê
Lưới tấm và công nghệ chế tạo lưới
Lưới vây
Lưới đăng
Mitigating the Degradation Effects of Fading
My Account
Repository
Total Collections: 1595
Total Modules: 26465