You are here: Home » Content

The content in OpenStax-CNX comes in two formats: modules, which are like small "knowledge chunks," and collections, groups of modules structured into books or course notes, or for other uses. Our open license allows for free use and reuse of all our content.

Search for Content

Browse Content

2. Refine

Language

3. View

Afrikaans (Afrikaans) [af]

Type Title
Groot godsdienste van die wereld
Grootskaalkaarte
Halfgeleiers: Intrinsieke Eienskappe en Dotering
Hersiening
Hier volg die nuus - 02
Hiperboliese funksies en grafieke
Hoe die kafee bedryf word
Hoe die mense in ons omgewing gelewe het
Hoe ek noodsaaklike artikels kan bekom
Hoe om 'n ruitnet te gebruik
Hoenderboerdery
Huis te koop
Huisskoonmaak
Inleiding tot Boek
Instruksies en Teenoorgesteldes
Irrasionale Getalle en Afronding
Jou eie advertensie
Jou eie ontbytproduk
Jou eie ontbytproduk
Jou eie strokiesprent
Jou eie verpakking
Jou familie en gesin
Jou uitstalling
Kaapstad
Ken die alfabet
Ken jou dorp
Ken jouself
Klank - Graad 10 [CAPS]
Kwadratiese rye - Graad 11
Leer Beter Dink Module 1
Leer Beter Dink Module 1
Leer Beter Dink Module 2
Leer Beter Dink Module 3
Leer ken ander mense
Lees en Woordorde
Longitudinale Golwe
Luister ook na ander
Luister, lees en punktuasie
m die gebruik van sterre en planete by die ontwikkeling van kalenders te kan bespreek
Maak wiskunde makliker met eksponente
Manlik en vroulik
Meer oor Boeddhisme en die Christendom
Meer oor Judaisme, Islam en Hindoeisme
Meervoud
Meetkunde - Graad 10
Meetkunde - Graad 10 [CAPS]
Meetkunde: Driehoeke meetkunde (Graad 11)
Meetkunde: koördinaatmeetkunde (Graad 11)
Meetkunde: veelhoeke (Grade 11)
Mense in ons distrik wat ander mense help
My Account
Repository
Total Collections: 1632
Total Modules: 26826