You are here: Home » Content

The content in OpenStax-CNX comes in two formats: modules, which are like small "knowledge chunks," and collections, groups of modules structured into books or course notes, or for other uses. Our open license allows for free use and reuse of all our content.

Search for Content

Browse Content

2. Refine

Language

3. View

Afrikaans (Afrikaans) [af]

Type Title
Mense in ons omgewing wat belangrik geword het
Modus, mediaan en rekenkundige gemiddelde
Modus, mediaan en rekenkundige gemiddelde
Munisipale Dienste
Musiek
Musiek: Begelei 'n lied
Musiek: Blaasinstrumente
Musiek: Jou eie musiek
Musiek: Ritmiese Patrone
Musiek: Skep 'n klankstuk
Musiek: Slaginstrumente
Musiek: Strykinstrumente
Musiek: Toets jou kennis
My huis
Negatiewe getalle (Getallelyn)
Nog 'n probleem en oplossing
Noodsaaklike behoeftes en luukses
Om 'n hidrouliese stelsel te bou
Om 'n oorsig van energievorme en energiebronne te kan gee
Om 2-dimensionele figure te beskryf in terme van hul verskillende eienskappe
Om 3-dimensionele figure te ondersoek en te vergelyk
Om berekenings met S.I.-eenhede te doen
Om deelbaarheidsreëls te gebruik
Om die aantrekkingskrag van ‘n magneet op magnetiese sowel as nie-magnetiese stowwe te ondersoek
Om die battery as bron van elektriese energie te kan beskryf
Om die begrip digtheid te kan beskryf en te kan toepas
Om die belangrikste groepe materiale uit te ken
Om die eienskappe van die Son te ondersoek en konsepte soos konstellasies en ruimteverkenning te verduidelik”
Om die eienskappe van optelling te herken en te gebruik
Om die energiebronne van alledaagse items te identifiseer
Om die energieverbruik van verskeie elektriese toestelle te vergelyk
Om die gebruik van die term ‘energie’ in ‘n breë verband te verstaan
Om die gebruike van elektriese energie te kan beskryf
Om die gelykwaardigheid en geldigheid van verskillende voorstellings te bepaal
Om die gelykwaardigheid en geldigheid van verskillende voorstellings te bepaal
Om die gelykwaardigheid en geldigheid van verskillende voorstellings te bepaal
Om die gelykwaardigheid en geldigheid van verskillende voorstellings te bepaal
Om die gelykwaardigheid en geldigheid van verskillende voorstellings te bepaal
Om die internasionale kleurkode vir bedrading te kan beskryf en toepas, en om die veiligheidsmaatreëls by die gebruik van elektrisiteit te kan opnoem
Om die magneetveld van ‘n staafmagneet te ondersoek
Om die magnetisme in ‘n magneet se pole te demonstreer
Om die meganiese voordeel van 'n hidrouliese stelsel te bereken
Om die middellyn en omtrek van ‘n ronde voorwerp te kan meet
Om die moontlikheid van gebeure in die daaglikse lewe te voorspel
Om die polariteit van staafmagnete te demonstreer
Om die roetes van die vroeë ontdekkingsreisigers wat sterre vir navigasie gebruik het, te kan aandui
Om die rol van riviere in die natuur te kan bespreek
Om die skryfwyses van verskillende kulture te beskryf en te illustreer
Om die struktuur van die aarde te ontleed en om bewegings daarbinne te meet (natuurrampe)
Om die suurheid of alkaliniteit van stowwe te kan meet
My Account
Repository
Total Collections: 1650
Total Modules: 27155