You are here: Home » Content

The content in OpenStax-CNX comes in two formats: modules, which are like small "knowledge chunks," and collections, groups of modules structured into books or course notes, or for other uses. Our open license allows for free use and reuse of all our content.

Search for Content

Browse Content

2. Refine

Language

3. View

Afrikaans (Afrikaans) [af]

Type Title
Om die terme materie, atome, molekule, elemente en verbindings te kan beskryf
Om die uitwerking van kragte te identifiseer
Om die uitwerking van sure en basisse op verskynsels in ons alledaagse lewe te kan bespreek
Om die verandering van organismes met die verloop van tyd te kan bespreek
Om die verskillende lae in die aarde se atmosfeer visueel voor te stel en weerpatrone en seisoene te ondersoek
Om die volume van vloeistowwe te kan meet
Om die voordele van water as oplosmiddel te bespreek
Om die werking van elektrostatiese of gravitasiekrag te beskryf
Om eenvoudige vrae te vra en databronne te identifiseer
Om elektriese energie as energievorm te kan beskryf
Om gepaste meetinstrumente te gebruik
Om getalle te herken en korrek voor te stel
Om getalle te herken en korrek voor te stel
Om getalle te herken en met mekaar te vergelyk
Om getalle te herken en voor te stel ten einde hulle te beskryf en te vergelyk
Om getalle te herken en voor te stel ten einde hulle te beskryf en te vergelyk
Om getalle te herken om hulle te beskryf
Om getalle voor te stel, te herken en te vergelyk
Om getallepatrone te ondersoek en uit te brei
Om getalsisteme wat van ons s’n verskil te beskryf en te illustreer
Om hoofreken te doen
Om hoofreken te kan doen
Om hoofreken te kan doen
Om hoofreken te kan doen
Om hoofreken te kan doen
Om hoofreken te kan doen
Om hoofreken te kan doen
Om hoofreken te kan doen
Om hoofreken te kan doen
Om hoofreken te kan doen
Om hoofreken te kan doen
Om hoofrekene te kan doen
Om hoofrekene te kan doen
Om hoofrekene te kan doen
Om hoofrekene te kan doen
Om jou vaardigheid in hoofreken te verbeter
Om kernkrag as 'n metode vir die opwekking van energie te kan bespreek
Om klankenergie as energievorm te kan bespreek [
Om konstellasies en sterre m.b.v. ‘n planisfeer te identifiseer
Om kontekste te gebruik wat ekonomiese kwessies aanraak
Om korrek te kan tel
Om krediettransaksies van handels- en diensondernemings te boekstaaf
Om lengtes en breedtes te kan meet
Om magnetisme in verskillende stowwe te toets
Om maniere van skryf in verskillende kulture te beskryf en te illustreer
Om massa te kan meet
Om materiale te kan identifiseer
Om materiale te klassifiseer
Om met desimale getalle te vermenigvuldig
Om oor die gebruik van sterre vir die maak van voorspellings te gesels
My Account
Repository
Total Collections: 1649
Total Modules: 27151