You are here: Home » Content

The content in OpenStax-CNX comes in two formats: modules, which are like small "knowledge chunks," and collections, groups of modules structured into books or course notes, or for other uses. Our open license allows for free use and reuse of all our content.

Search for Content

Browse Content

2. Refine

Language

3. View

Afrikaans (Afrikaans) [af]

Type Title
Om oppervlakte te bereken deur te ondersoek en te skat
Om plastiek as ‘n voorbeeld van sintetiese of mensgemaakte stowwe te ondersoek
Om plekwaarde van syfers te herken
Om plekwaarde van syfers te herken
Om probleme in konteks op te los
Om probleme in konteks op te los
Om probleme in konteks op te los
Om probleme in konteks op te los
Om probleme in konteks op te los
Om probleme in konteks op te los
Om probleme in konteks op te los
Om probleme in konteks op te los
Om sedimentêre gesteentes as ‘n tipe gesteente te kan bespreek
Om selle as bron van elektriese energie te kan beskryf
Om stollingsgesteentes as ‘n tipe gesteente te kan bespreek
Om stroming as natuurverskynsel te verklaar
Om suurreën na te vors
Om te bereken deur bewerkings te kies wat geskik is om probleme op te los
Om te bereken deur bewerkings te kies wat geskik is om probleme op te los
Om te bereken deur bewerkings te kies wat geskik is om probleme op te los
Om te bereken deur bewerkings te kies wat geskik is om probleme op te los
Om te bereken deur geselekteerde bewerkings
Om te kan beskryf hoe energieverlies beperk kan word [
Om te kan beskryf wat energieverlies beteken
Om te ondersoek en te skat
Om te skat en te bereken deur gepaste bewerkings toe te pas
Om te skat en te bereken deur gepaste bewerkings toe te pas
Om te teken en sketse te interpreteer
Om te tel en korrek te bereken sonder potlood en papier
Om uitsetwaardes vir gegewe insetwaardes te bepaal
Om uitvoerwaardes vir gegewe invoer-waardes te bepaal
Om vasgestelde posisies te vind en te verduidelik hoe om tussen posisies te beweeg
Om vergrotings en verkleinings van 2-dimensionele figure te teken
Om verskillende vorms van energie-omsetting te identifiseer
Om vorentoe in intervalle te tel
Om vorms van energie te beskryf
Om wette te herken, te beskryf en te gebruik
Om ‘n lys te maak van brandstowwe en hulle gebruike
Om ‘n lys van moontlike uitkomstes vir eenvoudige eksperimente te maak
Om ‘n oorsig van ons sonnestelsel te gee
Om ‘n reeks tegnieke te gebruik om berekeninge te doen
Om ‘n reeks tegnieke te gebruik om berekeninge te doen
Om ‘n reeks tegnieke te gebruik om berekeninge te doen
Om ‘n reeks tegnieke te gebruik om berekeninge te doen
Om ‘n reeks tegnieke te gebruik om berekeninge te doen
Om ‘n reeks tegnieke te gebruik om berekeninge te doen
Om ‘n reeks tegnieke te gebruik om berekeninge te kan doen
Om ‘n reeks tegnieke te gebruik om berekenings te doen
Omtrek
Ons mooi taal
My Account
Repository
Total Collections: 1631
Total Modules: 26812