You are here: Home » Content

The content in OpenStax-CNX comes in two formats: modules, which are like small "knowledge chunks," and collections, groups of modules structured into books or course notes, or for other uses. Our open license allows for free use and reuse of all our content.

Search for Content

Browse Content

2. Refine

Language

3. View

Afrikaans (Afrikaans) [af]

Type Title
Statistiek: Standaardafwyking en variansie
Stoffel se koevert (Deel 1)
Stoffel se koevert (Deel 2)
Stoffel se uitspringkaartjie
Studiemetodes en Tuiswerk
Taal van Chemie
Telling
Tessellasies
The SUM formula in Excel
Themba en Thandi - 05
Toegang tot voedsel
Toets jou kennis
Toets jou kennis
Tot bo by die wolke - 01
Transformasies
Trappe van vergelyking
Trigonometrie - Graad 10 [CAPS]
Trigonometrie: grafieke van trigonometriese funksies (Grade 11)
Trigonometrie: reduksieformule (Grade 11)
Trigonometrie: Trig identiteite (Graad 11)
Tweeling!
Verbeeldingryke skryfwerk
Vergelyk groottes
Vergelyking van 'n reguitlyn vanuit 'n grafiek
Vergelyking van die wereld se grootste godsdienste
Vergelyking van vierhoeke ten opsigte van verskille en ooreenkomste
Vergelykings en grafieke
Vergelykings en Ongelykhede - Graad 10
Vergelykings en Ongelykhede - Graad 10 [CAPS]
Verhoudings tussen grootmense en kinders
Verjaarsdae
Verkennend lees en beskrywend skryf
Verkleinwoorde en woordeskat
Verstedeliking en informele nedersettings
Vervoer
Visuele Kuns
Visuele Kuns: 'n Dieremasker
Visuele Kuns: Kleur
Visuele Kuns: Vorm en Ruimte
Voedselgewasse
Volume en inhoud
Vooroordele en stereotipering
Voorspellings, Vergelykings en Veranderlikes (Algebraïese vergelyking)
Vorms - Reghoeke
Vorms van kredietaankope en metodes van betaling
Waardes en waardering
Waarskynlikheid - Graad 10
Waarskynlikheid - Graad 10 [CAPS]
Waarskynlikheid: deel 2
Waaruit bestaan 'n koerant?
My Account
Repository
Total Collections: 1650
Total Modules: 27152