You are here: Home » Content

The content in OpenStax-CNX comes in two formats: modules, which are like small "knowledge chunks," and collections, groups of modules structured into books or course notes, or for other uses. Our open license allows for free use and reuse of all our content.

Search for Content

Browse Content

2. Refine

Language

3. View

Afrikaans (Afrikaans) [af]

Type Title
Alfabetiese volgorde, lettergrepe en paragraaf skryf
Algemene Veiligheids vir Chemie
Analitiese Meetkunde - Graad 10 [CAPS]
Antjie Somers
Area (Kopkrapper)
Atoomkombinasies: die skryf van chemiese formules
Atoomkombinasies: elektronegatiwiteit en ioniese binding
Atoomkombinasies: inleiding
Atoomkombinasies: kovalente binding en Lewis notasie
Atoomkombinasies: metaal binding
Atoomkombinasies: oksidasiegetalle
Atoomkombinasies: vorms van molekules
Basiese beginsels van meetkunde - Graad 10 [CAPS]
Basiese Vaardigheidsoefeninge
Belangrikste meeteenhede
Benadering van Wortelgetalle
Breuke met vierkante
Dae, maande en jare
Dans
Dans: Afkoeling en Strekking
Dans: Ballet
Dans: Beweging
Dans: Die baldans
Dans: Opwarming
Dans: Opwarming
Dialoog en paragrawe
Die almanak
Die bloemiste
Die Entrepreneur
Die kafee en kliente
Die klerewinkel
Die kompas
Die ontstaan van godsdiens in my dorp/omgewing
Die ontwikkeling van padvervoer tot vandag
Die Periodieke Tabel 1
Die Periodieke Tabel 2
Die probleem en die oplossing
Die skoenwinkel
Die slaapkamer
Die speelgoedwinkel
Die verhaal van die ruimtewedloop
Die verhaal van voedsel
Die Voorstelling van Chemiese Verandering - Graad 10 [CAPS]
Dienslewering, vervaardiging en gebruik
Diere moet ook leer - 03
Diere moet ook leer - 04
Drama
Drama: Kreatiewe Fantasie
Drama: Kreatiewe Fantasie
Drama: Ons speel toneel
My Account
Repository
Total Collections: 1650
Total Modules: 27151