You are here: Home » Content

The content in OpenStax-CNX comes in two formats: modules, which are like small "knowledge chunks," and collections, groups of modules structured into books or course notes, or for other uses. Our open license allows for free use and reuse of all our content.

Search for Content

Browse Content

2. Refine

Language

3. View

Українська (Ukrainian) [uk]

Type Title
Дискурс романтизму в літературі США
Курс «Сучасні медіасистеми і політичні комунікації»
«ЗВІТЬ МЕНЕ...»: СПРОБА ЗІСТАВЛЕННЯ ХУДОЖНІХ МОДЕЛЕЙ РОМАНІВ Г. МЕЛВІЛЛА «МОБІ ДІК» ТА В. СТАЙРОНА «ВИБІР СОФІ»
«П’ЄСИ ЧЕРВОНОЇ ЛІТЕРИ» СЬЮЗЕН-ЛОРІ ПАРКС: ЖОРСТОКІ ФАНТАЗІЇ НА ГОТОРНІВСЬКІ ТЕМИ
Ідеологія «русского мира»: історія, сучасність, застосування в неоімперській політиці
АМЕРИКАНСЬКИЙ МІЛЛЕНАРИЗМ ТА АПОКАЛІПТИКА РОМАНТИЗМУ: ХУДОЖНІ ВЕРСІЇ Е. ПО ТА Е. ТАЙЛЕР
АНТРОПОЛОГІЧНИЙ РОМАНТИЗМ У ТВОРЧОСТІ ЗОРИ НІЛ ГЕРСТОН ТА НЕЛЛИ ЛАРСЕН
Гуманізація освітньо-наукової сфери в умовах європейської інтеграції України
ДО ПРОБЛЕМИ ПЕРІОДИЗАЦІЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XIX СТОЛІТТЯ
МЕЛОДРАМА В АМЕРИКАНСЬКОМУ ТЕАТРІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ.: П’ЄСА А. К. МОУЕТТ «МОДА» (1850)
МУЛЬТИКУЛЬТУРНА ПЕРЕДІСТОРІЯ ГЕСТЕР ПРІНН (Роман Б. Мухерджі «Володар світу»)
НОВІ ВІЗУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ОБРАЗНОСТІ ПОЕЗІЇ АМЕРИКАНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ
ОРІЄНТАЛІЗМ Е. А. ПО ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-РОМАНТИКІВ
ПЕРЕДРОМАНТИЧНЕ ТА РОМАНТИЧНЕ В АМЕРИКАНСЬКОМУ РОМАНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ (ЗА РОМАНОМ У. ПЕРСІ «ЛАНСЕЛОТ»)
ПОГЛЯД НА АМЕРИКАНСЬКИЙ РОМАНТИЗМ ІЗ «НЕЗРУЧНОЇ ПОЗИЦІЇ»
ПОДОРОЖ ДО ЄВРОПИ: ПОЕТИКА ЕКЗОТИЧНОГО В АМЕРИКАНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ РОМАНТИЗМІ
ПОСТАТЬ ТА ІПОСТАСІ МИТЦЯ: РОМАНТИЧНЕ В ПОСТМОДЕРНІЗМІ
Підприємницький університет як перспективна модель поєднання досліджень, освіти й економічних інновацій
РОМАНТИЧНЕ У ПРОЗІ ДЖОНА ГАРДНЕРА
РОМАНТИЧНИЙ КОНТИНУУМ АМЕРИКАНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
СЕМІОТИКА ГЛИБИНИ В НОВЕЛАХ Е. ПО ТА Г. МЕЛВІЛЛА
СОКИ ТРАВИ: МЕТАМОРФОЗИ ВІТМЕНА В ПОЕЗІЇ ТА ПРОЗІ ПАУНДА
Соціальні аспекти інтелектуальної власності
ТОПОС ДОМУ У ТВОРЧОСТІ РІЧАРДА БРОТІГАНА
ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ «SELF-RELIANCE» В АМЕРИКАНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПОЧАТКУ XXI СТ. (ДЖ. ЮДЖЕНІДЕС «МИДЛСЕКС»)
Тема 1. Суспільна комунікація за демократії: від «чотирьох теорій» до «трьох моделей»
Тема 2. Три моделі медіасистем сучасних демократичних держав та параметри їх виокремлення
Тема 3. Відображення національних, історичних, соціальних та культурних особливостей демократичних суспільств у їх медіасистемах
Тема 4. Системи громадського (суспільного) мовлення у демократичних країнах Європи та Північної Америки
Тема 5. Тенденції розвитку медіасистем наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття
My Account
Repository
Total Collections: 1632
Total Modules: 26826