You are here: Home » Content

The content in OpenStax-CNX comes in two formats: modules, which are like small "knowledge chunks," and collections, groups of modules structured into books or course notes, or for other uses. Our open license allows for free use and reuse of all our content.

Search for Content

Browse Content

2. Refine

Language

3. View

Tiếng Việt (Vietnamese) [vi]

« Previous 50 Next 50 » [1] 2 3 4 ... 17
Type Title
Access1
am nhac
Autocad
Automotive
Automotive tranmission
Bien ap do luong
Biến hình và xử lý ảnh
Bài báo tham khảo về dịch vụ
Bài báo tổng hợp về CAM3.0
Bài giảng công nghệ kim loại
Bài giảng môn học MathCad
Bài giảng thủy lực và máy thủy lực phần 1
Bài giảng thủy lực và máy thủy lực phần 2
Bài giảng thủy lực và máy thủy lực phần 3
Bảo vệ các phần tử chính trong hệ thống điện
Bảo vệ rơ le và tự động hóa
Bảo vệ Rơ Le và tự động hóa
Bệnh ngoại khoa gia súc
Chế biến thủy sản
Cost-Benefit Analysis
Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học trong công nghiệp
Các ứng dụng cơ bản của máy tính trong dạy học vật lý
Công nghệ chế tạo máy 3
Cơ lý thuyết- Bài tập Động lực học
Cơ sở tự động học
Cơ sở Viễn thông
Cơ sở văn hóa việt
Cấu trúc dữ liệu
E-commerce
Giao trinh ve Internet va thu dien tu tieng viet
GIÁO TRÌNH ĐẠO ĐỨC HỌC MÁC – LÊNIN
Giáo dục môi trường
Giáo trình Bình trang
Giáo trình chẩn đoán kỹ thuật ô tô
Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
Giáo trình công nghệ chế biến thực phẩm đóng hộp
Giáo trình công nghệ in Flexo
Giáo trình Giáo Dục và Nâng cao Sức Khoẻ
Giáo trình giải tích mạng điện
Giáo trình kinh tế và quản lý môi trường
Giáo trình kiến trúc máy tính
Giáo trình KTCT Mác Lê Nin dùng cho khối ngành không chuyên kinh tế quản trị kinh doanh trong các trường ĐH CĐ
Giáo trình kỹ thuật khai thác thủy sản B
Giáo trình lịch sử Đảng CSVN dùng trong các trường ĐHCĐ
Giáo trình Marketting kỹ nghệ
Giáo trình môn Nấm học
Giáo trình ngắt mạch trong hệ thống điện
Giáo trình sinh thái học đồng ruộng
Giáo trình thiết bị điện
Giáo trình tin học căn bản
My Account
Repository
Total Collections: 1648
Total Modules: 27151