You are here: Home » Content

The content in OpenStax-CNX comes in two formats: modules, which are like small "knowledge chunks," and collections, groups of modules structured into books or course notes, or for other uses. Our open license allows for free use and reuse of all our content.

Search for Content

Browse Content

2. Refine

Language

3. View

Tiếng Việt (Vietnamese) [vi]

Type Title
Tự động hóa quá trình nhiệt
UEH Network
Vi sinh vật học môi trường
Vi tính ứng dụng
Vẽ kỹ thuật
Vẽ mô phỏng và thiết kế mạch in với PSPICE
Vẽ và thiết kế mạch in Orcad
Xử lý tín hiệu số
Xử lý đa chiều
Điều khiển tự động
ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG
Điện tử công suất và Ứng dụng
Đại cương Mỹ học - Mác Lê Nin
An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong nhà máy công nghiệp vi sinh
biology in first year
Biến SPSS
Biến áp đo lường
Biến điệu biên độ
Biến điệu biên độ
Biến điệu góc
Biến điệu góc
Biến điệu xung
Biến điệu xung
Biện pháp kích thích ra hoa
BolBi
Bom Fat Man
Bomb Little Boy
Bài 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG INTERNET VÀ WEB
Bài 2: NHẬP MÔN NGÔN NGỮ HTMLML
Bài 3: CASCADING STYLE SHEET (CSS)
Bài báo
Bài toán đối ngẫu
Bài tập tổng hợp
báo cao khoa hoc
bóng chuyền
Bản vẽ nhà
Bảo dưỡng, sửa chữa và khắc phục sự cố hệ thống lạnh
Bảo vệ chống chạm đất
Bảo vệ dòng so lệch
Bảo vệ dòng điện cực đại
Bảo vệ khoảng cách
Bảo vệ máy biến áp
Bảo vệ thanh góp
Bảo vệ tần số cao và vô tuyến
Bố trí mặt bằng sản xuất và dịch vụ
BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG TRÌNH CHIẾU POWERPOINT TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM KHOA ĐỊA LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG.
BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG TRÌNH CHIẾU POWERPOINT TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM KHOA ĐỊA LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG.
Bổ túc toán
Bộ nhớ ảo
Caramen
My Account
Repository
Total Collections: 1630
Total Modules: 26811