You are here: Home » Content

The content in OpenStax-CNX comes in two formats: modules, which are like small "knowledge chunks," and collections, groups of modules structured into books or course notes, or for other uses. Our open license allows for free use and reuse of all our content.

Search for Content

Browse Content

2. Refine

Language

3. View

Tiếng Việt (Vietnamese) [vi]

Type Title
Cau truc chuong trinh GDTC cho SVDHDN nhom suc khoe yeu
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3:Electromechanical-Energy-Conversion
Chapter 4: Introduction to Rotating Machines
Chapter 5: Synchronous Machines
Chuỗi ký tự
CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN NGÀNH TIẾNG ANH PHIÊN DỊCH
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH TIẾNG ANH PHIÊN DỊCH
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Chương 1
Chương 1 Các khái niệm cơ bản
Chương 1 của giáo trình Dự báo thủy văn biển - Phạm Văn Huấn
Chương 1: Kiểm toán việc chấp hành pháp luật, chế độ quản lý đầu tư và xây dựng
Chương trình con
Chương trình con
Chất bán dẫn điện (Semiconductor)
Chất điều hoà sinh trưởng
Chẩn đoán các hệ thống ô tô
Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật động cơ
Chẩn đoán trạng thái đánh lửa
Chế độ dinh dưỡng cho trẻ
Chọn công suất động cơ điện
Chọn công suất động cơ điện
Chức năng của tôn giáo
CONG CHUA BONG BONG
Course Introduction
Cài đặt hệ thống tập tin
Cài đặt và Cấu hình Máy chủ VOCW Cache
Cài đặt và Cấu hình Máy chủ VOCW Cache
Các biến đổi của động vật thủy sản sau khi chết
Các biện pháp bảo quản tươi nguyên liệu thủy sản
Các bước giúp Giảng viên sắp xếp các Module sẵn có thành Giáo trình, Bài giảng
Các bảo vệ thường dùng cho MFD
Các bộ ổn định điện
Các chỉ dẫn khi tính toán ngắn mạch
Các chỉ dẫn khi tính toán ngắn mạch
Các chỉ tiêu kinh tế và vấn đề khai thác trạm bơm
Các câu hỏi thường gặp
Các câu lệnh đơn trong C
Các cấp bộ nhớ
Các dạng hư hỏng và tình trạng làm việc không bình thường của MFĐ
Các dạng nhập/xuất
Các dạng thực phẩm thủy sản khác
Các hàm số trong Mathcad
Các hành vi tôn giáo (nghi lễ)
Các hệ tuyến tính
Các khái niệm cơ bản của Internet
Các kiểu dữ liệu có cấu trúc
My Account
Repository
Total Collections: 1581
Total Modules: 26314