You are here: Home » Content

The content in OpenStax-CNX comes in two formats: modules, which are like small "knowledge chunks," and collections, groups of modules structured into books or course notes, or for other uses. Our open license allows for free use and reuse of all our content.

Search for Content

Browse Content

2. Refine

Language

3. View

Tiếng Việt (Vietnamese) [vi]

Type Title
Các kiểu đạo đức trong lịch sử, quan hệ giữa đạo đức với các hình thái ý thức xã hội khác
Các loại gương phản xạ
Các loại máy bơm khác
Các lệnh có cấu trúc
Các ma trận mạng và phạm vi ứng dụng
Các mở rộng của c++
Các ngoại lực tác động lên ngư cụ
Các phép lọc trên miền không gian
Các phép lọc trên miền tần số
Các phương pháp tính toán ngắn mạch
Các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ bằng thay đổi thông số
Các sơ đồ thiết bị - dụng cụ sản xuất
Các thiết bị cơ điện chính của trạm bơm
Các thiết bị lên men nuôi cấy chìm vi sinh ật trong các môi trường dinh dưỡng lỏng
Các thiết bị phụ trong trạm bơm
Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ C
Các thành phần của hệ thống thông tin địa lý
Các trường hợp làm việc của máy bơm
Các tính năng khác của eXe
Các vấn đề cơ bản cho quy hoạch sử dụng bền vững nguồn tài nguyên đất đai
Các yếu tố ảnh hưởng lên sự ra hoa
Các đặc trưng của một văn bản Khoa học - Kỹ thuật
Các đặc điểm của hệ thống thông tin địa lý - GIS
Các đối tượng truy cập dữ liệu
Các đối tượng truy cập dữ liệu (Data Access Objects)
Các ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý
Cách chào hỏi của người Việt và người Mỹ
Cách trình bày số liệu kết quả nghiên cứu
Cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm
Câu hỏi trắc nghiệm phần Chính sách Tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta
Câu hỏi trắc nghiệm phần Nhập môn Tôn giáo học
Câu hỏi trắc nghiệm phần Đạo Cao đài và Phật giáo Hoà hảo
Câu hỏi trắc nghiệm phần Đạo hồi
Câu hỏi trắc nghiệm phần Đạo Tin lành
Câu hỏi trắc nghiệm về "Công giáo"
Câu hỏi trắc nghiệm về "Những yếu tố cấu thành một Tôn giáo"
Câu hỏi trắc nghiệm về "Phật giáo"
Công giáo ở Việt Nam
Công nghệ chế biến nước mắm
công nghệ nano cacbon
Công trình lấy nước và tháo nước của trạm bơm
Công tắc tơ
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ LƯỢNG GIÁ THIỆT HẠI TỪ SỰ CỐ TRÀN DẦU
cơ chế bảo hiến
Cơ cấu điện từ
Cơ sở của quá trình thanh trùng đồ hộp thực phẩm
Cơ sở di truyền
Cơ sở địa lý học
Cảm biến
Cấu trúc bộ nhớ nhúng TCAM
My Account
Repository
Total Collections: 1632
Total Modules: 26826