You are here: Home » Content

The content in OpenStax-CNX comes in two formats: modules, which are like small "knowledge chunks," and collections, groups of modules structured into books or course notes, or for other uses. Our open license allows for free use and reuse of all our content.

Search for Content

Browse Content

2. Refine

Language

3. View

Tiếng Việt (Vietnamese) [vi]

Type Title
Nối P-N và Diode (P-N junction và Diot)
Nội dung tôn giáo
ODBC vằ các đối tượng dữ liệu từ xa
Olivine
On thi tot nghiep
pha gia
Phát nóng
Phân loại ngư cụ ở đồng bằng sông cửu long
Phân loại ngư cụ ở đồng bằng sông cửu long
Phân tích sứ mạng và mục tiêu của trường đại học
Phân tích tín hiệu
Phương pháp khoa học
Phương pháp quỹ tích nghiệm số
Phương pháp thu thập số liệu
Phạm Văn Huấn - Các phương pháp số trị tính toán truyền thủy triều - chương 2, giáo trình Thủy triều, Nxb ĐHQGHN, 2003
Phạm Văn Huấn - Hiện tượng thủy triều trong đại dương (mục 1.1, chương 1, giáo trình Thủy triều)
Phạm Văn Huấn - Những cơ chế hình thành thủy triều trong các đại dương thực (mục 1.7 - 1.12, chương 1, giáo trình Thủy triều)
Phạm Văn Huấn - Sử dụng phương pháp ngoại suy thống kê tối ưu để dự báo dài hạn các đặc trưng khí tượng. Tạp chí khoa học ĐHQGHN, T. XIX, No1, tr. 7-16, 2004
Phạm Văn Huấn - Sự hình thành lực tạo triều và phương trình chuyển động thủy triều (các mục 1.2 - 1.6, chương 1, giáo trình Thủy triều)
Phạm Văn Huấn, Phạm Hoàng Lâm: Một số kết quả khai thác cơ sở dữ liệu hải dương học để nghiên cứu biến động môi trường nước vùng biển xa bờ Việt Nam. Tạp chí Khí tượng thủy văn, số 548 * tháng 8 - 2006
Phạm Văn Huấn, Phạm Hoàng Lâm: Một số kết quả khảo sát trường tốc độ âm biển Đông. Tạp chí khoa học ĐHQG Hà Nội, T. XXI, No3AP, tr. 44-53, 2005
Phạm Văn Huấn: Các đặc trưng rối lớp biên sóng-dòng sát đáy vùng biển ven bờ. Tạp chí khoa học ĐHQGHN, T. XIX, No1, tr. 39-46 (2003)
Phần 1
Phật giáo Hòa Hảo (đạo Hòa Hảo)
Phật giáo ở Việt Nam
Phụ lục 1 - giáo trình MathCad
Phụ lục 2 - giáo trình MathCad
Phụ lục: Một số cú pháp gõ công thức toán học trong eXe
Phụ thuộc hàm xấp xỉ - Approximate functional dependency
PREFACE
Quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc và chính sách của Đảng và Nhà nước đối với Tôn giáo
Quan điểm của chủ nghĩa Mac-Lênin - Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải quyết vấn đề Tôn giáo
Quy hoạch mặt bằng nhà máy chế biến thực phẩm
Quy hoạch sử dụng đất đai theo hệ thống của FAO (1993)
Quy trình công nghệ bảo dưỡng ô tô
Quy trình công nghệ sửa chữa ô tô
Quyết định Thành lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ
Quá trình
Quá trình bảo ôn - đóng gói đồ hộp thực phẩm
Quá trình cho sản phẩm vào bao bì - bài khí - ghép kín
Quá trình chế biến sơ bộ nguyên liệu bằng cơ học
Quá trình quá độ trong máy điện
Quá trình quá độ trong mạch điện đơn giản
Quá trình quá độ truyền động điện
Quá tình chế biến sơ bộ nguyên liệu bằng nhiệt
Quản lý bộ nhớ
Quản lý nhà nước về khoa học công nghệ - kinh nghiệm từ Trung Quốc
Quản lý tổ chức và chính trị tư tưởng
quản lý tổ chức và chính trị tư tưởng
Quỹ phát triển khoa học công nghệ ĐHQGHN
My Account
Repository
Total Collections: 1591
Total Modules: 26374