You are here: Home » Content

The content in OpenStax-CNX comes in two formats: modules, which are like small "knowledge chunks," and collections, groups of modules structured into books or course notes, or for other uses. Our open license allows for free use and reuse of all our content.

Search for Content

Browse Content

2. Refine

Language

3. View

Tiếng Việt (Vietnamese) [vi]

Type Title
Văn hóa Nghệ thuật
Văn phạm chính quy và các tính chất
Văn phạm phi ngữ cảnh
Vũ trụ và hệ mặt trời
Vấn đề nghiên cứu khoa học
Vấn đề về bảo mật trên mạng Internet
Vẽ đồ thị
vị trí địa lý
Xuất bản nội dung trong eXe
Xác định địa điểm nhà máy
Xây dựng cấu trúc nội dung của bài giảng điện tử
Xây dựng kế hoạch mang tính chiến lược cho việc sử dụng GIS
Xây dựng nội dung cho các nút thông qua các iDevice
Xây dựng ứng dụng WAP với IIS và ASP
Xơ, sợi chỉ lưới
Xơ, sợi chỉ lưới
Xử lý nước thải làng nghề chế biến lương thực bằng phương pháp bùn hoạt tính
Xử lý nước thải làng nghề chế biến lương thực bằng phương pháp lọc sinh học ngập nước
Xử lý thông tin bản đồ trong GIS
Ôtômat hữu hạn và biểu thức chính quy
Ôtômát tuyến tính giới nội và văn phạm cảm ngữ cảnh
Ôtômát đẩy xuống
Ý NGHĨA CÁCH MẠNG SÂU SẮC, TÍNH THỜI SỰ VÀ CƠ BẢN CỦA TÁC PHẨM “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC”
Đa năng hóa toán tử
Đi tìm một mô hình phát triển giáo dục và nghiên cứu công nghệ Y Sinh tại việt nam
Điều chỉnh các thông số đầu ra của hệ thống truyền động điện
Điều chỉnh tốc độ truyền động điện các hệ thống bộ biến đổi - động cơ
Điều khiển cho chôm chôm ra hoa rãi vụ
Điều khiển cạnh tranh
Điều khiển tuần tự
Điều kiện đưa ô tô vào sửa chữa
Điều lệ Quỹ phát triển khoa học công nghệ ĐHQGHN
Điện, Electric
ĐÁNH GIÁ CTĐT
ĐÁNH GIÁ CTĐT
ĐÁNH GIÁ CTĐT
ĐÁNH GIÁ CTĐT
ĐÊ THI TUYỂN SINH ĐAI HỌC
Đào tạo theo Tín chỉ - nhận định và suy ngẫm
Đánh cá kết hợp ánh sáng
Đánh cá kết hợp ánh sáng
Đông Hồ - thi sĩ yêu tiếng Việt
Đại cương về Kiến trúc máy tính
Đại cương về nấm mốc
Đại số ma trận ứng dụng trong giải tích mạng
Đạo Cao Đài
Đạo tin lành ở Việt Nam
Đảng
ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC-KHOÁNG VẬT, THẠCH ĐỊA HÓA CÁC ĐÁ GRANITOID KHỐI HÒN ME-HÒN ĐẤT, TỈNH KIÊN GIANG
ĐẶC ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VÀ DỊ BIỆT CỦA NGÔN NGỮ VÀ CỦA VĂN HÓA VIỆT, TRUNG ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC SỬ DỤNG, TIẾP THU TIẾNG VIỆT TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRUNG QUỐC (THE LANGUAGE AND CULTURAL SIMILARITIES AND DIFFERENCES AFFECTING THE ACQUISITION AND USE OF VIETNAMESE OF CHINESE STUDENTS)
My Account
Repository
Total Collections: 1589
Total Modules: 26373