You are here: Home » Content

The content in OpenStax-CNX comes in two formats: modules, which are like small "knowledge chunks," and collections, groups of modules structured into books or course notes, or for other uses. Our open license allows for free use and reuse of all our content.

Search for Content

Browse Content

2. Refine

Titles

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other
3. View

O

Type Title
OFDM Symbol Generator (Transmitter) (MATLAB)
Offering Graduate Courses For Educational Leaders: Refining Teaching Modes And Approaches Towards Best Practices
Office Applications
Ohlone History Web Scavenger Hunt
Ohm’s Law: Resistance and Simple Circuits
Ohm’s Law: Resistance and Simple Circuits
Ohm’s Law: Resistance and Simple Circuits [Concept Coach]
OLD * Genetics Background
The Old Laplace Transform
OLD Opening Statement
Old-School Image Querying
Oligonucleotide Arrays-Detailed Information
Oligopoly
Olivine
Om 3-dimensionele figure te beskryf en te klassifiseer
Om 'n bepaalde ritueel na te vors
Om 'n eenvoudige elektriese skakelaar te maak
Om 'n eenvoudige melodie te lees
Om 'n elektronies wiskundige speletjie te maak - Deel 1
Om 'n elektronies wiskundige speletjie te maak - Deel 1
Om 'n elektronies wiskundige speletjie te maak - Deel 1
Om 'n elektronies wiskundige speletjie te maak - Deel 2
Om 'n elektronies wiskundige speletjie te maak - Deel 3
Om 'n elektronies wiskundige speletjie te maak - Deel 3
Om 'n hidrouliese stelsel te bou
Om 'n kanon te sing
Om 'n onderhoud te voer
Om 'n ontwkkelde vlak van konsentrasie te toon
Om 'n ontwkkelde vlak van konsentrasie te toon
Om 'n ontwkkelde vlak van konsentrasie te toon
Om 'n oorsig van energievorme en energiebronne te kan gee
Om 'n opvoedergerigte opwarmingsroetine te volg
Om 'n opwarmingsroetine te skep
Om 'n spel met spesifieke teikens te ontwerp
Om 'n spesifieke tekssoort vir inligting deur te lees
Om 'n sport of speletjie te verduidelik
Om 'n volksliedjie te sing en te begelei
Om 'n volksliedjie te sing en te begelei
Om 'n volksliedjie te sing en te begelei
Om 'n wins te toon
Om 2-dimensionele figure te beskryf in terme van hul verskillende eienskappe
Om 2-dimensionele vorms te herken en te benoem
Om 2-dimensionele vorms te ondersoek en te vergelyk
Om 3-dimensionele figure te herken, te visualiseer en te benoem
Om 3-dimensionele figure te ondersoek en te vergelyk
Om aandagtig vir bepaalde inligting en hoofgedagtes te luister
Om afleidings uit 'n tekes te maak
Om akkuraat te kan meet
Om analoog-tyd te lees en 24 uur-tyd te skryf
Om begrip van vierhoeke en hul eienskappe toe te pas in probleme
My Account
Repository
Total Collections: 1523
Total Modules: 24958