You are here: Home » Content

The content in OpenStax-CNX comes in two formats: modules, which are like small "knowledge chunks," and collections, groups of modules structured into books or course notes, or for other uses. Our open license allows for free use and reuse of all our content.

Search for Content

Browse Content

2. Refine

Titles

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Other
3. View

O

Type Title
Om 3-dimensionele figure te herken, te visualiseer en te benoem
Om 3-dimensionele figure te ondersoek en te vergelyk
Om aandagtig vir bepaalde inligting en hoofgedagtes te luister
Om afleidings uit 'n tekes te maak
Om akkuraat te kan meet
Om analoog-tyd te lees en 24 uur-tyd te skryf
Om begrip van vierhoeke en hul eienskappe toe te pas in probleme
Om bekende sure en basisse en hulle funksies te kan opnoem
Om berekenings met S.I.-eenhede te doen
Om betalings aan krediteure te boekstaaf
Om betalings van debiteure te boekstaaf
Om betekenisvolle inligting uit data te verkry
Om breuke (positiewe getalle) te herken
Om breuke van heelgetalle te bepaal
Om breuke van heelgetalle te bepaal
Om chemiese energie as energiebron te kan bespreek
Om data krities te lees en te interpreteer
Om data te kan opteken
Om data te ontleed vir betekenisvolle patrone en maatstawwe
Om ddie swaartepunt van die vuurpyl te vind
Om ddie swaartepunt van die vuurpyl te vind
Om ddie swaartepunt van die vuurpyl te vind
Om ddie swaartepunt van die vuurpyl te vind
Om deelbaarheidsreëls te gebruik
Om deelbaarheidsreëls te herken, te beskryf en te gebruik
Om desimale getalle af te rond
Om desimale getalle met die sakrekenaar op te tel
Om dialoog met 'n maat te ontwikkel
Om die aantrekkingskrag van ‘n magneet op magnetiese sowel as nie-magnetiese stowwe te ondersoek
Om die battery as bron van elektriese energie te kan beskryf
Om die beginsel van translasie en geskikte notasies te leer
Om die begrip digtheid te kan beskryf en te kan toepas
Om die begrip konstellasies te kan bespreek en die beweging van sterre te ondersoek
Om die begrippe “biome” en “simbiose” te verstaan
Om die belangrike rol wat plante in die ekosisteem vervul, te bestudeer
Om die belangrikheid van rituele te verduidelik
Om die belangrikste groepe materiale uit te ken
Om die danse van verskillende kultuurgroepe in SA te waardeer
Om die danse van verskillende kultuurgroepe in SA te waardeer
Om die digtheid van water te bereken
Om die drie basiese vorms van materie in terme van die deeltjieteorie te kan verduidelik
Om die duisendpoot en honderdpoot met mekaar te vergelyk
Om die eienskappe van die Son te ondersoek en konsepte soos konstellasies en ruimteverkenning te verduidelik”
Om die eienskappe van ons maan en die invloed daarvan op die aarde te identifiseer
Om die eienskappe van optelling te herken en te gebruik
Om die energiebronne van alledaagse items te identifiseer
Om die energieverbruik van verskeie elektriese toestelle te vergelyk
Om die faktore wat die oplosbaarheid van materiale beïnvloed te bepaal
Om die frekwensie van werklike uitkomstes vir ‘n reeks probeerslae te tel
Om die gebruik van die term ‘energie’ in ‘n breë verband te verstaan
My Account
Repository
Total Collections: 1594
Total Modules: 26391