Skip to content Skip to navigation

OpenStax_CNX

You are here: Home » Content » Om te bereken deur bewerkings te kies wat geskik is om probleme op te los

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETIntPhaseMaths display tagshide tags

  This module is included inLens: Siyavula: Mathematics (Gr. 4-6)
  By: Siyavula

  Review Status: In Review

  Click the "GETIntPhaseMaths" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Om te bereken deur bewerkings te kies wat geskik is om probleme op te los

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

WISKUNDE

Getalbegrip, Optelling en Aftrekking

Getalbegrip

OPVOEDERS AFDELING

Memorandum

1.1 5

1.2 3

1.3 8

1.4 6

2.1 (39 x 27) + 496 1 549

2.2 (23 x 18) + 852 – 256 1 010

2.3 (67 + 48); 7 705 ÷ antwoord 67

2.4 3 600 ÷ 30; 82 x 10; antwoord + antwoord 940

2.5 2 934 – 816 + 905 – 205 2 818

Figure 1
Figure 1 (graphics1.jpg)

2.Verskeie oplossings is moontlik. Daar word nie gesê dat elke syfer net een keer gebruik mag word nie.

TOETS 1

 • 13 800; 13 750
 • 24 360; 24 375

2. 300 000 + 60 000 + 8 000 + 400 + 20 + 9

 • <
 • =
 • 20 500
 • 358 490

5. ses miljoen aghonderd drie en twintigduisend vierhonderd en sewentien

6.1 1296

6.2 6

 • 40 000
 • 6 miljoen
 • 37 000
 • 149 000
 • 48; 56; 64; 72
 • 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 12; 24
 • 11; 13; 17; 19

10.1 waar

 • vals
 • vals
 • 114
 • 34
 • 70

11.4 6

LEERDERS AFDELING

Inhoud

AKTIWITEIT: Om te bereken deur bewerkings te kies wat geskik is om probleme op te los [LU 1.8.10]

Dit is van kardinale belang dat jy die volgende deeglik sal begryp en goed sal onthou, anders sal jy eenvoudige (en moeiliker) bewerkings nie korrek kan uitvoer nie, en dus ‘n verkeerde antwoord kry!

VOLGORDE VAN BEWERKINGS

LET OP EN LEER DIE VOLGENDE:

Die volgorde van bewerkings is:

1. Hakies

2. Van

3. Deling

4. Vermenigvuldiging

5. Optelling

6. Aftrekking

Die volgende reëls geld ook:

1. Wanneer die bewerkings dieselfde is, bv. 6 + 3 + 9 + 5 : werk van LINKS NA REGS

2. Wanneer daar slegs + en − is, bv. 6 − 3 + 2 − 4 + 9: werk van LINKS NA REGS

Dus: 6 − 3 → 3 + 2 → 5 − 4 → 1 + 9 = 10

3. Wanneer daar slegs × en is, bv. 2 × 24  4 × 10  5: werk van LINKS NA REGS

Dus: 2 × 24 → 48  4 → 12 × 10 → 120  5 = 24

1. Kyk nou of jy die voorafgaande korrek kan toepas. Werk saam met ’n maat en bereken die volgende :

1.1 f = 9 + 6 x 2 − 7 _____________________________________________

1.2 c = 7 − (18 + 2) x 5___________________________________________

1.3 k = 23 − 16 + 4 − 3___________________________________________

1.4 e = 36 x 12 x 4 x 2____________________________________________

Nou mag jy ‘n sakrekenaar gebruik, maar dit sal jou niks help, indien jy nie die volgorde van bewerkings ken nie. Blaai dus terug en kyk weer, indien jy twyfel. Kyk of jy die volgende tabel korrek kan voltooi:

Table 1
  Berekening Sleutelvolgorde Antwoord
Bv. 15 + 6 × 2 (6 × 2) + 15 27
2.1 496 + 39 × 27    
2.2 852 + (23 × 18) − 256    
2.3 7 705  (67 + 48)    
2.4 3 600  30 + 82 × 10    
2.5 2 934 − 816 + 905 − 205    

TYD VIR PORTUUR-ASSESSERING!

Hoe goed is jy vertroud met die laaste gedeelte van die werk wat ons afgehandel het?

Werk saam met ’n maat en verduidelik die volgende vir hom/haar. Hy/sy sal jou dan assesseer deur ‘n sirkel om die toepaslike kode te trek;

Table 2
    Heelte-mal onseker Bietjie seker Redelik seker Dood-seker  
  Ek kan verduidelik wat veelvoude is. (LU 1.3) 1 2 3 4  
  Ek kan verduidelik wat faktore is. (LU 1.3) 1 2 3 4  
  Ek kan verduidelik wat priemgetalle is. (LU 1.3) 1 2 3 4  
  Ek kan die konstante funksie op my sakrekenaar gebruik om veelvoude te bepaal. (LU 1.8) 1 2 3 4  
  Ek kan verduidelik wat ’n palindroom is. (LU 1.3) 1 2 3 4  
  Ek kan die eienskappe van 0 en 1 aan my maat verduidelik. (LU 1.3) 1 2 3 4  
  Ek ken die volgorde van bewerkings en kan dit korrek toepas. (LU 1.8) 1 2 3 4  

KOPKRAPPERS!

1. Plaas die getalle 1 tot 9 in die diagram sodat al die getalsinne waar is.

Figure 2
Figure 2 (graphics2.jpg)

2. Plaas van die getalle 1 tot 12 in die diagram sodat die som van minstens 4 van die sye gelyk is.

Figure 3
Figure 3 (graphics3.jpg)

TOETS 1

1. Voltooi die volgende getallepatrone:

1.1 13 850 ; ________________ ; ________________ ; 13 700 ; 13 650

1.2 24 330 ; 24 345 ; ________________ ; ________________

(4)

2. Skryf in uitgebreide notasie:

2.1 368 429 = ____________ + ____________ + ___________ + ___________ +

____________ + ____________

(2)

3. Vul in: < ; > of = :

3.1 489 653 * 498 653____________

3.2 10 x 10 x 10 x 10 * 100 000 x 10____________

(2)

4. Watter getal is:

4.1 350 meer as 20 150? ________________________

4.2 10 000 minder as 368 490? ______________________

(2)

5. Skryf in woorde:

6 832 419

(2)

6. Voltooi:

6.1 64 = ____________________________________

6.2 een miljoen = 1 x 10¨______________________

(2)

7. Wat is die waarde van die vetgedrukte syfer?

7.1 147 689________________________________________

7.2 6 823 417_______________________________________

(2)

8. Rond af tot die naaste 1 000:

8.1 36 842________________________________________

8.2 149 099________________________________________

(2)

9. Skryf neer:

9.1 die veelvoude van 8 tussen 40 en 80

_____________________________________________________________________

9.2 die faktore van 24

_____________________________________________________________________

9.3 die priemgetalle tussen 10 en 20

___________________________________________________________________ (6)

10. Waar of Onwaar?

10.1 42 624 is ’n palindroom _____________________________

10.2 1 is ’n priemgetal ________________________________

10.3 36 x 0 = 0________________________________________

(3)

11. Bereken:

11.1 90 + 6 x 12 x 3__________________________________

11.2 36 − (5 x 4) x 10_________________________________

11.3 80 − 6 + 4 − 13 + 5_____________________________

11.4 8 x 5 x 8 x 6 x 5_________________________________

(8)

Ek het _______________________________ uit 35 !!

Kleur in: Ek voel

Table 3
BAIE TEVREDE
GELUKKIG
BEKOMMERD
EK IS TOT BETER IN STAAT

Assessering

Leeruitkomste 1:Die leerder is in staat om getalle en hul verwantskappe te herken, te beskryf en voor te stel. Hulle kan ook met bekwaamheid en vertroue tel, skat, bereken en kontroleer tydens die oplos van probleme.

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder skat en bereken deur geskikte bewerkings vir die oplossing van probleme in verband met die volgende te kies en te gebruik:

1.8.10: eenvoudige bewerkings met heelgetalle met of sonder hakies.

Content actions

Download module as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Add module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks