Skip to content Skip to navigation

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Pret met die sakrekenaar

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETSenPhaseMaths display tagshide tags

  This module is included inLens: Siyavula: Mathematics (Gr. 7-9)
  By: Siyavula

  Review Status: In Review

  Click the "GETSenPhaseMaths" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Pret met die sakrekenaar

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

WISKUNDE

Pret met die Sakrekenaar en Negatiewe Getalle

OPVOEDERS AFDELING

Memorandum

10. a) 32 x 64 = M+

156 + MR = 2 204

 1. a) 244 ÷ 61 = M+

236 – MR = 232

11. -8 + (-1) + (9) = 0

-3 + 6 + (8) = -5

(6) + (-1) + -4 = 1

13. a) 27

b) 74

c) 39

d) 15

e) 51

f) 132

g) 9

h) 102

i) 41

j) 51

k) 4

l) 1 000

m) 3 800

n) 100

o) 21

14. a) Getal kleiner as 0

b) Hysbakke; temperature; diepte onder die see

15. a) Leerder se eie antwoord

 1. a) -1

-3

-5

c) 3; 0; -3; -6; -9; -12; -15; -18; -21; -24

16. a) -6

b) 8

c) 13

d) -14

LEERDERS AFDELING

Inhoud

AKTIWITEIT: Pret met die sakrekenaar [LO 1.9.2]

10 UITDAGING

Gebruik nou jou sakrekenaar se geheuesleutels om die korrekte antwoorde te bepaal. Skryf neer wat jy sal insleutel:

a) 156 + 32 × 64

______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

b) 236 – 244 ÷ 61

______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

11. KOPKRAPPER

Voltooi die volgende. Hou die korrekte volgorde van bewerkings in gedagte.

Table 1
- 8 +   +   = 0
+   +   +  
- 3 + 6 +   = - 5
+   +   +  
  +   + - 4 = 1
= - 5   =   = - 3  

12. SELFASSESSERING

Merk af wat waar is van jou:

Table 2
Ek kan ONSEKER REDELIK SEKER BAIE SEKER
iets omtrent die geskiedenis van optelmasjiene vertel.      
die funksie van elke sleutel op my sakrekenaar verduidelik.      
die volgorde van bewerkings korrek toepas.      
my sakrekenaar se geheue-sleutels korrek gebruik om probleme op te los.      

13. TYD VIR HOOFREKEN

Voltooi die volgende so vinnig en akkuraat moontlik:

a) 13 + 5 + 9 = ___________________

b) 12 + 28 + 34 = ___________________

c) 94 – 19 – 36 = ___________________

d) 78 – 35 – 28 = ___________________

e) 29 + ___________________ = 80

f) ___________________ ÷ 12 = 11

g) 63 ÷ ___________________ = 7

h) een agste van 816 = ___________________

i) (3 × 12) + 5 = ___________________

j) 3 × (12 + 5) = ___________________

k) 18 × ___________________. × 25 = 1 800

l) 56 × 5 × ___________________ = 56 000

m) 25 × 38 × 4 = ___________________

n) 1 400 ÷ ___________________ = 14

o) een kwart van 84 = ___________________

Hierdie keer het ek ___________________________________ reg.

14. KLASBESPREKING: NEGATIEWE GETALLE

Bespreek die volgende en vind antwoorde:

a) Wat is ’n negatiewe getal?

b) Waar gebruik ons negatiewe getalle in vandag se lewe?

c) Teken of plak voorbeelde hiervan uit tydskrifte, koerante, ens. in die onderstaande blok.

+-15. ONTHOU!

Om 5 op jou sakrekenaar in te sleutel, druk – 5 OF 5

a) Hoe dui JOU sakrekenaar negatiewe getalle aan? (Wat moet jy insleutel?)

b) Sleutel die getal 7 op jou sakrekenaar in. Trek 2 af. Trek weer 2 af.

Trek weer 2 af. Trek weer 2 af. Wat kry jy? .........................

Trek nog ’n keer 2 af. Skryf neer wat jy op jou vertoonvenster sien. ...............

Trek weer 2 af. Wat sê die sakrekenaar nou? .........................

+-c) Gebruik jou sakrekenaar se konstante funksie en programmeer hom om vanaf 6 in -3’s te tel. (6 + 3 = = =) Skryf die eerste 10 antwoorde neer.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

16. Doen die volgende met behulp van jou sakrekenaar. Onthou die volgorde van bewerkings! Jy mag ook jou sakrekenaar se geheue gebruik! Skryf alles neer wat jy insleutel om die antwoord te kry.

a) 13 – (11 + 8)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

b) (-3) + 4 + (-2) + 9

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

c) -8 + 3 × (-5 + 12)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

d) -2 + 8 – 6 + (-4) – 9 + 12 + (-13)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Assessering

Leeruitkomste 1:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder ‘n verskeidenheid tegnieke gebruik om berekeninge te doen, insluitend:

1.9.2: die gebruik van ‘n sakrekenaar.

Content actions

Download module as:

Add module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks