Skip to content Skip to navigation

OpenStax_CNX

You are here: Home » Content » Voorspellings, Vergelykings en Veranderlikes (Algebraïese vergelyking)

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETSenPhaseMaths display tagshide tags

  This module is included inLens: Siyavula: Mathematics (Gr. 7-9)
  By: Siyavula

  Review Status: In Review

  Click the "GETSenPhaseMaths" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Voorspellings, Vergelykings en Veranderlikes (Algebraïese vergelyking)

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

WISKUNDE

Voorspellings, Vergelykings en Veranderlikes

OPVOEDERS AFDELING

Memorandum

21. (a)

Tabel 1
Dae ___ ___ ___ ___ 5 ___ ___ 49
Kiste ___ ___ 150 200 ___ 600 1 750 ___

22.

(b)

Tabel 2
Skets ___ ___ ___ ___ ___ ___
Aantal vierkante 4 7 10 13 25 40

(c) Vierkante = 1 + (Skets No. x 3)

(d) (i) 1 + (25 x 3) = 76

 1. (i) 1 + (37 x 3) = 112
 2. (ii) 1 + (101 x 3) = 304

(e) (i) 43

 1. (i) 55
 2. (ii) 80

23. (a) u = {} i ÷ 4

(b) u = (i x 2) + 1

24. (a) Invoer

geld

Tabel 3
24. (a) Invoergeld R1 R5 R30 R50 R100
Uitvoer : blombolle 3 15 90 150 300

(b)

Tabel 4
InvoerNagte 1 7 10 15 31
UitvoerKoste R280 R1 960 R2 800 R4 200 R8 680

(c)

Tabel 5
InvoerKg 1 4 19
UitvoerBedrag R6,20 R17 R27,70 R35,70 R129,78

LEERDERS AFDELING

Inhoud

AKTIWITEIT: Voorspellings, Vergelykings en Veranderlikes (Algebraïese vergelyking) [LO 2.1, LO 2.3.3, LO 2.2, LO 2.4]

21. Kom ons kyk of ons, deur na patrone te kyk, reëls kan formuleer om vergelykings op te los.

Die Kaapse mark koop elke dag 50 kiste druiwe van ’n boer.

a) Voltooi die volgende tabel:

Tabel 6
Dae 1 2 3 4   12 35  
Kiste 50 100     250     2 450

b) Ons kan kontroleer of jy reg is deur ’n algebraiëse vergelyking vir bogenoemde neer te skryf:

b (kiste) = d (dae) x 50

Dus: c = 3 x 50

= 150 (3de dag)

c = d x 50

250 = d x 50

250 ÷ 50 = d

5 = d

Op dag 5 het die mark al 250 kiste druiwe gekoop.

c) Werk saam met ’n maat en kontroleer die res van jou werk op dieselfde manier.

22. Kyk goed na die volgende drie sketse:

Figuur 1
Figuur 1 (graphics1.png)

a) Kan jy die patroon wat hier gevorm word, aan ’n maat verduidelik?

b) Voltooi die tabel:

Tabel 7
Skets 1 2 3 4 8 13
Getal vierkante            

c) Kan jy ’n vergelyking neerskryf waarvolgens jy die oplossings kan bepaal?

_____________________________________________________________________

d) Gebruik jou vergelyking en bepaal die getal vierkante in

(i) skets 25: ___________________________________________________

(ii) skets 37: ___________________________________________________

(iii) skets 101: ___________________________________________________

e) Watter sketsnommer sal die volgende getal blokkies bevat?

(i) 130: _________________________________________________________

(ii) 166: _________________________________________________________

(iii) 241: _________________________________________________________

23. Kan jy ’n reël (algebraïese vergelyking) skryf vir die verhouding tussen die in- en uitvoergetalle in die volgende tabelle?

a)

Tabel 8
Invoer (i) 16 28 48 60
Uitvoer (u) 4 7 12 15

b)

Tabel 9
Invoer (i) 105 115 125 135
Uitvoer (u) 211 231 251 271

24. Stel tabelle op vir die volgende. (Jy mag jou sakrekenaar gebruik).

a) Blompot Kwekery verkoop blombolle teen 3 vir ’n rand. Toon in jou tabel hoeveel blombolle jy kan koop vir R1,00 ; R5,00 ; R30,00 ; R50,00 en R100,00.

b) Lekker Rus Vakansieoord se tarief is R280,00 per persoon per nag. Toon in jou tabel die koste vir een persoon vir die volgende aantal nagte: 1 ; 7 ; 10 ; 15 ; 31.

c) Jy kan druiwe vir R6,80 ’n kilogram koop by Soois se Supermark. Toon in jou tabel hoeveel jy sal betaal vir: 1 kg ; 2 en ’n halwe kg ; 4 kg ; 5 en ’n kwart kg ; 19 kg druiwe.

25. Tyd vir self-assessering

 • Maak ’n kruisie op ’n skaal van 1 tot 5 vir elk van die volgende:
Tabel 10
  Sukkel So-so In staat
  1 2 3 4 5  
Ek kan uitvoergetalle van ’n vloeidiagram korrek bepaal            
Ek kan vasstel wat die invoergetalle van ’n vloeidiagram is            
Ek verstaan die vervanging van getalle met letters van die alfabet            
Ek weet wat “veranderlikes” beteken            
Ek verstaan die vervanging van letters van die alfabet met getalle            
Ek kan algebraiëse vergelykings skryf vir gegewe getallesinne            
Ek kan algebraiëse vergelykings oplos            
Ek kan getallesinne skryf deur van ongelykhede gebruik te maak            
Ek kan, deur na patrone te kyk, reëls formuleer om vergelykings op te los en ’n vergelyking daarvoor neerskryf            
Ek kan tabelle opstel na aanleiding van gegewe inligting            

MODULETOETS

Kom ons kyk of jy nou al die voorafgaande kennis kan toepas.

1. Skryf slegs die antwoorde neer:

a) 4³ = __________ b) 9³ = __________ (2)

2. Waar of vals?

a) 125 is ’n kubusgetal ________________

b) 125 is ’n vierkantgetal ________________

c) v – w = w – v ________________

d) (g + h) x j = (g x j) + (h x j) ________________ (4)

3. As m = 16 ; n = 9 en p = 18, bereken:

a) (m x n) + p ___________________________________

b) p ¸ n x m2 ___________________________________ (2)

4. Skryf ’n algebraiëse vergelyking vir die volgende:

a) As ek 347 van ’n sekere getal aftrek, is die antwoord 1 706.

______________________________________________ (1)

b) Die produk van ’n sekere getal en 598 is gelyk aan die verskil tussen 80 000 en 6 446.

______________________________________________ (2)

5. Skryf getallesinne deur van ongelykhede gebruik te maak:

a) Een kwart van die rooi skoene is minder as die helfte van die groenes.

______________________________________________ (1)

b) Daar is meer as 100 000 mense wat elke dag die koerant lees.

______________________________________________ (1)

6.1 Skryf ’n vergelyking neer vir die volgende vloeidiagram:

Tabel 11
Invoer 5 10 15 20 25 30    
Uitvoer 28 53 78 103 128   228 328

______________________________________________ (1)

6.2 Gebruik die vergelyking en voltooi die tabel. (3)

7. Stel ’n tabel op vir die volgende:

By die Vrolike Vrugte Padstal kan jy 1 kg appels koop vir R6,99. Toon in jou tabel die koste van 2 en ’n halwe kg ; 8 kg ; 13 kg

20

Assessering

Leeruitkomste 2:Die leerder is in staat om patrone en verwantskappe te herken, te beskryf en voor te stel en probleme op te los deur algebraïese taal en vaardighede te gebruik.

Assesseringstandaard 2.2: Dit is duidelik wanneer die leerder verwantskappe of reëls wat waargeneem is, in eie woorde beskryf, verduidelik en bewys;

Assesseringstandaard 2.3: Dit is duidelik wanneer die leerder ‘voorstellings maak van en verwantskappe tussen veranderlikes gebruik sodat inset- en/of uitsetwaardes op ‘n verskeidenheid maniere bepaal kan word deur die gebruik van:

2.3.3: tabelle;

Assesseringstandaard 2.4: Dit is duidelik wanneer die leerder wiskundige modelle saamstel wat oplossings vir probleemsituasies voorstel, beskryf en voorsien, en verantwoordelikheid toon teenoor die omgewing en die gesondheid van ander (insluitend probleme binne menseregte-, sosiale, ekonomiese, kulturele en omgewingskontekste);

Content actions

Download module as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Add module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks