Skip to content Skip to navigation

OpenStax_CNX

You are here: Home » Content » Baie en min

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Baie en min

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

WISKUNDE

Word slim met syfers

OPVOEDERS AFDELING

Memorandum

Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste

Die leerders moet uiteindelik kan:

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke;

2. doeltreffend saam met ander lede van ‘n span, groep, organisasie en gemeenskap werk;

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur;

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer;

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende vorme;

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing en die gesondheid van ander te toon;

7. begryp dat die wêreld ‘n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie;

8. na te dink oor en ondersoek te doen na ‘n verskeidenheid strategieë om doeltreffender te leer;

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wêreldgemeenskap deel te neem;

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees;

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel.

Module 1

Table 1
Kritieke- en ontwikkelings uitkomste Bladsyverwysings
KU 1 4, 5, 8, 15
KU 3 2, 3, 6, 7, 9, 10, 14, 18, 19
KU 4 4, 21
KU 7 11, 12, 13, 16, 17, 20
KU 8 4
 • INTEGRASIE VAN TEMAS: Somer
 • MENSEREGTE: Leerders moet leer om netjies te wees
 • INKLUSIWITEIT: Afparing vir gelykegetalle – geen uitsondering word gemaak nie.

LEERDERS AFDELING

Inhoud

AKTIWITEIT: Baie en min [LU 5.2, LU 1.9]

 • Ek gaan stap. Ek sien …
Figure 1
Figure 1 (graphics1.png)
 • Teken
Figure 2
Figure 2 (graphics2.png)

baie

Figure 3
Figure 3 (graphics3.png)

min

Figure 4
Figure 4 (graphics4.png)

baie

Figure 5
Figure 5 (graphics5.png)

min

Figure 6
Figure 6 (graphics6.png)

baie appels

Figure 7
Figure 7 (graphics7.png)

min appels

Table 2
LU 5.2  
 • By my partytjie was daar …

meer seuns en minder meisies

Figure 8
Figure 8 (graphics8.png)

Ek het vir elkeen ‘n maat gegee.

 • Gee vir elke hasie ‘n wortel:

Figure 9
Figure 9 (graphics9.png)

meer of minder?

 • Figure 10
  Figure 10 (graphics10.png)
  Paar af.
 • Teken die groep wat meer het.
 • Paar af.
Figure 11
Figure 11 (graphics11.png)
 • Teken die groep wat meer het.

Table 3
LU 1.9  
 • Teken ‘n groep met meer / minder voorwerpe.

minder

Figure 12
Figure 12 (graphics12.png)

meer

minder

Figure 13
Figure 13 (graphics13.png)

meer

minder

Figure 14
Figure 14 (graphics14.png)

meer

Table 4
LU 1.9  

Assessering

Leeruitkomste 5:Die leerder is in staat om data te versamel, op te som, voor te stel en krities te ontleed om gevolgtrekkings en voorspellings te maak en om toevallige variasie te interpreteer en te bepaal.

Assesseringstandaard 5.2: Dit is duidelik wanneer die leerder sorteer fisiese voorwerpe volgens een spesifieke eienskap wat om ‘n bepaalde rede gekies is (bv. “Sorteer vetkryte volgens kleur”);

Leeruitkomste 1:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende tegnieke gebruik:

1.9.1 opbou en afbreek van getalle;

1.9.2 verdubbeling en halvering;

1.9.3 gebruik van konkrete apparaat (bv. tellers);

1.9.4 getallelyne.

Content actions

Download module as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Add module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks