Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Wiskunde Graad 2 » Maats

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETFdnPhaseMaths display tagshide tags

  This module and collection are included inLens: Siyavula: Mathematics (Gr. R-3)
  By: Siyavula

  Module Review Status: In Review
  Collection Review Status: In Review

  Click the "GETFdnPhaseMaths" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

WISKUNDE

Wiskunde in die wêreld rondom ons

OPVOEDERS AFDELING

Memorandum

Kritieke- en Ontwikkelings Uitkomste

Die leerders moet uiteindelik kan:

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke;

2. doeltreffend saam met ander lede van ‘n span, groep, organisasie en gemeenskap werk;

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur;

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer;

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende vorme;

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing en die gesondheid van ander te toon;

7. begryp dat die wêreld ‘n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie;

8. na te dink oor en ondersoek te doen na ‘n verskeidenheid strategieë om doeltreffender te leer;

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wêreldgemeenskap deel te neem;

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees;

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel.

MODULE 1

Table 1
Kritieke- en ontwikkelings uitkomste Bladsyverwysings
KU 1 E-4, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 24
KU 2 E-1, E-5, 15, 25
KU 3 3, 4, E-2, 16, 17
KU 4 5
KU 5 1, 7, 8, 9, 12, 13, 22
KU 6 28
KU 7 5, 6, 27, 28, 29
KU 8 26, E-9
 • Integrasie van Temas:Vriende
 • Inklusiwiteit:Alhoewel elkeen van ons uniek is, is daar baie ooreenkomste; karaktereienskappe, sport, opvoeding ens.
 • Sosiale Geregtighede:Bespreek vriende se gedrag teenoor mekaar.
 • n Gesonde Omgewing:Wat is ons plig as aardbewoners om ons omgewing skoon te hou?

Opvoeder se bladsy

 • Elke leerder het bladsy 2 wat hy/sy kan inkleur en in ‘n plastiese omslag kan sit totdat bladsy 5 voltooi is.
 • ‘n Bespreking van die vriende sal volg.
  • Wie is hulle? Name? Hoeveel?
 • Wie is eerste? Tweede? Derde? ens.
 • Wie kom Mo ens?voor Pat ens.?tussen Sisulu en Ann?
 • Is hulle almal eenders? Hoekom nie?
 • Verskil hulle? Hoe weet jy? Gee redes. Hier is ‘n paar leidrade om jou te help:

Kyk na hulle hare – lank / kort;klere;hulle lengte – lank / kort.

 • Party dinge is dieselfde.
 • Leidrade:

Kyk na die oë / elkeen het twee oë.

 • Tel die oë in 2’e.
 • Ore? Tel die ore in 2’e.
 • Hande? Tel in 2’e.
 • Voete? Tel in 2’e.
 • Skoene? Tel in 2’e.
 • Bene? Tel in 2’e.
 • Arms? Tel in 2’e.
 • Neuse? Tel in __?
 • Monde? Tel in __?
 • Vingers aan een hand / tel in 5’e.
 • Vingers aan twee hande / tel in 10’e.
 • Tone aan een voet / tel in 5’e.
 • Tone aan twee voete / tel in 10’e

Table 2
LU 1.2  

LEERDERS AFDELING

Inhoud

AKTIWITEIT: Maats [LU 1.4, LU 1.1]

 • Sê vir jou maats wie jy is.

My naam is ___________________________________________________________

Ek is ________________________________________________________ jaar oud.

Dit is my eerste dag in Graad _____________________________________________

 • Teken ‘n prentjie in elke blokkie.
Figure 1
Figure 1 (graphics1.png)

Gister

Figure 2
Figure 2 (graphics2.png)

Vandag

Figure 3
Figure 3 (graphics3.png)

Môre

Table 3
LU 4.4  

My maats

Figure 4
Figure 4 (graphics4.png)

Dit is my maats

Figure 5
Figure 5 (graphics5.png)
 • Ek het __________________________________________________ maats.
 • Daar is ____________________ seuns en meisies.
 • Daar is _________________________________________ seuns as meisies.

meer/minder/dieselfde aantal

 • Elkeen het ‘n naam.

Eerste is Liz, tweede is _________________________________________________

derde is ____________________________, vierde is _________________________,

vyfde is ___________________________, sesde is ___________________________,

sewende is ___________________________, agste is ________________________,

negende is __________________________ en laaste is ________________________

Figure 6
Figure 6 (graphics6.png)

Sally kom na ______________________________________________________

Mike kom voor _____________________________________________________

Tom is tussen _________________________ en __________________________

1ste 2de 3de 4de _______ _______ _______ _______ _______ _______

Table 4
LU 1.1   LU 1.4  

Getalle het ook name.

 • Skryf hulle name:

1 _______________________________________________________________

2 _______________________________________________________________

3 _______________________________________________________________

4 _______________________________________________________________

5 _______________________________________________________________

6 _______________________________________________________________

7 _______________________________________________________________

8 _______________________________________________________________

9 _______________________________________________________________

10 _______________________________________________________________

 • Sewe kom na ________________________________________________
 • Drie kom voor ______________________________________________
 • Vyf kom tussen ___________________ en _______________________
 • Voltooi.

Table 5
0 1   3       7     10

Table 6
10 9                  
Table 7
LU 1.3   LU 1.10  

Alles oor my maats.

Figure 7
Figure 7 (graphics7.png)
 • Ons is almal ______________________________________ (eenders / verskillend)
 • __________________________________________________ het lang hare.
 • __________________________________________________ het kort hare. (Hoeveel?)
 • My grafiek
Table 8
Die lengte van my maats se hare  
Lang hare                      
Kort hare                      
maats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 • Kleur die blokkies rooi om te wys hoeveel maats het lang hare.
 • Kleur die blokkies blou om te wys hoeveel maats het kort hare.
Figure 8
Figure 8 (graphics8.png)

Skryf:

 • Daar is ________________________________ met lang hare. (meer / minder)
 • Daar is ________________________________ met kort hare. (meer / minder)
 • Tel die kinders in die klas wat lang hare het. _____________ het lang hare.
 • Tel die kinders in die klas wat kort hare het.____________ het kort hare.
Table 9
LU 5.1   LU 5.2   LU 5.4   LU 5.5  
 • Tel hulle oë in 2's.
Figure 9
Figure 9 (graphics9.png)
 • Tel hulle ore in 2’s.
Figure 10
Figure 10 (graphics10.png)
 • Tel hulle vingers in 10’e.
Figure 11
Figure 11 (graphics11.png)
 • Tel hulle tone in 10’e.
Figure 12
Figure 12 (graphics12.png)
 • Kies ‘n maat. Elkeen neem ‘n paar tellers.

Skat ________________________________

Tel ________________________________

Table 10
LU 1.2  

Assessering

Leeruitkomste 1:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.

Assesseringstandaard 1.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tot minstens 100 alledaagse voorwerpe akkuraat tel;

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder aan en terug tel in:

1.2.1 ene vanaf enige getal tussen 0 en 200;

1.2.2 tiene vanaf enige veelvoud van 10 tussen 0 en 200;

1.2.3 vywe vanaf enige veelvoud van 5 tussen 0 en 200;

1.2.4 twees vanaf enige veelvoud van 2 tussen 0 en 200;

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder getalsimbole ken en lees van 1 tot minstens 200 en skryf getalname van 1 tot minstens 100;

Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder orden, beskryf en vergelyk die volgende getalle:

1.4.1 heelgetalle tot minstens 2-syfergetalle;

1.4.2 gewone breuke insluitend halwes en kwarte;

Assesseringstandaard 1.10: Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende tegnieke gebruik:

1.10.1 opbou en afbreek van getalle;

1.10.2 verdubbeling en halvering;

1.10.3 gebruik van konkrete apparaat (bv. tellers);

1.10.4 getallelyne;

Leeruitkomste 4:Die leerder is in staat om gepaste meeteenhede, instrumente en formules in 'n verskeidenheid kontekste te gebruik.

Assesseringstandaard 4.4: Dit is duidelik wanneer die leerder gebeure plaas in volgorde volgens dae, weke, maande en jare;

Leeruitkomste 5:Die leerder is in staat om data te versamel, op te som, voor te stel en krities te ontleed om gevolgtrekkings en voorspellings te maak en om toevallige variasie te interpreteer en te bepaal.

Assesseringstandaard 5.1: Dit is duidelik wanneer die leerder data versamel (alleen en/of as ’n lid van ’n groep of span) in die klaskamer en skoolomgewing om vrae wat die onderwyser stel, te beantwoord (bv. “hoeveel leerders is daar in elke klaskamer?”);

Assesseringstandaard 5.2: Dit is duidelik wanneer die leerder fisiese voorwerpe sorteer volgens een spesifieke eienskap wat deur die onderwyser gekies is;

Assesseringstandaard 5.4: Dit is duidelik wanneer die leerder prente teken en prentdiagramme (piktogramme) saamstel met ’n 1-1-ooreenstemming tussen eie data en voorstellings;

Assesseringstandaard 5.5: Dit is duidelik wanneer die leerder eie versameling voorwerpe of dié van ’n maat beskryf, verduidelik hoe dit gesorteer is en vrae daaroor beantwoord.

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks