Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Wiskunde Graad 5 » Om getalle voor te stel, te herken en te vergelyk

Navigation

Table of Contents

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETIntPhaseMaths display tagshide tags

  This module and collection are included inLens: Siyavula: Mathematics (Gr. 4-6)
  By: Siyavula

  Module Review Status: In Review
  Collection Review Status: In Review

  Click the "GETIntPhaseMaths" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Om getalle voor te stel, te herken en te vergelyk

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

WISKUNDE

Getalbegrip, Optelling en Aftrekking

OPVOEDERS AFDELING

Memorandum

1.1 24; 48; 64; 32; 120; 16; 96; 88

1.2 36; 18; 45; 81; 54; 63; 108;

1.3 36; 24; 48; 144; 60; 120; 96; 108;

2.1 27

2.2 68,5

2.3 10

2.4 6

2.5 +

2.6 54

2.7 7

2.8 300

2.9 300

2.10 984

2.11 8

2.12 43

2.13 112

2.14 72

2.15 134

2.16 4

2.17 132

2.18 84

2.19 3 600

2.20 7 000

3.1 10 000

3.2 10 000

3.3 10 000

3.4 10 000

4. 1 000; 10 000

5.

(i) drie en twintigduisend negehonderd en agtien

(ii) sewe en veertigduisend en sewe

6.

6.1 A: 10 000

B: 12 500

C: 14 000

D: 16 500

E: 18 000

7.

7.1 10

7.2 100

7.3 1 000

7.4 60 000

7.5 100

7.6 10

7.7 36 567

7.8 16 824

7.9 3 612

7.10 10 000

LEERDERS AFDELING

Inhoud

AKTIWITEIT: Om getalle voor te stel, te herken en te vergelyk [LO 1.3]

Om korrek te kan bereken [LO 1.8]

Om vaardighede in hoofreken te verbeter [LO 1.9]

1. As jy jou tafels baie goed ken, is dit baie makliker om te vermenigvuldig en te deel, veral met groter getalle. Werk saam met ‘n maat. Kyk hoe vinnig julle die korrekte visse wat by die x-tafels pas, kan vang deur dit netjies in te kleur.

1.1 8× tafel - groen

1.2 9× tafel - blou

1.3 12× tafel - geel

Figuur 1
Figuur 1 (graphics1.png)

2. Kom ons kyk nou eers of jy jou vaardighede in hoofreken kan verbeter! Werk op jou eie en voltooi die volgende hoofrekentoets so vinnig en korrek moontlik! In Wiskunde beteken hakies: “doen daardie stukkie eerste”.

2.1 14 + 9 + 4 = _________________

2.2 Halveer 137: _________________

2.3 30 × _________________ = 3000

2.4 (42 ÷ _________________) + 9 = 16

2.5 567 _________________ 23 = 590

2.6 9 × 6 = _________________

2.7 _________________ × 8 = 56

2.8 _________________ - 15 = 285

2.9 80 + 65 + 155 = _________________

2.10 1 003 - 19 = _________________

2.11 72 ÷ 9 = _________________

2.12 (5 × 6) + 13 = _________________

2.13 108 ÷ _________________ = 8

2.14 _________________ ÷ 12 = 6

2.15 Verdubbel 67: _________________

2.16 (5 × _________________) - 9 = 11

2.17 11 × 12 = _________________

2.18 _________________ ÷ 7 = 12

2.19 Rond af tot die naaste 100: 3 550 _________________

2.20 Rond af tot die naaste 1 000: 7 299_________________

Kleur in:

Tabel 1
My vorige hoofrekenpunt was: BETER SWAKKER DIESELFDE

3. In hierdie aktiwiteit is dit ook nodig dat jy weer na die waarde en plekwaarde van elke syfer sal kyk. Werk saam met ’n maat en kyk of jul die volgende vrae kan antwoord:

3.1 Watter getal is 1 meer as 9 999?_________________________________

3.2 Watter getal is 10 meer as 9 990?________________________________

3.3 Watter getal is 100 meer as 9 900?_______________________________

3.4 Watter getal is 1 000 meer as 9 000?______________________________

3.5 Die getal 10 000 is 10 meer as __________________________________

4 Kom ons kyk of julle reg was!

TIENDUISENDE

ONTHOU JY NOG?

10 ene = 10 × 1 = 10

10 tiene = 10 × 10 = 100

10 honderde = 10 × 100 = 1 000

4. Kan jy nou die volgende voltooi?

10 duisende = 10 × ......................... = .........................

In die notasiekolom lyk dit so:

Tabel 2
× 10 × 10 × 10 × 10
Tienduisende Duisende Honderde Tiene Ene
TD D H T E
10 000 1 000 100 10 1
10 × 10 × 10 × 10 10 × 10 × 10 10 × 10 10 × 1 1 × 1
÷ 10 10 ÷ 10 ÷ 10

HET JY GEWEET?

Ons lees 43 685 as: Drie en veertigduisend seshonderd vyf en tagtig

5. In ons alledaagse lewe is dit belangrik om getalle ook korrek in woorde te kan uitspreek, want dit sal ons help om getalle met mekaar te vergelyk. Skryf nou die volgende getalle in woorde:

5.1 23 918 _________________________________________________________

5.2 47 007 _________________________________________________________

6. ‘n Getallelyn kan jou help om getalle makliker voor te stel. Jy kan “sien” waar hulle op die getallelyn lê en hulle so beter met mekaar vergelyk. Kyk goed na die getallelyn hieronder.

6.1 ‘n Getallelyn kan jou help om getalle makliker voor te stel. Jy kan “sien” waar hulle op die getallelyn lê en hulle so beter met mekaar vergelyk. Kyk goed na die getallelyn hieronder.

Figuur 2
Figuur 2 (graphics2.png)

A: __________________________________________________________________

B: __________________________________________________________________

C: __________________________________________________________________

D: __________________________________________________________________

E: __________________________________________________________________

6.2 Maak nou beurte met ’n maat en wys waar die volgende getalle op die getallelyn sal lê. Gebruik ’n pyltjie:

a) 8 979

b) 11 003

c) 12 250

d) 14 997

e) 16 016

7. Dit is belangrik dat ons antwoorde korrek moet kan bereken. Om dit te kan doen, moet ons eers besluit watter bewerking uitgevoer moet word. Besluit watter bewerking julle by elke vraag gaan gebruik om die antwoord te bereken. Vul dan die ontbrekende getalle in. Vergelyk dan jou werk met ‘n maat s’n.

7.1 10 000 = ___________________________________________ duisende

7.2 10 000 = ___________________________________________ honderde

7.3 10 000 = ___________________________________________ tiene

7.4 6 × 10 × 10 × 10 × 10 = ______________________________________

7.5 500 × ________________________________________________ = 50 000

7.6 3 000 × _______________________________________________ = 30 000

7.7 26 567 is 10 000 minder as ________________________________________

7.8 ________________________________________ is 10 000 meer as 6 824

7.9 _________________________________________is 50 000 minder as 53 612

7.10 15 000 lê presies halfpad tussen _______________________ en 20 000

KOM ONS HERSIEN!

ONTHOU JY NOG?

As jy gevra word om bv. 627 tot die naaste 10 af te rond, is dit net ’n ander manier om te vra:

Is 627 nader aan 630 of 620?

Kom ons kyk na die getallelyn

Figuur 3
Figuur 3 (graphics3.png)

627 is nader aan 630. As ons dus 627 afrond tot die naaste 10, is die antwoord 630.

LET WEL:

As die getalle presies halfpad tussen twee getalle lê, bv. 625, rond ons na bo af. Die antwoord is dus 630.

Kom ons hersien nou verder

Figuur 4
Figuur 4 (graphics4.png)

UITDAGING

Kan jy nou die volgende voltooi?

Figuur 5
Figuur 5 (graphics5.png)

1. Afronding kan jou baie help om antwoorde vinnig te skat. So kan jy gou bepaal wat ‘n antwoord min of meer moet wees. Gebruik nou jou bestaande kennis oor afronding en beantwoord die volgende vrae:

Rond af tot die naaste 100:

1.1

a) 624 ___________________

b) 896 ___________________

c) 450 ___________________

d) 1 239 ___________________

Rond af tot die naaste 1 000:

1.2

a) 3 429 ___________________

b) 8 140 ___________________

c) 25 712 ___________________

d) 56 500 ___________________

1.3 Waar of Onwaar?

a) 249 afgerond tot die naaste 100, is 200____________________________

b) 587 afgerond tot die naaste 100, is 600____________________________

c) 111 450 afgerond tot die naaste 1 000, is 11 000_______________________

d) 23 811 afgerond tot die naaste 1 000, is 24 000_______________________

Tabel 3
AANTAL KORREK KODE
1 – 4 1
5 – 8 2
9 – 12 3
13 – 15 4

SpEEL ‘N SpELETJIE

Werk saam met ’n maat. Gebruik ’n pak speelkaarte waarvan die 10, Boer, Koningin, Koning, A en Swart Piet (Joker) verwyder is.

 • Speler A kies enige vyf kaarte en draai hul met gesigte na bo. Bv. 5 ; 7 ; 1 ; 2 ; 1
 • Speler B moet die kaarte nou so rangskik dat die grootste moontlike getal verkry word, bv. 75 321. Skryf dit neer.
 • Speler B rangskik dan die kaarte sodat die kleinste moontlike getal gevorm word, bv. 12 357. Skryf dit neer.
 • Speler B bereken nou die verskil tussen die 2 getalle met behulp van ’n sakrekenaar.
 • Maak beurte om die opdragte uit te voer en vergelyk jul antwoorde.
 • Is daar enige patroon?

TYD VIR SELFASSESSERING

In hierdie stadium wil ons graag weet hoe JY voel oor die werk wat ons tot dusver gedoen het. Wees eerlik en kleur die regte gesiggie in:

Tabel 4
 • Ek ken die 8×, 9× tot 12× tafels en het die patrone in elk gesien
______ ______ ______
 • Ek verstaan wat tienduisende beteken
______ ______ ______
Ek kan getalle van ’n getallelyn aflees ______ ______ ______
Ek kan korrek afrond tot die naaste 100 ______ ______ ______
Ek kan korrek afrond tot die naaste 1 000 ______ ______ ______

Assessering

Leeruitkomste 1:Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder getalle herken en voorstel sodat dit beskryf en vergelyk kan word:

1.3.1 heelgetalle tot minstens 6-syfergetalle;

1.3.6 veelvoude van enkelsyfergetalle tot minstens 100;

1.3.7 faktore van minstens enige 2-syferheelgetal;

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder skat en bereken deur geskikte bewerkings vir die oplossing van probleme te gebruik:

1.8.1 afronding tot die naaste 5, 10, 100 of 1 000;

1.8.2 optel en aftrek van heelgetalle met minstens 5 syfers.

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer wat die volgende behels:

1.9.1 optelling en aftrekking;

1.9.2 vermenigvuldiging van heelgetalle tot minstens 10 × 10.

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks