Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Afrikaans Eerste Addisionele Taal Graad 6 » Die werk wat mense doen

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETIntPhaseLang display tagshide tags

  This module and collection are included inLens: Siyavula: Languages (Gr. 4-6)
  By: Siyavula

  Module Review Status: In Review
  Collection Review Status: In Review

  Click the "GETIntPhaseLang" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Die werk wat mense doen

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL

Graad 6

Module 1

Die werk wat mense doen

In hierdie module gaan ons julle bekendstel aan baie verskillende beroepe. ‘n Beroep is die werk wat ons ouers elke dag op verskillende plekke verrig om geld te verdien.

 • Jou onderwyser sal vir jou ‘n kaartjie gee met ‘n sekere beroep daarop geskryf. Gebruik hierdie kaartjie om al die ander mense wat saam met jou werk, op te spoor.
 • Voltooi nou die volgende inligting oor jou beroep en jou kollegas (die mense wat saam met jou werk).

My beroep:

My werksplek:

My kollegas:

Table 1
LU 4.1.1  

DIE WÊRELD VAN ‘N SPIOEN

Figure 1
Figure 1 (graphics1.png)

Kan julle raai watter beroep hierdie man beoefen?

Die wêreld van ‘n spioen is baie interessant en opwindend! Julle het sekerlik al van James Bond gehoor of selfs van sy films gesien. Sy kodenaam is mos 007. Spioene moet hulself ook dikwels vermom sodat hulle vyande hulle nie kan herken nie. Lees nou hoe ‘n sekere spioen met die kodenaam Z homself vermom het toe hy geheime dokumente in ‘n toesluitkas by die lughawe moes gaan haal.

Spioen Z

Z het met ‘n taxi by die lughawe aangekom. Hy het soos ‘n tipiese sakeman gelyk, geklee in ‘n pak klere en met ‘n briewetas in die hand. Z het reguit na die kleedkamer toe gestap en sy vermomming uit sy groot briewetas gehaal. Binne drie minute het hy ‘n oorpak aangehad en ‘n pet op sy kop, en ‘n paar stukke gereedskap in die hand. Toe hy by die kleedkamer uitstap, het hy soos ‘n nutsman gelyk wat op die lughawe werk. Al fluitende het Z na die toesluitkaste toe gestap en voorgegee dat hy ‘n stukkende slot regmaak. In werklikheid het hy die kas oopgesluit, die dokumente ongemerk voor by sy oorpak ingedruk en nog so ‘n klein rukkie aan die slot “gewerk”. Ewe tevrede het hy die slot bekyk, die deur toegesluit en weggestap. Hy is toe terug na die kleedkamer toe vir sy volgende vermomming. Hierdie keer het hy ‘n vals snor vasgeplak, ‘n jas aangetrek, ‘n hoed opgesit en weer doodluiters by die deur uitgestap. Met sy tas in die hand en met die geheime dokumente in sy besit is hy buite die gebou deur een van sy kollegas opgelaai.

Beantwoord nou die volgende vrae sonder om die leesstuk weer te raadpleeg. Skryf slegs W (waar) as jy met die stelling saamstem of O (onwaar), indien nie.

 1. (a) Die spioen se kodenaam was Z.
 2. (b) Hy moes geheime dokumente by die stasie gaan haal.
 3. (c) Hy het soos ‘n sakeman gelyk toe hy daar aankom.
 4. (d) Hy het na die wagkamer toe gegaan.
 5. (e) Daar het hy homself soos ‘n nutsman vermom.
 6. (f) Hy het voorgegee dat hy ‘n toesluitkas se stukkende slot regmaak.
 7. (g) Hy het die dokumente in sy briewetas gesit.
 8. (h) Vir sy derde vermomming het hy ‘n vals baard vasgeplak.
 9. (i) Een van sy kollegas het hom weer opgelaai.
 10. (j) Die vyand het niks agtergekom nie.

Selfassessering onder leiding van julle onderwyser.

Table 2
LU 3.6.1  

Hoeveel van die antwoorde het jy reg?

VERANDER JULLE VOORKOMS!

Julle gaan elkeen saam met ‘n maat spioen speel. Vermom julleself só goed dat julle klasmaats nie kan agterkom wie julle is nie.

Hier is ‘n paar wenke vir vermomming:

Figure 2
Figure 2 (Picture 2.png)

Julle twee is op ‘n geheime missie. Een van julle gaan ‘n geheime dokument versteek, terwyl die ander een dit moet gaan haal.

Bespreek jul plan van aksie en voer dit dan uit. Kies vir julle elkeen ‘n kodenaam en skryf julle gesprek neer as julle wil.

Table 3
LU 4.3.1  

SPEL “D” OF “T”

Ons twyfel dikwels of ‘n woord op ‘n “d” of ‘n “t” eindig. Vul ‘n d of t aan die einde van die onderstaande woorde in. Jy hoef nie ‘n spioen te wees om te weet watter letter jy moet invul nie.

Wenk:

Sê die woord in sy meervoudsvorm. Sodoende kan jy agterkom op watter letter dit eindig.

kleingel__ resiesper__ woonbuur__

landkaar__ motorboo__ sportsoor__

seesan__ poniester__ jaghon__

skryfbor__

Ruil nou jou woord om met ‘n maat. Hoe het hy/sy gevaar?

Table 4
LU 6.1.1  

HOE OM GELD TE VERDIEN

Al is julle nog nie volwassenes wat reeds ‘n beroep beoefen nie, kan julle nou reeds begin om geld te verdien. Daar is verskeie maniere waarmee julle geldjies kan verdien. In die strokiesprent wat volg, is ‘n seun besig om planne te beraam om geld te verdien.

Kyk mooi na die strokiesprent wat volg.

Jy gaan later self die woorde vir die praatwolkies verskaf.

Figure 3
Figure 3 (Picture 30.png)

 1. (a) Jou onderwyser sal nou vir jou groep ‘n sin gee waarvan die woorde opgeknip is. Rangskik die woorde saam met jou groep sodat dit ‘n sin vorm.
 2. (b) Skryf julle sin groot op ongedrukte koerantpapier en rapporteer aan die klas. Julle moet nou saam as klas besluit in watter volgorde die sinne moet wees. Vul die sinne nou op die strokiesprent in.
 3. (c) Kyk weer mooi na James se gesprek met sy ma. ‘n Mens gebruik sekere leestekens om aan te dui dat iemand praat. Hulle word aanhalingstekens genoem en word voor en na die woorde wat gesê word, aangebring.

Wanneer iemand praat, noem ons dit : Direkte rede.

Bv. “Watter soort werk wil jy graag doen, James?” vra sy ma.

Die laaste twee sinne van die strokiesprente is hieronder oorgeskryf in die direkte rede. Julle moet nou self die aanhalingstekens invul.

 1. (i) Ek dink dis ‘n slim plan, James. Al die mense in ons straat moet bedags werk, sê sy ma.
 2. (ii) James antwoord: Ek het besluit om R5 per tuin en R3 per motor te vra.
Table 5
LU 4.6.1  

HOE OM SAKGELD TE VERDIEN

Gesels nou in julle groepe oor hoe julle sakgeld kan verdien. Julle hoef nie noodwendig uit die huis te gaan nie. Dink aan metodes in, om en naby die huis. Die groepleier van elke groep kan verslag doen aan die res van die klas.

Figure 4
Figure 4 (Picture 31.png)

Ontwerp nou ‘n strooibiljet waarop jy jou dienste kan adverteer. Kies een van die metodes wat julle nou bespreek het . ‘n Strooibiljet is ‘n blaadjie wat mense in julle posbusse gooi om iets te adverteer.

Jou strooibiljet moet 15 cm by 12 cm wees en al die nodige inligting bevat:

Die diens wat jy lewer.

Jou naam en telefoonnommer.

Hoeveel jou diens kos.

Table 6
LU 4.4.1  

VOORLEES

Luister baie goed na die volgende leesstuk wat julle onderwyser vir julle gaan voorlees. Hy/sy sal dit twee keer voorlees.

Beantwoord die vrae wat die onderwyser na aanleiding van die leesstuk vra. Skryf slegs W indien die stelling waar is en O indien dit onwaar is.

Table 7
LU 1.1.1  

Assessering

Table 8
Leeruitkomstes(LUs)
 
LU 1
LUISTERDie leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities binne ‘n wye verskeidenheid situasies te reageer.
Assesseringstandaarde(ASe)
 
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:
1.1 verstaan stories (aan leerders vertel of gelees):
1.1.1 beantwoord letterlike vrae;
1.1.5 bespreek etiese, sosiale en kritieke kwessies, soos: Watter soort persoon is die held? Hoe tree hy/sy op? Is hy/sy realisties of gestereotipeer voorgestel? (wissel tussen huis- en addisionele taal, indien nodig);
1.5 respekteer ander leerders:
1.5.1 gee ander leerders ‘n kans om te praat;
1.5.2 luister na ander en moedig hul pogings aan om hul addisionele taal te praat;
LU 3
LEES EN KYKDie leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:
3.6 lees vir genot en inligting:
3.6.1 lees baie fiksie- en nie-fiksie-boeke op ‘n gepaste lees- en taalvlak;
3.6.5 los woordraaisels op;
3.7 gebruik naslaanwerke en ontwikkel woordeskat:
3.7.2 gebruik ‘n woordeboek.
LU 4
SKRYFDie leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:
4.1 skryf om inligting oor te dra:
4.1.1 teken en skryf byskrifte by kaarte, diagramme, grafieke en tabelle;
4.1.4 druk mening skriftelik uit en gee redes daarvoor (soos hoekom een gedig beter as ‘n ander gedig is);
4.3 skryf kreatief:
4.3.1 toon ontwikkeling in die vermoë om verhale, toneelstukke en dialoë te skryf (soos deur sommige poëtiese tegnieke te gebruik om interessante titels te skep en deur dialoog by verhale in te sluit);
4.4 ontwerp mediatekste:
4.4.1 ontwerp ‘n plakkaat, ‘n eenvoudige advertensie en ‘n eenvoudige vraelys;
4.6 gebruik ontwikkelende kennis van taalstruktuur en -gebruik:
4.6.1 pas kennis van taalstrukture toe (soos grammatika, spelling, punktuasie, grammatikale verskille tussen huis- en addisionele taal) om eie en ander se werk te redigeer.
LU 6
TAALSTRUKTUUR EN –GEBRUIKDie leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:
6.1 spel bekende woorde korrek:
6.1.1 algemeen gebruikte woorde (soos: vyftien, moeilik, wêreld, veertien);
6.2 gebruik verskillende eenvoudige taalvorme en sinstrukture om mondelings en skriftelik te kommunikeer:
6.2.1 sommige vraagvorme.

Memorandum

DIE WÊRELD VAN ‘N SPIOEN

(a) W

(b) O

(c) W

(d) O

(e) W

(f) W

(g) O

(h) O

(i) W

(j) W

SPEL ‘D’ OF ‘T’.

 • kleingeld resiesperd woonbuurt
 • landkaart motorboot sportsoort
 • seesand poniestert jaghond
 • skryfbord

HOE GELD TE VERDIEN

James wil graag ‘n bietjie sakgeld verdien om ‘n skaatsplank te koop.

Watter soort werk wil jy graag doen, James?

Ek het daaraan gedink om motors te was en tuinwerk te doen, Ma.

Sy ma dink dis ‘n slim plan.

VOORLEES

(a) O

(b) W

(c) W

(d) O

(e) W

(f) W

(g) W

(h) O

(i) W

(j) W

Strokiesprent

James wil graag ‘n bietjie sakgeld verdien sodat hy Februariemaand vir hom ‘n skaatsplank kan koop. “Watter soort werk wil jy graag doen, James?” vra sy ma.

James antwoord: “Ek het daaraan gedink om motors te was en tuinwerk te doen, Ma.”

Sy ma dink dis ‘n slim plan, omdat al die mense in hul straat bedags moet werk.

James besluit om R5 per tuin en R3 per motor te vra.

Benodigdhede vir die module:

Ongedrukte koerantpapier of iets soortgelyks vir plakkate en groepwerk.

Leesstuk vir Luisterlees

Zayaan Valiant se ouers kan dit nie bekostig om vir haar elke maand sakgeld te betaal nie. Sy het besluit om aan die werk te spring en haar eie geld te verdien.

Eers het sy ‘n klomp ou koerante bymekaar gemaak. Daarna het sy die koerante in stapeltjies van 5 cm gepak. Hierdie stapels is in ‘n oplossing van water en seeppoeier geweek. Zayaan het hierdie nat papier in rolle opgerol en ‘n paar dae so gelos om heeltemal droog te word. Hierdie droë rolle is ‘n uitstekende plaasvervanger vir vuurmaakhout. Sy het die rolle in die buurt verkoop.

Natuurlik het die mense baie minder daarvoor betaal as vir hout en het die aanvraag al hoe groter geword. Zayaan kon nie voorbly met die maak van hierdie rolle nie en het haar maat gevra om haar te help met die maak en die verkoop daarvan.

Vrae

Die volgende stellings is Waar of Onwaar. Skryf slegs W of O

 1. (a) Zayaan se ouers was baie ryk.
 2. (b) Zayaan wou graag sakgeld verdien.
 3. (c) Zayaan het ou koerante bymekaar gemaak.
 4. (d) Sy het die koerante in skoon water geweek.
 5. (e) Daarna het sy die nat papier opgerol.
 6. (f) Die rolle moes goed droog word.
 7. (g) Mens kan vuur maak met die droë rolle.
 8. (h) Sy het die rolle in die buurt uitgedeel.
 9. (i) Baie mense wou daarvan hê.
 10. (j) Zayaan moes ‘n helper kry.

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks