Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Afrikaans Eerste Addisionele Taal Graad 7 » 'n Klasgesprek

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETSenPhaseLang display tagshide tags

  This module and collection are included inLens: Siyavula: Languages (Gr. 7-9)
  By: Siyavula

  Module Review Status: In Review
  Collection Review Status: In Review

  Click the "GETSenPhaseLang" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

'n Klasgesprek

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL

Graad 7

Module 1

‘N KLASGESPREK

Gesels ‘n bietjie as ‘n klas oor die skoollewe. Om skool toe te gaan is mos nie altyd so sleg nie.

Elkeen van julle kry nou ‘n beurt om die volgende vraag te beantwoord:

(a) Waarvan hou jy by die skool?

Jou antwoord kan begin met:

Table 1
Ek hou van  
of
Ek hou daarvan  

Onthou dat ons nie van mense praat nie, maar van dinge en aktiwiteite.

(b) Waarvan hou jy nié by die skool nie?

Jou antwoord kan weer begin met:

Table 2
Ek hou nie van  
of
Ek hou nie daarvan  

Weer eens praat ons nie van mensenie.

(c) Jy probeer nou die volgende by jou maat vasstel:

 • sy/haar gunsteling vak;
 • sy/haar gunsteling sport;
 • sy/haar gunsteling kultuuraktiwiteit.

Jy stel vrae waarop sy/hy ja of nee antwoord totdat jy reg geraai het.

Ruil om sodat jou maat vir jou die vrae vra.

Table 3
LU 2.2.1  

(d) Joseph Valentine en Saviwe Tibe se gunstelinge is in kodevorm geskryf. Kan jy die vakke, sportsoorte en kultuuraktiwiteite ontsyfer?

Skryf die letters van die alfabet van die laaste tot die eerste letter en nommer elke letter vanaf een, bv. Z=1; Y=2; X=3, ens.

Joseph

Figure 1
Figure 1 (Picture 6.png)

Figure 2
Figure 2 (Picture 7.png)

Saviwe

Table 4
LU 3.7.5  

VOER ‘N ONDERHOUD

Verdeel weer in groepe van twee. Een van julle is ‘n onderhoudvoerder en die ander een beantwoord die vrae. Die onderhoudvoerder is ’n joernalis wat ‘n onderhoud vir sy koerant met ‘n leerder van ‘n skool moet voer. Die joernalis wil soveel moontlik inligting oor die skool inwin om ‘n artikel oor die skool in die plaaslike koerant te plaas.

Hier is ‘n paar wenke vir die vrae wat gevra behoort te word:

 • Skool se naam en ligging?
 • Wanneer gestig?
 • Leuse?
 • Skoolhoof?
 • Aantal leerders?
 • Sportsoorte aangebied?
 • Kultuurlewe en verenigings?
 • Uitstappies?
 • Fondsinsamelings?
 • Oud-leerders wat bekendheid verwerf het?
 • Ander presteerders? ens.

3. INLIGTINGSTUK

Voltooi die volgende inligtingstuk oor julle skool skriftelik.

Foto of skets van julle skool:

 1. (a) Wat is jou skool se naam?
 2. (b) Wat is jou skool se adres?

 1. (a) Wanneer is die skool gestig?
 2. (b) Hoeveel leerders is in julle skool?
 3. (c) Wie is julle skoolhoof?
 4. (d) Wat is die skool se leuse?
 5. (e) Watter kleur(e ) is die skooldrag?
 6. (f) Aan watter sportsoorte kan julle deelneem?
 7. (g) Aan watter kulturele aktiwiteite kan julle deelneem?
 8. (h) Hoe laat begin julle skooldag?
 9. (i)
  Table 5
  LU 4.1.1 
  Hoe laat eindig julle skooldag?..............

4. GROEPSGESPREK

Gesels in julle groepe hoekom ‘n mens skool toe moet gaan en ook oor hoekom ‘n mens nié skool toe hoef te gaan nie.

Skryf twee paragrawe oor die twee onderwerpe en verduidelik die redes kortliks.

(a) Dit is noodsaaklik om skool toe te gaan.

Figure 3
Figure 3 (graphics1.png)
(b) Dit is nie noodsaaklik om skool toe te gaan nie.

Table 6
LU 4.7.2  

5. STILLEES

Lees hoe ‘n seun wat in Engeland woon se skooldag verloop.

My naam is Harry Joyce en ek woon in Surrey, Engeland. Ek is in ‘n seunskool. Daar is 379 seuns in ons skool. My skooldag begin elke oggend om 8:15 en eindig elke middag om 17:30. Ons eet almal middagete saam in die skoolsaal. Vanaf 14:45 tot 16:15 moet al die seuns aan sport deelneem.

Dis nou winter en ons speel almal rugby, sokker en hokkie. My gustelingvak is Latyn. Ek vaar ook baie goed in Frans. Ons Franse onderwyser, Madame Mullon, is baie kwaai. Ons klas gaan volgende week vir ‘n opvoedkundige toer Frankryk toe. Ek is baie opgewonde, want ons reis per bus tot by Dover en dan met ‘n veerboot tot by Calais waar ons toerbus vir ons wag.

Beantwoord die volgende vrae deur slegs ‘n kruisie in die toepaslike kolom te maak.

Table 7
    Waar Onwaar Onvoldoende bewyse  
a. Harry is in ‘n skool waarheen slegs seuns gaan.        
b. Harry se ma pak nie vir hom ‘n kospakkie vir skool nie.        
c. Die enigste sportsoorte by sy skool is rugby, sokker en hokkie.        
d. Harry vaar baie goed in Latyn        
e. Sy Franse onderwyser is ‘n vrou.        
f. Hy gaan vakansie hou in Frankryk.        
g. Dover is ‘n dorp in Engeland.        
h. Calais is ‘n dorp in Frankryk.        
i. ‘n Veerboot is ‘n boot wat vere vervoer.        
j. Hulle gaan per bus in Frankryk toer.        
           

Table 8
LU 3.6.3  

Assessering

Table 9
LU 2
PRAATDie leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.2 voer interaksie in die addisionele taal:
2.2.1 gebruik taal vir ‘n wye verskeidenheid funksies: gee uitdrukking aan menings en gevoelens, maak keuses, gee raad en maak voorstelle (soos: Ek dink jy moet ...);
2.2.2 neem deel aan rolspel in verskillende situasies wat verskillende soorte taalgebruik behels (soos formele en informele telefoongesprekke);
2.3 toon ontwikkeling in die vermoë om kenmerke van gesproke taal te gebruik om te kommunikeer: woord- en sinsaksent, intonasie, ritme;
2.4 begin sosiale en etiese kwessies debatteer:
2.4.2 betrek ander by die bespreking (soos: Wat dink jy?);
2.4.3 onderbreek die bespreking op ‘n hoflike wyse (soos: Verskoon my ...);
LU 3
LEES EN KYKDie leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.6 gebruik leesstrategieë:
3.6.3 begin om leesspoed te verbeter en te evalueer;
3.7 lees vir genot:
3.7.2 lees enkele nuwe tekssoorte (soos ‘n roman);
3.7.5 los woordraaisels op (soos blokkiesraaisels);
3.8 toon begrip van die gebruik van naslaanwerke:
3.8.2 gebruik ‘n woordeboek en verstaan ‘n woordeboekinskrywing (spelling, klem, uitspraak, woordsoort, betekenis).
LU 4
SKRYFDie leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
4.1 skryf om inligting oor te dra:
4.1.1 vul vorms en roosters in;
4.5 ontwerp mediatekste:
4.5.2 gebruik ‘n raam om ‘n eenvoudige brosjure te ontwerp;
4.6 benader skryf as ‘n proses:
4.6.4 gebruik kennis van grammatika en spelling om te redigeer;
4.7 gebruik ontwikkelende kennis van taalstruktuur en -gebruik:
4.7.2 begin om bewustelik vanuit ‘n sekere perspektief te skryf.

Memorandum

 1. (d)
 • tegnologie
 • tennis
 • drama
 • Xhosa
 • netbal
 • koor

5.

(a) Waar

(b) Onvoldoende besonderhede

(c) Onwaar/Onvoldoende besonderhede

(d) Waar/Onvoldoende besonderhede

(e) Waar

(f) Onwaar

(g) Waar

(h) Waar

(i) Onwaar

(j) Waar

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks