Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax_CNX

You are here: Home » Content » Afrikaans Eerste Addisionele Taal Graad 7 » Trappe van vergelyking

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETSenPhaseLang display tagshide tags

  This collection is included inLens: Siyavula: Languages (Gr. 7-9)
  By: Siyavula

  Collection Review Status: In Review

  Click the "GETSenPhaseLang" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Trappe van vergelyking

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL

Graad 7

Module 14

TRAPPE VAV VERGELYKING

Trappe van vergelyking

Verdeel in julle groepe. Elke groep moet ‘n advertensie ontwerp vir kos, ‘n lekker, ‘n koekie, skyfies, koeldrank, ensovoorts. Julle kan self besluit wat julle wil adverteer. Dis ‘n nuwe produk en julle moet in die advertensie met behulp van byvoeglike naamwoorde beskryf hoe goed en lekker die produk is. Die byvoeglike naamwoorde moet in die vergelykende (of tweede) trap gebruik word. Hier is ‘n voorbeeld:

Figure 1
Figure 1 (Picture 1.png)

Gebruik van die byvoeglike naamwoorde in die onderstaande oefening as julle wil. Voltooi die trappies hieronder.

Table 1
heerlik   heerlikste
  lekkerder as  
  groter as  
  gesonder as  
  varser as  
  brosser as  
  dikker as  
  smaakliker as  
  sappiger as  
goed    

Kom ons verfris weer julle geheues oor TRAPPE VAN VERGELYKING.

Table 2
EEN KLINKER   EEN KLINKER + ’g’
dik dikker as dikste   sag sagter as sagste
dun dunner as dunste   lig ligter as ligste
vet vetter as vetste   sleg slegter as slegste
             
KLINKERS   DUBBELE KLINKERS + ‘g’
skoon skoner as skoonste   laag laer as laagste
laat later as laatste   leeg leër as leegste
geel geler as geelste   hoog hoër as hoogste
        droog droër as droogste
DUBBELE KLINKERS OF KONSONANTE  
moeg moeër as moegste
vroeg vroeër as vroegste
vuil vuiler as vuilste        
koel koeler as koelste   DUBBELE KLINKERS +’d’
        koud kouer as koudste
        breed breër as breedste
WOORDE EINDIGENDE OP ‘r’   ou d ouer as oudste
ver verder verste    
lekker lekkerder as lekkerste   WOORDE EINDIGENDE OP ‘s’
        los losser as losste
        boos boser as boosste
EEN KLINKER + ‘f’   fluks flukser as flukste
grof growwer as grofste    
laf lawwer as lafste   EEN KLINKER + ‘nk’
muf muwwer as mufste   lank langer as langste
        jonk jonger as jongste
     
DUBBELE KLINKER ‘f’   UITSONDERINGS
doof dower as doofste   goed beter as beste
braaf brawer as braafste   baie meer as meeste
gaaf gawer as gaafste   bietjie minder as minste
        kwaad kwater kwaadste
        nuut nuwer nuuste

Voltooi nou die volgende oefening deur die regte vorm van die woorde tussen hakies te skryf.

 1. Die man is (maer) as sy broer.

Die man is _____________as sy broer.

 1. Is kool (sleg) as brokkoli?

Is kool ______________as brokkoli?

 1. Die brood is die (vars) wat ek nog geëet het.

Die brood is die___________-wat ek nog geëet het.

 1. Die Franse brood is (lank) as die gewone brood.

Die Franse brood is ___________-as die gewone brood.

 1. Draf maak jou (moeg) as om te stap.

Draf maak jou______________as om te stap.

 1. Dis (goed) om vars vrugte te eet as om ingemaakte vrugte te eet.

Dis _________ om vars vrugte te eet as om ingemaakte vrugte te eet.

 1. Water is die (goed) vloeistof om te drink.

Water is die_________vloeistof om te drink.

 1. Sjokolade maak mens (vet) as brood.

Sjokolade maak mens ____________ as brood.

 1. Die (baie) mense kan brood bekostig.

Die _____________mense kan brood bekostig.

 1. ‘n Mens eet ontbyt baie (vroeg) as middagete.

‘n Mens eet ontbyt baie________________as middagete.

Table 3
LU 6.5.3  

Hongersnood

Ons het nou gelees, gesels en geskryf oor kos, gesonde en ongesonde eetgewoontes. Tog is daar wêreldwyd baie mense wat min of glad nie kos het om te eet nie.

Die onderstaande leesstuk vertel julle meer van hongersnood en die oorsake daarvan. Luister terwyl julle opvoeder dit hardop voorlees. Daarna kan jy en ‘n maat dit vir mekaar hardop voorlees.

Table 4
Nuwe woorde:
hongersnood - famine oorlog - war
tekort - shortage slagvelde - battlefields
siektes - diseases armoede - poverty
droogtes - drought uitvoer - export
vloede - floods vernietig - destroy
verbou - grown      

BEGRIPSTOETS

Wat is Hongersnood?

Hongersnood is ‘n ernstige tekort aan voedsel. Daar is miljoene mense in die wêreld wat nie genoeg kos het om te eet nie en daarom kan hul nie gesond bly nie. Hulle word swakker en sterf uiteindelik as gevolg van ondervoeding of siektes.

Daar is drie dinge wat hongersnood veroorsaak. Soms is dit een, twee, of al drie wat tegelykertyd hongersnood veroorsaak. Kom ons kyk na die drie oorsake afsonderlik.

Die weer

Die meeste mense dink droogtes veroorsaak dat gesaaides nie kan groei nie, omdat daar nie reën is nie. Hulle vergeet dat vloede net so skadelik is. Vloede kan gesaaides wegspoel en so vernietig.

Oorlog

Oorlog verander dikwels die boere se plase in slagvelde. Die boere kan nie saai of oes nie, of hulle vlug van hulle plase af om die gevegte te vermy.

Armoede

In die arm lande is kos baie duur. Mense is te arm en het nie geld om die duur kos te koop nie. Dikwels is daar nie kos om te koop nie, want die voedsel wat in dié lande verbou word, word uitgevoer.

Kyk na die kaart. Op hierdie kaart word die wêreld verdeel met die dik streep. Die lande bokant die streep is die lande van die Noorde. Hulle is die ryk lande. Die lande onder die streep is die lande van die Suide. Baie van hierdie lande is arm.

Hoewel daar hongersnood in die lande van die Noorde kan voorkom, is dit in baie van die lande in die Suide waar hongersnood voorkom.

Figure 2
Figure 2 (Picture 2.png)

Beantwoord nou die volgende vrae:

Kies die korrekte woorde tussen hakies en skryf hulle neer:

 • Hongersnood is ‘n (tekort, oorvloed, vermorsing) aan voedsel.

 • Die mense sterf as gevolg van (oorvoeding, ondervoeding, aarvoeding).

 • Daar is gewoonlik (twee, vier, drie) oorsake vir hongersnood.

 • Een van die oorsake is die (wind, son, weer)

(4 x ½) = 2

 1. Die volgende stellings is ONWAAR. Skryf hulle oor sodat hulle WAAR sal wees.
 1. a) Gedurende droogtes reën dit te veel.
 1. a) Vloede laat gesaaides verdroog

(2)

 1. Vul die ontbrekende woorde in:

____________verander boere se plase in slagvelde.

Boere kan nie____________of_________ en daarom is daar nie

kos nie. Die ___________ veroorsaak ook dat hulle hulle plase verlaat.

(4 x ½) = 2

 1. Skryf sinne om die volgende vrae te beantwoord:
 1. (a) Hoekom kan die mense in die armer lande nie kos koop nie?

 1. (a) Hoekom is daar dikwels nie kos in hierdie lande nie?

(2)

 1. Kyk na die kaart.
 1. (a) Is Australië ‘n ryk land of ‘n arm land? (Skryf slegs die antwoord)

 1. (a) Noem enige vasteland waar arm lande voorkom.

(2)

TOTAAL: 10

Assessering deur opvoeder

Table 5
LU 3.4.1  

Sinonieme

Julle het nou gelees van voedsel en van kos. Hierdie twee woorde het dieselfde betekenis. ‘n Mens kry in elke taal woorde wat dieselfde beteken. ‘n Mens kan dit ook sinonieme noem.

Soek die woorde in B wat dieselfde betekenis as die woorde in A het en verbind hulle.

Table 6
A B
vader eensaam
kos gesin
vriend present
lorrie pa
snaaks voedsel
alleen ma
praat gelukkig
familie maat
geskenk vragmotor
moeder gratis
verniet gesels
bly komies
Table 7
LU 6.6.2  

Mondeling

Hierdie twee kinders ly aan siektes weens ernstige tekorte aan voedsel. Ons noem hierdie siektes dieetafwykings (eating disorders).

Daar is nog ‘n hele paar ander dieetafwykings soos byvoorbeeld:

 • oorgewig;
 • bulimia nervosa;
 • anorexia nervosa;
 • diabetes
 • voedselallergieë
 • ander

Dié siektes se oorsake kan fisies óf emosioneel wees.

Kies enige van die bogenoemde siektes of afwykings en doen navorsing daaroor in die biblioteek of selfs op die internet. Julle kan kies of julle individueel, in pare of groepe wil werk.

Die mondeling moet oudiovisueel aangebied word. Jy moet dit dus aanbied sodat jou maats meer oor die onderwerp hoor én sien. Hier is ‘n paar voorstelle:

 • ‘n video-opname;
 • foto’s;
 • plakkate;
 • skyfie-vertoning;
 • oorhoofse projektor.

Jy moet meer oor die volgende sê en dit toelig met visuele hulpmiddels:

 • Wat veroorsaak die siekte?
 • Wie kry die simptome?
 • Wat is die simptome?
 • Hoe beïnvloed die siekte die liggaam?
 • Wat is die gevolge?
 • Hoe kan dit behandel word?
 • Kan dit genees word en hoe?

Klasprojek

Ken julle enige van die volgende skokkende feite?

 • Êrens in die wêreld sterf daar elke minuut van die dag agtien kinders weens hongerte of ondervoeding.
 • Daar is 500 miljoen mense in die wêreld wat hongerly. Die meeste hiervan is kinders.

Hou ‘n klasbespreking om te besluit of julle as klas enige verskil aan hierdie tragiese feite kan maak.

 • Die moontlikheid bestaan dat daar kinders in julle skool is wat elke dag honger skool toe kom en elke aand honger gaan slaap. Daar is dalk selfs honger kinders in julle klas. Hoe kan julle klas hierdie kinders help?
 • Is daar enige organisasies, instansies, inrigtings in julle omgewing waar kinders bly of gehelp word/ Hoe kan julle hierdie instansies help?
 • Kan julle enige fondsinsamelings hou om honger kinders te help, of om geld vir organisasies te skenk wat omsien na kinders wat arm of honger is? (Voorbeelde is ’n pretloop, ‘n verkoping, ‘n uitloting, ens

Assessering

Table 8
LU 3
LEES EN KYKDie leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.1 lees ‘n teks (fiksie of nie-fiksie):
3.1.1 identifiseer doel, teikengroep en konteks;
3.4 lees vir inligting:
3.4.1 volg feitelike tekste (soos ‘n beskrywing van die proses om papier te maak).
3.7 lees vir genot:
3.7.5 los woordraaisels op (soos blokkiesraaisels).
LU 6
TAALSTRUKTUUR EN –GEBRUIKDie leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
6.1 hersien grammatika wat in die vorige grade gedek is;
6.2 spel bekende woorde korrek:
6.2.2 woorde met enkel- en dubbelvokale en -konsonante (soos: boom, bome; pen, penne);
6.2.4 algemene afkortings (soos: mnr., mev., me., mej., afkortings vir maande en dae);
6.3 gebruik verskillende eenvoudige taalvorme en sinstrukture om mondelings en skriftelik te kommunikeer:
6.3.14 leestekens (punt, komma, vraagteken, uitroepteken, aanhalingstekens).

Memorandum

2.

 • heerlik heerliker heerlikste
 • lekker lekkerder as lekkerste
 • groot groter as grootste
 • gesond gesonder as gesondste
 • vars varser as varsste
 • bros brosser as brosste
 • dik dikker as dikste
 • smaaklik smaakliker as smaaklikste
 • sappig sappiger as sappigste
 • goed beter as beste

(1) maerder

(2) slegter

(3) varsste

(4) langer

(5) moeër

(6) beter

(7) beste

(8) vetter

(9) meeste

(10) vroeër

4.(1)

(a) tekort

(b) ondervoeding

(c) drie

(d) weer

(2)

(a) Gedurende droogtes reën dit te min.

(b) Vloede laat gesaaides wegspoel.

(3) oorlog, saai, oes, gevegte

(4)

(a) Kos is baie duur en hulle het nie genoeg geld nie.

(b) Die voedsel word uitgevoer.

(5)

(a) ryk

(b) Afrika

5.

.

 • vader - pa
 • kos - voedsel
 • vriend - maat
 • lorrie - vragmotor
 • snaaks - komies
 • alleen - eensaam
 • praat - gesels
 • familie - gesin
 • geskenk - present
 • moeder - ma
 • verniet - gratis
 • bly - gelukkig

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks