Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Afrikaans Eerste Addisionele Taal Graad 7 » Advertensies

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETSenPhaseLang display tagshide tags

  This module and collection are included inLens: Siyavula: Languages (Gr. 7-9)
  By: Siyavula

  Module Review Status: In Review
  Collection Review Status: In Review

  Click the "GETSenPhaseLang" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Advertensies

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL

Graad 7

Module 15

ADVERTENSIES

1. WAT laat ons besluit?

Figure 1
Figure 1 (Picture 1.png)

Kyk mooi na hierdie drie advertensies van koue drankies.

Watter een sal jy kies? (A, B of C)

Hoekom kies jy hierdie een?

Dink jy die advertensie help jou om ‘n keuse te maak, en hoekom?

Julle gaan nou ‘n bietjie marknavorsing doen. Gebruik die vraelys en ondervra vyf mense oor hulle gunstelingdrankie.

VRAELYS

Hoe gereeld drink jy die volgende koue drankies.Ken punte toe op ‘n skaal van 0 – 4.

4 - Meesal

3 - Gereeld

2 - Soms

1 - Baie min

0 - Glad nie

Table 1
    Coca-Cola Ander gaskoeldranke Vrugtesap Koeldrank met water verdun (squash) Water
  Persoon 1          
  Persoon 2          
  Persoon 3          
  Persoon 4          
  Persoon 5          
             

Verdeel nou in groepe van vyf. Vergelyk ‘n bietjie julle vraelyste en voltooi die volgende kolomgrafiek.

KOLOMGRAFIEK

Figure 2
Figure 2 (Picture 9.png)

Gesels nou in julle groep oor die bevindinge:

 • Watter drankie is die gewildste?
 • Hoekom dink julle is dit so?
 • Watter drankie is die ongewildste?
 • Hoekom dink julle is dit so?
 • Watter rol dink julle speel advertensies in die keuse van die drankies?
 • Watter van hierdie drankies sal meer gewild kan word as dit beter geadverteer word?

Een van die groeplede kan verslag doen aan die res van die klas.

Table 2
LU 2.2.1  

2. SOEKLEES

Tydskrifte adverteer hulleself deur middel van die voorblad. Dit moet die koper se aandag trek! Bestudeer die onderstaande voorblad van ‘n tydskrif en beantwoord dan die vrae.

Figure 3
Figure 3 (Picture 20.png)

Skryf slegs die antwoorde:

1. Wat is die naam van die tydskrif?

2. Wie koop hierdie tydskrif?

3. In watter land word hierdie tydskrIf gepubliseer?

4. In watter ander land kan dit gekoop word?

5. Wanneer verskyn hierdie tydskrif?

6. Hoeveel kos dit normaalweg?

7. Is daar ‘n kompetisie in hierdie tydskrif?

8. Kan jy meer lees oor die aarde wanneer jy hierdie tydskrif koop?

9. Wat kry jy verniet saam met hierdie tydskrif?

10. Van watter held kan jy meer te wete kom?

Selfassessering onder leiding van die opvoeder.

Table 3
Totaal:
 
10
Table 4
LU 3.6.1  

3. ONTKENNING

As jy iets ontken, sê jy dit is nie so nie of dit het nie gebeur nie. In die laaste paragraaf moes jy mos skryf hoekom dit nie ‘n goeie advertensie is nie.

In kort sinne is daar net ‘n enkele nie.

bv. hy lees nie.

Die meeste sinne kry die dubbele nie in die ontkenning.

bv. Hy lees nie ‘n boek nie.

A. Verander die volgende sinne in die ontkenning.

1. Drink hy graag lemoensap?

Nee, hy ______________

2. Hou sy van gaskoeldrank?

Nee, sy _______________

3. Is water die gewildste drankie?

Nee, water ________________

4. Dink jy dit is ‘n goeie advertensie?

Nee, ek ___________________

Ontkenningswoorde

ONTHOU

nie + iemand word niemand _____ nie

nie + êrens word nêrens_____nie

nie + iets word niks _____nie

nie + ooit word nooit _____ nie

nie + al ooit word nog nooit ____ nie

nie + nog word nie meer _____ nie

nie + al word nog nie _____ nie

Lees die sinne hardop en kyk hoe hulle in die ontkenning verander.

 • Is iemand dors? Nee, niemand is dors nie.
 • Is daar êrens ‘n bottel koeldrank? Nee, daar is nêrens ‘n bottel koeldrank nie.
 • Het hy iets om te drink? Nee, hy het niks om te drink nie.
 • Sal jy ooit water leer drink? Nee, ek sal nooit water leer drink nie.
 • Het sy al ooit vrugtesap gedrink? Nee sy het nog nooit vrugtesap gedrink nie.
 • Wil jy nog koeldrank hê? Nee, ek wil nie meer koeldrank hê nie.
 • Het julle al koeldrank gekoop? Nee, ons het nog nie koeldrank gekoop nie.

B. Beantwoord nou die volgende sinne in die ontkenning.

Begin elke antwoord met Nee, .....

1. Hou iemand van die tydskrif se voorblad?

2. Het daardie artikel êrens verskyn?

3. Trek iets op die voorblad jou aandag?

4. Sal jy dit ooit koop?

5. Het jy al ooit so ‘n swak advertensie gesien?

6. Gaan jy die tydskrif nog koop?

7. Het jy al so baie interessante artikels gesien?

Selfassessering onder leiding van die opvoeder.

Table 5
LU 6.3.10  

4. SKRIFTELIKE WERK

Vir hierdie aktiwiteit het julle ou, Afrikaanse tydskrifte nodig. Blaai deur ‘n tydskrif en soek twee advertensies. Die eerste advertensie moet handel oor iets wat jy baie graag wil hê of gebruik en wat na jou mening ‘n uitstekende advertensie is. Die tweede advertensie moet handel oor iets wat jy glad nie wil hê of gebruik nie en wat na jou mening ‘n baie swak advertensie is. Knip hierdie advertensies uit en plak hulle of kram hulle vas aan die volgende twee bladsye. Skryf dan onderaan ‘n paragraaf waarin jy beskryf waarom die advertensie geslaagd is of nié geslaagd is nie.

Jy sal dus verduidelik:

Hoekom die advertensie jou oortuig dat dit ‘n goeie produk is en hoekom jy dit wil hê;

Hoekom die advertensie jou nié oortuig dat dit ‘n goeie produk is nie en jy dit dus nié wil hê nie. Dus, in die ontkennende vorm geskryf.

5. MONDELING

Verdeel weer in julle groepe. Julle gaan in julle groep saamwerk en ‘n advertensie maak wat goed sal werk vir televisie.

Kyk televisie vir so twee aande en besluit in julle groepe watter advertensies goed is.

Besluit nou oor die volgende:

 • Wat is julle produk se naam? (Onthou, dit moet ‘n Afrikaanse naam wees.)
 • Wat gaan julle alles gebruik vir julle advertensie? Sekere musiek of ‘n liedjie, kinders, diere, strokiesprentkarakters, ‘n beroemde mens of mense, ‘n sekere storie, ensovoorts?
 • Is julle advertensie komies of ernstig?
 • Wie van julle gaan praat?
 • Watter bewegings gaan julle uitvoer?
 • Wat het julle alles nodig vir julle advertensie?
 • Kostuums, grimering, agtergrond, by-effekte, hulpmiddels, ensovoorts.

Julle opvoeder sal vir julle genoeg tyd gee om in die klas te oefenen voor te berei. ONTHOU: AL DIE GROEPLEDE MOET DEELNEEM!!

6. INDIVIDUELE OPDRAG

Elke groeplid kan nou ‘n tydskrifadvertensie maak. Gebruik sommer dieselfde produk as wat julle groep vir die televisie-advertensie gebruik het. BAIE BELANGRIK: Die slagspreuk moet minstens twaalf Afrikaanse woorde bevat.

Hou die volgende in gedagte voordat jy begin:

 • Is die advertensie op kinders of volwassenes gemik?
 • Is dit ‘n snaakse of ernstige advertensie?
 • Gaan dit ‘n kleurvolle advertensie wees?
 • Wat gaan jou slagspreuk wees?
 • Hoe kan jy seker maak die produk gaan verkoop?

Gebruik ‘n A4-grootte vel papier vir die advertensie.

Gebruik die volgende assesseringsruit om ‘n maat se advertensie te assesseer.

 • Nooi ‘n gas / die skoolhoof na julle klas toe om al die televisie-advertensies en ook die tydskrif-advertensies te kom beoordeel en ‘n 1ste, 2e en 3e plek toe te ken.
 • Kan iemand aan ‘n oorspronklike naam vir die toekenning dink?

Assessering

Table 6
LU 2
PRAATDie leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.2 voer interaksie in die addisionele taal:
2.2.1 gebruik taal vir ‘n wye verskeidinheid funksies: gee uitdrukking aan menings en gevoelens, maak keuses, gee raad en maak voorstelle (soos Ek dink jy moet ...);
2.3 toon ontikkeling in die vermoë om kenmerke van gesproke taal te gebruik om te kommunikeer: woord- en sinaksent, intonasie, ritme;
2.4 begin sosiale en etiese kwessies debatteer.
LU 3
LEES EN ONDERSOEKDie leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.4 lees vir inligting:
3.4.1 volg feitelike tekste (soos ‘n beskrywing van die proses om papier te maak);
3.4.2 lees eenvoudige diagramme, grafieke en tabelle;
3.5 ontleed advertensies en pamflette;
3.6 gebruik leesstrategieë:
3.6.1 pas gepaste leestegnieke op verskillende tekssoorte toe (soos: soeklees ‘n telefoongids; stiplees instruksies; vluglees ‘n koerant se opskrifte);
3.7 lees vir genot:
3.7.5 los woordraaisels op (soos blokkiesraaisels).
Table 7
LU 6
TAALSTRUKTUUR EN –GEBRUIKDie leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
6.2 spel bekende woorde korrek:
6.2.1 woorde wat dikwels verkeerd gespel word (soos: vriende, wêreld,vyftien, wanneer);
6.3 gebruik verskillende eenvoudige taalvorme en sinstrukture om mondelings en skriftelik te kommunikeer:
6.3.10 die ontkennende vorm (soos: Ek hou nie van brood nie; Niemand sal dit doen nie);
6.3.11 die verbinding van sinne met voegwoorde met die korrekte woordorde.

Memorandum

1. eie keuse

2.

(1) Nommer Een

(2) Tieners

(3) Suid-Afrika

(4) Kalifornië

(5) Elke Woensdag

(6) 20,95

(7) ja

(8) ja

(9) CD

 1. (1) Bonkige Bruno

3. A.

1. Nee, hy drink nie graag lemoensap nie.

2. Nee, sy hou nie van gaskoeldrank nie.

3. Nee, water is nie die gewildste drankie nie.

4. Nee, ek dink nie dit is ‘n goeie advertensie nie.

B.

1. Nee, niemand hou van die tydskrif se voorblad nie.

2. Nee, daardie artikel het nêrens verskyn nie.

3. Nee, niks op die voorblad trek my aandag nie.

4. Nee, ek sal dit nooit koop nie.

5. Nee, ek het nog nooit ‘n swak advertensie gesien nie.

6. Nee, ek gaan nie die tydskrif koop nie.

7. Nee, ek het nog nooit so baie interessante artikels gesien nie.

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks