Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Aardrykskunde Graad 7 » Hoe is die demografie van die wereld op die langtermyn deur migrasie beinvloed

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETSenPhaseSS display tagshide tags

  This collection is included inLens: Siyavula: Social Sciences (Gr. 7-9)
  By: Siyavula

  Collection Review Status: In Review

  Click the "GETSenPhaseSS" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Hoe is die demografie van die wereld op die langtermyn deur migrasie beinvloed

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

SOSIALE WETENSKAPPE: AARDRYKSKUNDE

Graad 7

BEVOLKINGSGROEI EN VERANDERING

Module 8

Hoe is die demografie van die wêreld op die lang termyn deur migrasie beïnvloed?

1. Kolonisasie en slawerny het ‘n belangrike rol gespeel om die wêreldbevolking soos ons dit vandag ken, te vorm.

Slawerny kan as ‘n vorm van gedwonge migrasie gesien word, om dit sag te stel. Hoewel slawerny in die Bybelse tyd reeds bekend was, was die vier eeue tussen 1450 en 1850 in die vorige millennium berug vir die grootskaalse handel in slawe. Die Arabiere, Britte, Nederlanders, Portugese, Spanjaarde, Franse en Dene het slawe, meestal in Afrika, maar ook in die Ooste, gekoop en in klein getalle in Europa, maar veral in die nuwe kolonies van Europese lande verkoop.

Die kolonies waarvan gepraat word, is grondgebied wat veral Europese nasies in nuut ontdekte (vir die Europeërs) gebiede tussen 1500 en 1900 met verdrae, anneksering of oorloë bekom het. Die feit dat Europese tale soos Spaans en Engels en in ‘n mindere mate Frans vandag oor die hele wêreld gepraat word, ook die Engels in ons eie land, is die gevolg van kolonisasie. Noord-Amerika, Suid-Amerika, Afrika, groot dele van Asië, Australië en Nieu Seeland is onder Europese nasies “verdeel”.

Die gevolg van die praktyk van kolonialisme en slawerny, sien ons vandag baie maklik raak.

 • Atlete wat vir die eindrondte van die 100 m op die Olimpiese Spele aantree, is baiekeer almal swart en praat Engels, maar verteenwoordig selde ‘n Afrika-staat. Hulle verteenwoordig meesal die VSA, Kanada, van die eilandstate bekend as die Wes-Indiese Eilande, en so meer. Hierdie atlete se voorouers is in die meeste gevalle as slawe na die land weggevoer wat hulle vandag verteenwoordig.
 • Kolonies wat onafhanklik geword het, se burgers kon sonder veel moeite na die “moederland” (waarvandaan die koloniale maghebbers gekom het) emigreer, en so het baie mense uit bv. Indië, Afrika en die Wes-Indiese Eilande in Brittanje en Europese state gaan woon.
 • In ons eie land sien ons die nalatenskap van slawerny en kolonialisme in die samestelling van ons bevolking.

2. Hedendaagse migrasiepatrone

Julle het reeds kennis geneem dat baie Wes-Europese nasies, soos Duitsland en die Skandinawiese lande, “ou” bevolkings het. Sulke lande ondervind dikwels probleme om genoeg werkers (op alle vlakke) te kry. Ook lande met ‘n besonder hoë ekonomiese groeikoers benodig baiekeer geskoolde en ongeskoolde arbeid om die groei te kan volhou. Aan die anderkant soek mense uit lande met ‘n vinnig groeiende bevolking, maar ‘n “dooie” ekonomie, hul heil in ander lande. Hedendaagse migrasiepatrone word dus meestal deur ekonomiese oorwegings bepaal.

En behalwe dat daar min jongmense is wat tot die arbeidsmark in veral Duitsland toetree, was die Duitsers vir ‘n paar dekades al nie juis lief vir handearbeid nie. Om die probleem van ‘n tekort aan werkers op te los, is duisende mense uit “arm” lande toegelaat om in Duitsland te werk. Dié mense se gesinne het later by hulle aangesluit, en vandag maak mense van Turkse afkoms ‘n beduidende deel van die Duitse bevolking uit. Turks is ook naas Duits die taal wat die meeste deur permanente inwoners in Duitsland gepraat word.

Die Turke se migrasie het beslis ‘n groot invloed op die bevolkingsamestelling van Duitsland. Op dieselfde manier het baie ander Europese lande se bevolking verandering ondergaan deur soortgelyke migrasie van veral lande wat vroeër hul kolonies was.

Aktiwiteit 1:

Om die verwante redes vir migrasie te bespreek

[LU 3.3]

Migrasie Gister en Vandag

 • In die kassie hierbo is die vernaamste redes waarom mense permanent tussen lande of streke migreer. Dui aan om watter rede die volgende migrasie in die verlede plaasgevind het, of vandag nog plaasvind, deur die simbool van jou keuse in die blokkie by elke beskrywing te skryf.
Table 1
     
(a) Tussen 1860 en 1911 is groot getalle mense uit Indië na die destydse Britse kolonie Natal gebring om op suikerplantasies te werk. Die nageslag van hierdie mense woon vandag nog meestal in Kwazulu-Natal, een van ons land se nege provinsies.  
(b) Die Islam-geloof is in die sewentiende eeu in Suid-Afrika gevestig, onder meer deur mense wat destyds deur die Hollanders uit hul oorsese gebiede verban is omdat hulle opstande teen die koloniale magte aangevuur het.  
(c) Na die ontdekking van goud op die Witwatersrand in die laat negentiende eeu het baie Zoeloes daarheen gegaan om in die myne te werk. Dit is een van die redes waarom Zoeloe die huistaal van baie mense in die huidige Gauteng is.  
(d) Die bevolking van die Amerikaanse stad Miami word aangevul deur Amerikaners wat daar gaan aftree, omdat hulle dwarsdeur die jaar kan vakansie hou en nooit weer so koud wil kry soos waaraan hulle in die noordelike state gewoond was nie. Sommige verkies ook die oorsese politieke bestel.  
(e) Baie Suid-Afrikaners het in die afgelope 15 jaar die land verlaat en hulle in Australië, Nieu-Seeland of Kanada gaan vestig. Hulle glo dat hulle die salarisse wat hulle daar verdien, nooit in Suid-Afrika sal verdien nie.  
(f) In 1846 het ‘n ramp Ierland getref toe die aartappeloes ‘n volslae mislukking was. Tienduisende het a.g.v. honger en ellende gesterf of geëmigreer. Ierland se bevolking het binne ‘n paar jaar met twee miljoen verminder.  
Table 2
(g) Jamaika, die eiland in die Karibiese See, is in 1494 deur Columbus “ontdek” en het in 1509 ‘n Spaanse kolonie geword. Agt Spaanse families het die eiland, toe Santiago genoem, beheer. Die oorspronklike bevolking, Indiaanse Arowakke, is in ‘n kort tyd uitgeroei en deur slawe uit Afrika vervang.  
(h) Nagenoeg 90% van die Australiese bevolking woon in die suidoostelike deel van die land. Die binneland, hoofsaaklik steppe, woestyn en ook soutwoestyn, is prakties gesproke onbewoon.  
(i) Koloniale regerings het bevind dat die plaaslike bevolking in baie Afrika-lande onbekwaam of onwillig was om by die nuwe ekonomie in te skakel, en het hulle werkers ingevoer. So het die Britte mense uit Indië ingevoer om die spoorlyn tussen Mombasa en Kampala (Uganda) te help bou. Die Indiërs het aangebly nadat hul kontrakte verstryk het, en vandag speel hulle die hoofrol in die ekonomie van die hele Oos-Afrika.  
     

Grootskaalse emigrasie kan ‘n land baie nadelig beïnvloed.

As toestande mense dwing om hul land van geboorte permanent te verlaat, is dit gewoonlik die mees ondernemende mense, die entrepreneurs, wat die groot stap neem. Die res is dikwels te bang om hulle in die vreemde te waag. Die land van oorsprong se beste mensemateriaal gaan dan weg, wat die land verder benadeel.

 Die teenoorgestelde is dan weer waar van die land waarheen die mense migreer. Hulle baat by die soort mens wat hulle bykry.

 Is dit dalk die rede waarom die VSA se bevolking so ondernemend is?

 Weet julle hoe jong Suid-Afrikaners wat in die buiteland gaan werk beoordeel word? Vra aan vriende, familie en bure hoe hulle kennisse oorsee vaar.

2. Oorloë en onrus in die Groot Mere-gebied: hoe konflik en oorlog die bevolking van die state van Sentraal-Afrika raak

Van omstandighede wat bevolkings ontwrig en ontwikkeling belemmer, is oorlog seker die belangrikste.

In die laaste vier dekades het Afrika sowat agt miljoen van sy inwoners in gewelddadige konfliksituasies – dertig plaaslike oorloë – verloor. Sedert die begin van die negentigerjare van die vorige eeu is meer as vier miljoen mense dood, 24 miljoen is in hul eie lande ontwortel en 18 miljoen het oor hul landsgrense heen gevlug.

Die lande wat die ergste getref is, is dié in die Groot Mere-gebied.

 • Oktober 1993: ‘n Oorlog in Burundi begin waarin tot so veel as 300 000 mense in die volgende tien jaar sou sterf. Teen 2002 het 840 000 burgers van Burundi as vlugtelinge in buurlande gewoon, die meeste in Tanzanië. Die Tanzaniërs, in wie se land reeds ‘n skaarste aan hulpbronne was, was nie baie gelukkig met die situasie nie.
 • 1994: Oorlog breek in Rwanda uit tussen die Tutsies en die Hutus (dieselfde twee etniese groepe wat in die buurland Burundi ook teen mekaar geveg het). Uiteindelik het sowat 500 000 mense in Rwanda die lewe gelaat voordat vrede naastenby herstel is.
 • 1998: Soldate uit Rwanda, Burundi en Uganda val die Demokratiese Republiek van die Kongo (DRK) binne. In die oorlog wat volg, laat 3,3 miljoen mense in die volgende vyf jaar die lewe.

Aktiwiteit 2:

Om navorsing te doen oor hoe konflik en oorlog bevolkings in Sentraal-Afrika raak

[LU 1.5]

 • Doen navorsing en voltooi:

a) Die volgende mere in Sentraal-Afrika sorg vir die benaming die Groot Mere:

b) Die state in hierdie gebied is:

Oorlog en konflik in Sentraal-Afrika het meer gevolge as net lewensverlies.

 • As ‘n oorlog of burgeroorlog woed, kan mediese en droogtehulp nie doeltreffend verleen word waar nodig nie. Die gevolg is dat hongersnood volg en siektes ook baie sterftes tot gevolg het, aansienlik meer as in vredestyd!
 • Derduisende kinders word wees gelaat.
 • Kinders word dikwels as soldate gebruik.
 • Menseregteskendings is ‘n alledaagsheid.
 • Miljoene mense bevind hulle jare lank in vlugtelingkampe.
 • Ekonomieë van lande kwyn, want fondse word vir oorlogvoering in plaas van ontwikkeling aangewend.
 • Infrastruktuur word vernietig.
 • Landbou-ontwikkeling kom tot stilstand.
 • Die gevolg van hierdie oorloë wat dalk die grootste toekomsgevaar vir die betrokke lande inhou, is dat ‘n baie groot deel van die jeug sonder ‘n skoolopvoeding, werk of toekomsverwagting gelaat word. Dit is ‘n kruitvat!

Aktiwiteit 3:

Om met insig die gevolge van oorlog op ‘n bevolking te beskryf

[LU 3.4]

 • Ná ‘n oorlog moet gered word wat nog gered kan word!

a) Gebruik die inligting hierbo, dink oor die saak, voeg jou eie insigte ook by, enbeskryf die bevolking van ‘n land aan die einde van ‘n gewapende konflik van twintig jaar.

b) As jy die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies is, wat sal jy doen om hierdie soort oorlog (en die gevolge daarvan) in Afrika te verminder?

c) Jy is die minister van bevolkingsontwikkeling en opvoeding van ‘n land aan die einde van ‘n twintigjaarlange oorlog. Watter maatreëls sal jy instel om die skade van die oorlog op die bevolking so goed as moontlik te versag?

Assessering

Table 3
Leeruitkomstes(LUs)
 
LU 2
AARDRYKSKUNDIGE ONDERSOEKDie leerder is in staat om ondersoekvaardighede te gebruik om aardrykskundige en omgewingsbegrippe en -prosesse te ondersoek.
Assesseringstandaarde(ASe)
 
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.2 inligting relevant vir die ondersoek uit eenvoudige grafieke, kaarte en statistiese bronne organiseer en interpreteer [werk met bronne];
1.5 inligting gebruik om antwoorde, alternatiewe en moontlike oplossings voor te stel [die vraag beantwoord];
1.6 verslag doen oor die ondersoek deur bewyse uit die bronne te gebruik, insluitend kaarte, diagramme en grafika, en waar moontlik rekenaars in die aanbieding gebruik [die antwoord oordra].
 
LU 3VERKENNING VAN VRAAGSTUKKEDie leerder is in staat om ingeligte besluite oor sosiale en omgewingsvraagstukke en –probleme te neem.
Assesseringstandaarde(ASe)
 
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.1 uitdagings vir samelewings en nedersettings identifiseer, met ‘n fokus op bevolkingsgroei en -verandering [identifiseer die vraagstuk];
3.2 die faktore identifiseer wat tot bevolkingsgroei en –verandering bydra [faktore wat die vraagstuk affekteer];
3.3 prosesse identifiseer wat bevolkingsgroei en –verandering op verskillende plekke affekteer [faktore wat die vraagstuk affekteer];
3.4 maniere voorstel om op vraagstukke met betrekking tot bevolkingsgroei en –verandering in ‘n spesifieke konteks te reageer [maak keuses].

Memorandum

Aktiwiteit 1:

a) b

b) c

c) b

d) a

e) b

f) a

g) c

h) a

i) b

Aktiwiteit 2:

a) Groot Mere: Victoria

Albert

Edward

Kivu

Tanganjika

Malawi

b) Lande in die gebied: Kenia

Tanzanië

Uganda

Burundi

DRK

Aktiwiteit 3:

a) ontwrigte gesinne: broodwinner weg, weeskinders

kinders wat as soldate diens gedoen het, kan nie “normaal” wees nie

mense nie gereed vir die toekoms nie: min vaardighede of opvoeding

b) stuur vredesmag na die gebied

probeer ‘n langtermyn politieke oplossing beding

gee ontwikkelingshulp: ontwikkel hulpbronne sodat mense/lande nie gedwing word om te roof en te plunder om te oorleef nie

c) sien goed om na die weeskinders

gee kindersoldate ‘n “heropvoeding”

ontwikkel allerhande vaardighede by die mense

doen alles in jou vermoë om werk te skep

verskaf geskikte behuising (waarin oueropvoeding kan plaasvind)

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks