Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax_CNX

You are here: Home » Content » Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Graad 7 » Die kernbeginsels van 'n suksesvolle onderneming

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETSenPhaseEMS display tagshide tags

  This module and collection are included inLens: Siyavula: Economic and Management Sciences (Gr. 7-9)
  By: Siyavula

  Module Review Status: In Review
  Collection Review Status: In Review

  Click the "GETSenPhaseEMS" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Die kernbeginsels van 'n suksesvolle onderneming

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE

Graad 7

SUKSESVOLLE SAKEBESTUUR

Module 6

Kernbeginsels van suksesvolle besighede

A. Kernbeginsels van suksesvolle besighede

Die volgende beginsels (fondamente) is altyd noodsaaklik om ‘n besigheid suksesvol te bedryf:

1. Kennis van die produk of diens wat jy moet lewer

Wanneer jy besluit om ‘n besigheid te begin, is dit altyd voordelig om vertroud te wees met die tipe produk of diens wat jy wil lewer. Jy sal mense moet oortuig dat jou produk of diens van ‘n hoë kwaliteit is en ook dat hulle dit werklik nodig het.

Hoewel jy later, namate die besigheid groei, bemarkers sal aanstel om jou produk of diens te verkoop, bly jy die een wat hulle moet inspireer en inlig oor die voordele van die produk.

Dit is eers baie later dat die produk of diens homself begin verkoop. Onthou ook om altyd op hoogte te bly van ander soortgelyke produkte of dienste in die mark, aangesien jy voortdurend jou produk moet verbeter om kompeterend te bly. As jy moet kies tussen twee motors en albei ewe aanloklik is, sal jy jou waarskynlik laat oortuig deur die verkoopsman met die mees uitgebreide kennis van sy produk.

2. Kapitaal

Geen besigheid kan bedryf word sonder kapitaal (geld) nie. Die vraag is altyd waar jy die kapitaal kan bekom om jou eie besigheid te begin. Hier speel kennis van jou produk ‘n groot rol! Banke is gewoonlik bereid om ‘n aanvanklike lening beskikbaar te stel sodat jy jou onderneming kan begin. Jy sal hulle egter moet oortuig dat genoeg mense in jou produk belangstel sodat jy gaandeweg ‘n wins sal toon. Banke sal ook slegs ‘n lening toestaan as jy bepaalde sekuriteite kan aanbied. As dinge nie verloop soos wat jy in jou sakeplan voorspel het nie, sal die bank sy geld wil terugkry. Indien jy nie self die sekuriteite kan verskaf nie, sal jy ‘n vennoot moet kry om dit te doen.

Baie suksesvolle besighede het hulle ontstaan te danke gehad aan twee stigters: een met die kennis van die produk of diens wat suksesvol sal verkoop, en een vennoot met bepaalde kapitaalvermoë. Moet nooit toelaat dat ‘n gebrek aan kapitaal jou verhinder om ‘n besigheid te begin nie!

3. Fokus

Dit neem tyd voordat ‘n onderneming werklik begin om ‘n wins te toon en deur die gemeenskap gereken word. ‘n Besigheid kan selfs ‘n hele paar jaar neem om werklike wins te begin toon. Baie entrepreneurs wat besighede begin het, het iewers langs die pad moed opgegee omdat die besigheid nie volgens hulle gou genoeg wins begin toon het nie. In baie gevalle moes hulle nog net ‘n paar maande langer betrokke gebly het. Hulle het in der waarheid by die spreekwoordelike wenpaal omgedraai en moed opgegee. Die noodsaaklikheid van ‘n goeie sakeplan moet weer eens beklemtoon word. Jou sakeplan dui aan wanneer die besigheid behoort wins te toon. Indien dit aantoon dat jy eers na drie of vier jaar ‘n aantreklike wins sal maak, sal dit jou help om gefokus te bly op die produk of diens wat jy lewer deur ander oënskynlik suksesvolle besighede. Hulle verskuif dan hul aandag van die een tipe besigheid na die ander om na ‘n paar jaar slegs te vind dat hulle nie van die een of ander ‘n sukses kon maak nie. Bly dus gefokus op die produk of dienslewering wat jy gekies het. Trouens, jy moet jou onderneming tyd gee om homself te vestig. Bly dus lank genoeg gefokus op jou produk!

 1. Maak vrede met risiko’s

Suksesvolle entrepreneurs is bereid om risiko’s te loop. Dit beteken dat daar altyd ‘n kans is dat dit soms goed sal gaan met ‘n besigheid en dat jy soms moeilike tye sal beleef. Speel oop kaarte met die bank (of met die persoon wat die kapitaal verskaf het). Verduidelik waarom daar ‘n tekort aan kontantvloei is en waarom daar afgewyk is van die sakeplan. Aanvanklik kan jy dit dalk moeilik vind om rustig te gaan slaap terwyl jy weet dat jou besigheid moeilike tye beleef.

Met die tyd leer ‘n mens dat moeilike tye (risiko-belaaide tye) deel uitmaak van enige besigheid, groot of klein, en dat daar kreatiewe maniere bestaan om deur hierdie tye te kom. Die een goue les om te leer, is om die bank ten volle in te lig oor redes waarom jou besigheid swaar trek en om hulle in te lig oor jou planne om die probleem te oorkom. Hoe meer jy daarin slaag om hierdie tye met die bank as jou grootste vennoot deur te sien, hoe meer sal die bank jou vertrou. Later kan jy ‘n groter besigheid deur dieselfde bank finansier, want dit is juis deur die belewing van moeilike tye in jou besigheid dat daar ‘n besondere vertrouensverhouding tussen jou en die bank ontstaan.

5. Elke kliënt is ‘n spesiale kliënt

Dis moeilik om in woorde te beskryf hoe opgewonde ‘n mens word wanneer die eerste kliënt jou produk koop. Ons het hierdie kliënt baie spesiaal laat voel en kontak behou om te verneem of hy nog tevrede is met die produk en hoe ons hom kan ondersteun. Namate jou kliënte egter meer word, word dit al hoe moeiliker om almal gereeld ewe spesiaal te behandel. In hierdie verband wil ek aanbeveel dat enige entrepreneur die vaardigheid moet aanleer om treffende briewe te kan formuleer. Ondervinding het geleer dat kliënte positief geïnspireer word as hulle gereeld inligting deur middel van korrespondensie ontvang.

Luister altyd met noukeurige aandag na positiewe en negatiewe kritiek deur jou kliënte. Kliënte wil in die meeste gevalle sien dat jy bereidwillig is om na hulle behoeftes om te sien. In die meeste gevalle kan jy ongelukkige kliënte met goeie en eerlike kommunikasie tevrede stel. Leer ook van kleins af om negatiewe kritiek te verwerk.

6. Bestuur jou kontantvloei

Baie ondernemings toon oor die mediumtermyn (een jaar) ‘n potensiële wins, maar vind soms dat daar in sekere maande te min geld is om al die uitgawes te delg. Hier geld veral twee goue reëls: pas goeie debiteurekontrole toe, en betaal die groot uitgawes eers as genoeg kliënte hul rekenings betaal het. Miskien is die woord debiteurekontrole vir julle vreemd. Debiteure is mense wat aan julle geld verskuldig is. Hulle is veronderstel om op ‘n maandelikse basis ‘n faktuur (rekeningstaat) te ontvang. Debiteurekontrole beteken dat iemand in die onderneming moet toesien dat hulle wel hul rekenings betaal. ‘n Vriendelike telefoonoproep of briefie ter herinnering slaag in die meeste gevalle daarin om gelde wat agterstallig is in te vorder.

7. Skep stelsels wat werk

Jy sal gou agterkom dat suksesvolle besigheidsbestuur jou uitdaag om gereeld goeie besluite te neem. ‘n Mens het egter bestuursinformasie nodig om goeie besluite te neem. Informasie wat hier ter sprake is, is byvoorbeeld:

 • Hoeveel kliënte het ons onderneming?
 • Hoe lyk die geografiese verspreiding van ons kliënte, met ander woorde, hoeveel van hulle is naby ons onderneming, en hoeveel kom van ver?
 • Watter uitgawes het ons hierdie maand gehad?
 • Hoeveel geld het ons nodig om al ons uitgawes te betaal sodat ons nog kapitaal in reserwe ook kan hou?
 • Watter maande moet ons BTW betaal, en indien al ons debiteure hulle rekenings vereffen en ons al ons uitgawes delg, hoeveel BTW moet ons aan die Ontvanger van Inkomste oorbetaal? (In graad 8 gaan ons aandag skenk aan BTW- berekenings).
 • Groei my onderneming nog?
 • s daar enige ontevrede kliënte?

Assessering

Table 1
LU 3
BESTUURS-, VERBRUIKERS- EN FINANSIËLE KENNIS EN VAARDIGHEDEDie leerder is in staat om kennis en die vermoë te toon om verskeie bestuurs-, verbruikers- en finansiële vaardighede toe te pas.
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:
3.1 verduidelik die rol van beplanning, organisering leierskap en beheer (bv. finansiële en prosedurele kontrole) in ‘n sakeonderneming;
3.2 verskillende benaderings tot leierskap en bestuur bespreek;
3.3 beskryf die belangrikheid van administrasie in die bestuur van ‘n sakeonderneming (rekordhouding, die bewaar van dokumentasie);
3.5 stel ‘n elementêre staat van netto-waarde op deur persoonlike rekords te gebruik.

Memorandum

Kernbeginsel van suksesvolle besighede

 • Die doel is om die leerder te voorsien van genoegsame kennis ten einde die kernbeginsels van suksesvolle besighede beter te begryp. U sou opmerk dat daar geen opdrag is om hierdie kennis te assesseer nie. Gevolglik word daar voorgestel dat die opvoeder ‘n leergesprek met die leerders moet voer waartydens bepaalde vrae aan hulle gestel word.

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks