Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Geskiedenis Graad 8 » Duikbote en loopgraaf-oorlogvoering in die Eerste Wereldoorlog

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Duikbote en loopgraaf-oorlogvoering in die Eerste Wereldoorlog

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

SOSIALE WETENSKAPPE: GESKIEDENIS

Graad 8

VERANDERENDE IDEES EN TEGNOLOGIEË: EERSTE WÊRELDOORLOG

Module 12

DUIKBOTE EN LOOPGRAAF-OORLOGVOERING IN DIE EERSTE WÊRELDOORLOG

AKTIWITEIT 1

Om duikbote as ’n kenmerk van die Eerste Wêreldoorlog te kan bespreek

Table 1
LU 3.1 LU 3.2 LU 3.3 LU 3.4 LU 3.7

LEESSTUK 1

Aanvanklik wou Amerika (VSA) niks met die oorlog te doen hê nie. Die bekende isolasiebeleid van die Amerikaners het bepaal dat hulle nie in die politieke gebeure van Europa betrokke sou raak nie. Hulle enigste aandeel sou wees om voedsel en oorlogsmateriaal aan die vegtende Geallieerdes te verskaf.

Brittanje het ’n vlootblokkade opgestel om te keer dat oorlogsvoorrade hul vyande bereik. Britse voorraadskepe het oor die Atlantiese Oseaan van die VSA na Europa noodsaaklike oorlogsmateriaal verskeep. Duitsland het sy wapentegnologie ingespan om van die duikboot ’n uiters doeltreffende oorlogswapen te maak. Die duikbote het neutrale en oorlogskepe wat oorlogwater binnegevaar het, gekelder. Die totale tonnemaat van ’n miljoen ton aan skepe met hul voorraad is in April 1917 gekelder (gesink). In die praktyk het dit beteken dat Brittanje se voedselvoorrade gedaan was. Die magtige Britse Ryk was afhanklik van sy handel en die voorrade van sy kolonies het op die seebodem beland.

Die Duitsers is gewaarsku oor hul "onbeperkte duikbootoorlog", maar het dit as effektiewe oorlogvoering gesien. President Woodrow Wilson is deur die openbare gevoel in Amerika wat skerp teen die Duitsers gedraai het, verplig om oorlog te verklaar aan die kant van die Geallieerdes. Dit is juis hierdie toetrede van die Amerikaners op ’n tydstip toe die Geallieerdes besig was om die stryd te verloor, wat die Eerste Wêreldoorlog in die guns van die Geallieerdes beslis het.

Opdrag:

 • VRAE OOR DIE INTERPRETASIE VAN DIE SWARTGEDRUKTE KERNSIN:

1. Sê in ’n volsin wanneer iets as onbeperk beskryf kan word?

/2/

2. Sê in ’n volsin wanneer iets effektief is.

/2/

3. Dink jy dat die swartgedrukte woorde hierbo “onbeperkte duikbootoorlog” ’n Duitser se woorde was? Motiveer jou antwoord.

/3/

4. Waarom het die twee groepe die duikbootoorlog verskillend geïnterpreteer?

/3/

5. HERSIENING:

Stelling: Duitsland het sy wapentegnologie ingespan om van die duikboot ’n uiters doeltreffende oorlogswapen te maak.

5.1 Hierdie stelling is ’n feit / opinie. /1/

5.2 As ek uit die stelling die twee woorde /1/

en uithaal, dan bly slegs die /1/

feit / opinie oor /1/

5.3 Dui met ’n karet ^ aan waar EN watter woorde jy sal inlas om die stelling bevooroordeeld te maak.

Duitsland het sy wapentegnologie ingespan om van die duikboot ’n uiters doel­tref­fende oorlogswapen te maak. /1/

/15/

Table 2
                                                         
  LU 3.1           LU 3.2           LU 3.3           LU 3.4           LU 3.7      
                                                         

Opdrag: Die NAVORSINGSPROJEK

 • Jy het nou inligting ontvang oor soorte wapens en die gebruik daarvan. Kies nou jou eie onderwerp vir die tema: TEGNOLOGIESE ONTWIKKELING.
 • Leerders wat belangstel in wapens kan kies om navorsing te doen oor duikbote. Kyk weer na die vereistes vir ’n goeie projek in die bespreking in Module 1. In Leesstuk 3 word melding gemaak van die HMS Dreadnought. Leerders wat belangstel in slagskepe, kan navorsing doen oor die tegnologiese ontwikkeling van wapens bv. kanonne op skepe en die latere vliegdekskepe.
 • Indien jy meer belangstel in die moderne rekenaartegnologie van vandag, moet jy steeds die oorsprong/begin daarvan, navors. Jy moet ontwikkeling kan aantoon.

Aktiwiteit 2

Om loopgrawe as ’n kenmerk van die Eerste Wêreldoorlog te kan bespreek

Table 3
LU 1.1 LU 1.2 LU 1.3 LU 1.4 LU 1.5 LU 3.3 LU 3.5

LEESSTUK 2

Toe die oorlog uitbreek, moes Duitsland op twee fronte veg: in die Ooste, teen die Russiese leërs, sowel as in die Weste, teen die gesamentlike magte van die Britte en Franse. Die Duitsers het beplan om gou met die Westelike front klaar te speel om daarna die swak Oostenryk-Hongaarse leërs in die Ooste teen die Russe te gaan help.

Op pad na die hoofstad van Frankryk, Parys, is die Duitse leër egter by die Marnerivier gestuit (gestop). Hier het ’n loopgraafoorlog ontstaan wat vier jaar lank geduur het.

Table 4
BRON AVerklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT):
loopgraaf. Gang in die grond waarin soldate kan loop, staan, sit, sonder om aan vyandelike vuur blootgestel te wees.
 • Voltooi:

Bron B is ’n soort bron. My motivering vir my vorige

antwoord is

Ek dink Bron ......... is nuttiger vir die geskiedenisnavorser, want

BRON B

Figure 1
Figure 1 (graphics1.png)

/5/

Table 5
                                             
  LU 1.1           LU 1.2           LU 3.3           LU 3.5      
                                             

Opdrag:

 • BESTUDEER BRON B EN BESIN OOR DIE INLIGTING OORGEDRA

BRON C: DIE GROOT GEïLLUSTREERDE ENSIKLOPEDIE deur Human & Rousseau (Edms.) Bpk., Kaapstad. 1966. bl. 265, 266 ILLUSTRATED FACTOPEDIA by Dorling Kindersley Limited, London. 1955

Figure 2
Figure 2 (graphics2.png)

1914 - 1918 Vliegtuie word die eerste keer in ’n oorlog as wapens aangewend: daar is ’n enorme verbetering wat spoed, reikafstand en krag betref

BEROEMDE OORLOGSVLIEGTUIE

FOKKER-DRIEDEKKER Die Duitse baasvlieënier, Manfred von Richthofen (1892 - 1918) - die "Rooi Baron" - se bekendste vliegtuig was ’n Fokker-driedekker.

 • BRONC is ’n goeie voorbeeld van hoeveel inligting deur ’n prent en deur ’n woordelikse beskrywing oorgedra kan word.
Table 6
         
  LU 1.3      
         

Opdrag: COLLAGE of PLAKKAAT

 • Hier is nou jou kans om ’n pragtige, kreatiewe collage OF ’n ordelike, maar kleurvolle plakkaat met prente en byskrifte vir jou portefeulje te maak.
 • Maak seker by jou onderwyser of die werkstuk in ’n lêer moet pas; dan moet jy die A4-blad wat volg, daarvoor gebruik. Vir klasversiering is ’n ander formaat nodig. Besluit eers oor die boodskap wat jou werkstuk moet oordra, bv. Stop oorlog / Maak vrede / Kolonisasie / Vroue in Oorlog / ens.
 • Moenie boeke beskadig nie!! ’n Kopie wat jy self inkleur, lyk gewoonlik na meer moeite en verdien beter punte. Selekteer die prente wat jy gaan gebruik.
 • Onthou dat ’n collage net treffend is as jy moeite doen om verskillende teksture in jou plakwerk te gebruik. Skrif: lettertipes, sowel as grootte, behoort afgewissel te word. Noem weer jou bronne agterop die collage, op die voorgeskrewe manier.

Assessering

Table 7
Leeruitkomstes(LUs)
 
LU 1
Geskiedkundige OndersoekDie leerder is in staat om ondersoekvaardighede te gebruik om die verlede en die hede te ondersoek.
Assesseringstandaarde(ASe)
 
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.1 ‘n verskeidenheid van relevante historiese en argeologiese bronne kan identifiseer en selekteer in sy navorsingsproses [vind bronne];
1.2 bronne suksesvol evalueer t.o.v. die betroubaarheid, nuttigheid en die gesindheid van die skrywer [werk met bronne];
1.3 grafiese en statistiese bronne interpreteer [werk met bronne];
1.4 ‘n oorspronklike idee insluit in sy antwoorde [beantwoord die vraag];
1.5 kennis en begrip kommunikeer deur [dra die antwoord oor]:
 • die opbou van sy eie argumente en interpretasie gebaseer op die historiese bronne (wat uitgebreide skryfwerk, kunswerke, grafieke en dramas insluit);
 • informasie tegnologie waar beskikbaar en toepaslik te gebruik om sinvol te kommunikeer.
LU 2
Geskiedkundige Kennis en BegripDie leerder is in staat om historiese kennis en begrip te toon.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 verbande tussen geskiedkundige gebeurtenisse en prosesse in verskillende kontekste in dieselfde tydperk begin trek [chronologie en tyd];
2.2 verstaan dat daar ‘n verskil in die belangrikheid van gebeurtenisse se oorsake en gevolge is [oorsaak en gevolg];
2.3 veranderinge in ‘n groter historiese en omgewingskonteks verduidelik [kontinuïteit en verandering];
LU 3
Geskiedkundige InterpretasieDie leerder is in staat om aspekte van die geskiedenis te interpreteer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.1 geskiedkundige interpretasie ondersoek deur relevante vrae oor ‘n geskiedkundige bron se skrywer te stel [interpretasie van bronne];
3.2 die verskillende maniere waarop die gebeure in die verlede aangebied en geïnterpreteer is, kan identifiseer en beredeneer [interpretasie van bronne];
3.3 verduidelik waarom geskiedenis nie objektief of neutraal is nie [interpretasie van bronne];
3.4 verstaan dat identiteitsgevoel die manier waarop gebeurtenisse in die verlede geïnterpreteer word, kan beïnvloed [interpretasie van bronne];
3.5 belangrike kenmerke en gebruike van materiële oorblyfsels van die verlede in ‘n gegewe konteks beskryf [voorstelling van die verlede];
3.6 verduidelik waarom dit belangrik is om ons natuurlike en kulturele erfenis te bewaar (bv. voorwerpe, geboue en ander erfenisgebiede) [voorstelling van die verlede];
3.7 verduidelik hoe en waarom mense se herinneringe van die verlede mag verskil [voorstelling van die verlede].

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks