Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax_CNX

You are here: Home » Content » Kuns en Kultuur Graad 8 » Vooroordeel en stereotipering in die massa-media

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETSenPhaseAC display tagshide tags

  This collection is included inLens: Siyavula: Arts & Culture (Gr. 7-9)
  By: Siyavula

  Collection Review Status: In Review

  Click the "GETSenPhaseAC" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
Download
x

Download collection as:

 • PDF
 • EPUB (what's this?)

  What is an EPUB file?

  EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

  Downloading to a reading device

  For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(what's this?)" link.

 • More downloads ...

Download module as:

 • PDF
 • EPUB (what's this?)

  What is an EPUB file?

  EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

  Downloading to a reading device

  For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(what's this?)" link.

 • More downloads ...
Reuse / Edit
x

Collection:

Module:

Add to a lens
x

Add collection to:

Add module to:

Add to Favorites
x

Add collection to:

Add module to:

 

Vooroordeel en stereotipering in die massa-media

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

KUNS EN KULTUUR

Graad 8

UITDRUKKING EN KOMMUNIKASIE

Module 8

VOOROORDEEL EN STEREOTIPERING IN DIE MASSA-MEDIA

VISUELE KUNS

Aktiwiteit 1 (individueel)

Om vooroordeel en stereotipering in die massa-media te herken

STAP 1

Kyk na die illustrasie op die volgende bladsy.

STAP 2

Voltooi die prent sodat die hele raam gevul is. Enige medium, en selfs kleurbyvoeging, kan gebruik word. Wanneer jy klaar is, skryf ‘n gepaste opskrif om betekenis aan die voltooide prent te gee.

STAP 3

Die onderwyser gaan nou vir julle wys hoe die oorspronklike prent en opskrif lyk.

STAP 4

Vergelyk dit met jou interpretasie en beantwoord die volgende vrae:

 • Wat het alles tot verkeerde interpretasies gelei?

 • Hoekom word baie koerant- en tydskriffoto’s verander of word sekere dele weggelaat?

 • Watter effek het dit op ons interpretasie?

Figure 1
Figure 1 (Picture 5.png)

Aktiwiteit 2 (individueel)

Om ‘n verband tussen advertensies en geslagsaspekte te ondersoek

Plak ‘n advertensie in julle joernale. Die advertensie moet òf op mans/seuns òf op vrouens/meisies gemik wees en moet ten minste een foto bevat. Beantwoord dan die volgende vrae:

 1. Het die advertensie jou aandag getrek? Verduidelik hoekom.

 1. Hoe het die foto in die advertensie jou geaffekteer?

 1. Hou die foto verband met dit wat geadverteer word?

 1. Sou jy dieselfde interpretasie gehad het as daar geen opskrifte of woorde was nie? Hoekom/Hoekom nie?

 1. Skep die foto ‘n realistiese indruk? Gee redes.

 1. Is die mens/mense in die foto soos jy?

 1. Watter belangrike inligting mag ontbreek?

 1. Wat mag daar net buite die raam van die foto plaasvind/gebeur?

 1. Het jy enige vrae wat nie deur die advertensie beantwoord word nie?

Aktiwiteit 3 (groepwerk)

Om voorbeelde van stereotipering te identifiseer

Inleiding: Wanneer ons onsself nie aanvaar nie, kan dit tot ernstige probleme lei. Om so gespierd soos Arnold te wees of so slank soos Naomi kan ons in die moeilikheid laat beland as ons liggaamstipe nie by hierdie beelde aanpas nie. Maar stereotipering is baie meer subtiel as spiere en liggaamsmassa. Die beelde wat in die media van mans en vroue voorgehou word, projekteer ook hulle eie sielkundige misterie. Namate ons grootword, beïnvloed ons kultuur ons deur sulke beelde, gewoonlik sonder dat ons dit agterkom. Dus gaan daar gekyk word na wat dit in ons gemeenskap beteken om soos ‘n man of soos ‘n dame op te tree.

Beantwoord eers die volgende:

 1. Definieer die woord ‘stereotipe’.
 2. Noem ‘n paar tipiese voorbeelde.

Die onderwyser gaan voor in die klas twee groot velle ongedrukte koerantpapier vasplak. Die een se opskrif is: OM SOOS ‘N MAN OP TE TREE en die ander: OM ‘N DAME TE WEES.

Wat beteken dit om soos ‘n man op te tree? Watter woorde of verwagtinge kom by julle op? Sê vir die onderwyser sodat dit op die vel papier geskryf kan word. Hierdie beskrywing sal dan dien as die ‘om soos ‘n man op te tree’- stereotipe. Die binnekant van die vel papier sal dui op die gesindhede en gedragskodes wat deur die samelewing van seuns verwag word om aan te neem gedurende die grootwordproses.

Nou kan dieselfde proses met die tweede vel papier herhaal word wanneer daar gekyk word na wat dit beteken om soos ‘n dame op te tree.

Waar leer ons hierdie geslagsrolle? Watter mense leer vir ons hierdie stereotipes? Watter rol speel die vermaaklikheidswêreld, sport en die media? Gee voorbeelde van televisieprogramme of films.

Die onderwyser sal hierdie voorbeelde buitekant die rame skryf.

Watter name word seuns en meisies genoem wat nie aan hierdie norme voldoen nie?

Vrae om te beantwoord:

 • Hoe versterk hierdie name die stereotipe-raam?
 • Hoe voel dit wanneer ons hierdie name genoem word?
 • Wat dink julle voel die persoon wat hierdie name noem?

ONTHOU: Dit is nie verkeerd van seuns om van sport te hou, of van dogters om te hou van kook nie. Die probleem is dat ons voorgesê word om hierdie rolle aan te neem om sodoende in te pas in die samelewing. (Dink byvoorbeeld aan loopbaankeuses vir seuns en dogters.) Dit is egter belangrik vir elke persoon om self te besluit wat om te doen en hoe om op te tree!

Aktiwiteit 4 (individueel/groepwerk)

Om voorbeelde van diskriminasie in die media uit te wys

Inleiding: Noem voorbeelde van die media en maak ‘n lys.

 • Die media is ‘n besigheid wat inligting verkoop en miljoene mense bereik. Advertensies is deel van die media en dateer sover terug as die agtiende eeu toe die eerste advertensie in ‘n koerant geplaas is – ‘n slawe-eienaar wat die terugkeer van sy verlore “eiendom” versoek. Sedertdien het dit ‘n reuse bedryf geword wat verbruikers (soos ons) moet oortuig om hulle produkte te koop. Statistiek toon dat ons al aan ongeveer 350 000 advertensies blootgestel is teen die tyd dat ons matriek voltooi het. In baie van die advertensies word onnatuurlike mooi of begeerlike modelle gebruik om die produk te bemark en te verkoop.

Tref nou ‘n vergelyking tussen die advertensie wat julle in Aktiwiteit 4.1 ontleed het en die inligting op die velle papier oor die geslagsrolle se stereotipering.

Kyk dan, nadat julle in groepe verdeel is, na mekaar se advertensies en stereotipering-vergelyking en beantwoord die volgende vrae:

 • Watter algemene temas is in al die advertensies teenwoordig?

 • Wat sê hierdie advertensies oor die rolle van mans en vrouens?

 • Hoe dink julle kan hierdie advertensies ons gesindhede en verwagtinge aangaande geslagsrolle beïnvloed?

Kies een persoon in die groep om terug te rapporteer aan die klas.

Elke groep moet nou ‘n collage van foto’s saamstel wat ‘n nuwe mans- of vroue-produk adverteer.

Assessering

Table 1
Leeruitkomstes(LUs)
 
LU 4
skepping, interpretasie en aanbiedingDie leerder is in staat om werk in elk van die kunsvorme te skep, te interpreteer en aan te bied.
Assesseringstandaarde(ASe)
 
Dit is duidelik wanneer die leerder:
MUSIEK
4.5 geslags- en/of kulturele stereotipering in lirieke en die gebruik van instrumente in die verlede en die hede kan identifiseer en verduidelik;
 
DRAMA
4.3 stereotipering volgens ouderdom, geslag, klas en kultuur in stories, teater, film, op televisie en oor die radio in die verlede en die hede kan identifiseer; en
4.4 ‘n kort skets of toneeltjie kan ontwikkel om die probleme van stereotipering, diskriminasie en vooroordeel in die skool of plaaslike gemeenskap te beklemtoon;
 
DANS
4.1 anders geskikte mense en inklusiwiteit in dans verstaan en daaroor kan praat;
4.2 die rolle tradisioneel aan verskillende geslagte in dans toegeken, kan debatteer deur verskillende oogpunte te herken en uit te druk;
 
VISUELE KUNS
4.6 kommunikasie binne die verskillende vorms van massa-media kan sien en analiseer en ooglopende en versteekte boodskappe, vooroordele, stereotipering of propaganda kan identifiseer.

Memorandum

Figure 2
Figure 2 (Picture 13.png)

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Reuse / Edit:

Reuse or edit collection (?)

Check out and edit

If you have permission to edit this content, using the "Reuse / Edit" action will allow you to check the content out into your Personal Workspace or a shared Workgroup and then make your edits.

Derive a copy

If you don't have permission to edit the content, you can still use "Reuse / Edit" to adapt the content by creating a derived copy of it and then editing and publishing the copy.

| Reuse or edit module (?)

Check out and edit

If you have permission to edit this content, using the "Reuse / Edit" action will allow you to check the content out into your Personal Workspace or a shared Workgroup and then make your edits.

Derive a copy

If you don't have permission to edit the content, you can still use "Reuse / Edit" to adapt the content by creating a derived copy of it and then editing and publishing the copy.