Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax_CNX

You are here: Home » Content » Kuns en Kultuur Graad 8 » Polifonie in Afrika-musiek

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETSenPhaseAC display tagshide tags

  This collection is included inLens: Siyavula: Arts & Culture (Gr. 7-9)
  By: Siyavula

  Collection Review Status: In Review

  Click the "GETSenPhaseAC" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Polifonie in Afrika-musiek

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

KUNS EN KULTUUR

Graad 8

KRITIESE EN KREATIEWE REFLEKSIE

Module 11

polifonie in Afrika-musiek

MUSIEK

Aktiwiteit 1:

Om die gebruik van polifonie in Afrika-musiek te ondersoek

[LU 2.6]

 • Om hierdie aktiwiteit te begryp moet ons twee woorde uitsonder en omskryf, nl. Afrika en polifonie. Sodra ons dit verstaan, spreek dit eintlik vanself hoe Afrika-musiek polifonie gebruik om aan elke deelnemer ‘n gelykmatige plek in die verloop van die musiek te gee.

Agtergrond

 • Doen navorsing (en dit sluit in om met verskillende mense te praat!) oor die kultuur en leefwyse van mense in Afrika en brei veral uit oor die benadering tot gesinslewe. Onthou, wanneer ons praat van Afrika-musiek, word hoofsaaklik na die sub-Sahara-gebied verwys. Die sub-Sahara-streek is suid van die Saharawoestyn en sluit Wes-, Suid-, Oos en Sentraal-Afrika in. Die styl van Noord-Afrika is nou verbind met dié van die Midde-Ooste.

Skryf die inligting in die vorm van dagboekinskrywings en plak kopieë daarvan in jou leerderjoernaal.

Vergelyk nou ‘n Westerse konsertuitvoering met ‘n Afrika-musiekuitvoering na aanleiding van die agtergrond hierbo.

Die gebruik van polifonie in Afrika-Musiek

Wat beteken polifonie?

Verskeidenheid van partye

Uitvoering 1: Melodieparty van kanon, eenstemmig gesing

Table 1
Melodie
Hoeveel melodiese partye is daar?
 
Is die melodiese partye duidelik herkenbaar?
 
Motiveer.
 
Harmonie
Word daar harmonieë gevorm?
 
Indien wel, is die harmonieë duidelik of vaag?
 
Motiveer.
 
Table 2
Ritme
Is die ritmepatrone duidelik herkenbaar of is dit moeilik herkenbaar?
 
Motiveer.
 
Tekstuur
Is die tekstuur yl of dig?
 
Motiveer.
 
Styl
Is die uitvoering mono-, homo- of polifonies? Besluit eers wat elk van die voorvoegsels impliseer en maak dan jou eie afleiding!
 

Uitvoering 2 (Melodieparty van kanon gesing met begeleiding op byvoorbeeld klavier.)

Table 3
Melodie
Hoeveel melodiese partye is daar?
 
Is die melodiese partye duidelik herkenbaar?
 
Motiveer.
 
Harmonie
Word daar harmonieë gevorm?
 
Indien wel, is die harmonieë duidelik of vaag?
 
Motiveer.
 
Ritme
Is die ritmepatrone duidelik herkenbaar of is dit moeilik herkenbaar?
 
Motiveer.
 
Tekstuur
Is die tekstuur yl of dig?
 
Motiveer.
 
Styl
Is die uitvoering mono-, homo- of polifonies? Besluit eers wat elk van die voorvoegsels impliseer en maak dan jou eie afleiding!
 

Uitvoering 3 (Kanon gesing in twee of drie stemme.)

Table 4
Melodie
Hoeveel melodiese partye is daar?
 
Is die melodiese partye duidelik herkenbaar?
 
Motiveer.
 
Table 5
Harmonie
Word daar harmonieë gevorm?
 
Indien wel, is die harmonieë duidelik of vaag?
 
Motiveer.
 
Ritme
Is die ritmepatrone duidelik herkenbaar of is dit moeilik herkenbaar?
 
Motiveer.
 
Tekstuur
Is die tekstuur yl of dig?
 
Motiveer.
 
Styl
Is die uitvoering mono-, homo- of polifonies? Besluit eers wat elk van die voorvoegsels impliseer en maak dan jou eie afleiding!
 

Opsommend

Monofonie beteken ____________

Homofonie beteken ____________

Polifonie beteken ____________

Luister na die opname van die rituele genesingsmusiek uit Malawi.

Hoeveel musiekpartye hoor jy?

Kan jy elke party identifiseer?

Onafhanklikheid van die partye.

Onafhanklikheid ten opsigte van ritme.

In Afrika-musiek is elke party ritmies onafhanklik van mekaar, maar tog word ‘n eenheid

verkry. Volg die opvoeder se instruksies:

Table 6
POLSSLAE
  1 2 3 4 5 6
Patroon 1            
Patroon 2            
Totale patroon            
 • Elk van die twee patrone is identifiseerbaar en ‘n derde word gevorm a.g.v. die samevoeging van die eerste twee (“Hocketing”). Alhoewel die partye elk oor sy eie individualiteit beskik, is daar afgesien van die onafhanklikheid, ook samewerking en wisselwerking tussen die partye.

Wat verstaan jy onder die volgende begrippe? Lig dit toe met bostaande voorbeeld.

Table 7
Onafhanklikheid  
Samewerking  
Wisselwerking  

Onafhanklikheid ten opsigte van melodie.

Onafhanklikheid ten opsigte van timbre.

Nabootsende intredes wat oorvleueling veroorsaak.

Doen navorsing oor één van die volgende:

 • Die Shona-gemeenskap
 • Mbira-musiek
 • Fuga
 • JS Bach

Plak die inligting in jou leerderjoernaal.

MBIRA-MUSIEK (Im-BEE-rah)

Beantwoord die volgende vrae:

1. Watter Westerse musiekvorm maak gebruik van nabootsende intredes?

2. Met watter komponis word hierdie vorm geassosieer?

3. Op watter instrument is die voorbeeld waarna jy geluister het, uitgevoer?

4. Watter land is veral bekend vir mbira-musiek?

5. Watter gemeenskapsgroep van hierdie land beoefen veral mbira-musiek?

6. Watter ander instrument word dikwels met mbira-musiek gekombineer?

7. Waarom begin mbira-spelers soms op enige plek in die siklus speel?

8. Motiveer waarom mbira-musiek van tot sowat 700 jaar terug nog steeds in gebruik is.

Gee ‘n skematiese voorstelling van die intredes van die verskillende partye.

Probeer nou die volgende:

 • Die klas verdeel in drie of vier groepe. (Sodra julle vertroud is met die wisselwerking (hocketing) kan meer groepe gebruik word).
 • Die groepe besluit op moontlike ritmiese patrone deur kruisies op die polsslae in te vul. Die groepe lê hul patrone aan die res van die klas voor. Almal vul dit op die ruitgrafiek in.
 • Elke groep besluit op ‘n spesifieke uitvoermedium.
 • Die groepe oefen eers afsonderlik hulle patrone voordat dit saamgevoeg word.
 • Die opvoeder sal die tellings hardop saamtel sodat almal kan saamwerk om wisselwerking te verkry, anders sal dit ontaard in kakofonie!
 • Ten slotte tree die partye nabootsend op om nabootsende intrede te demonstreer.
 • Vul nou die nuwe patroon wat gevorm is, op die ruitgrafiek in.
Table 8
POLSSLAE
INSTRUMENTE 1 2 3 4 5 6
1            
2            
3            
4            
5            
6            
Saamgestelde patroon            

Watter musiekvorm wat jy ken (jy kan dit sing!), maak ook gebruik van nabootsende intredes?

Word oorvleueling tussen die verskillende stempartye veroorsaak?

Assessering

Table 9
Leeruitkomstes(LUs)
 
LU 2
REFLEKSIEDie leerder kan krities en skeppend op kuns- en kultuurprosesse, -produkte en -style in vergange, asook in huidige kontekste reflekteer.
Assesseringstandaarde(ASe)
 
Dit is duidelik wanneer die leerder:
GESAMENTLIK
2.2 kan bespreek hoe die kunste tot sosiale en kulturele verandering bygedra het en kan bydra (bv. as ‘n spieël, in dokumentasie, as voorstelle, kommentare en voorspellings);
 
DANS
2.4 danse in eie sosiale, kulturele en historiese kontekste bespreek, met die klem op geslag, gestremdheid en mag;
 
DRAMA
2.5 menseregte- en omgewingskwessies navors en in kleingroep-rolspel interpreteer;
 
MUSIEK
2.6 na die gebruik van polifonie in Afrika-musiek luister en demonstreer hoe dit aan deelnemers ruimte in die maak van musiek gegee het;
VISUELE KUNSTE
2.7 identifiseer en verduidelik hoe fotografie, rolprentmakery, beeldhou en afdrukmakery menseregteskendings kan dokumenteer;.
2.8 kommentaar lewer op die samestelling, styl en vakinhoud van kunswerke (bv. landskap, portret, stillewe, publieke kuns of versetkuns) oor tydperke heen

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks