Skip to content Skip to navigation

OpenStax_CNX

You are here: Home » Content » Besparing en investering

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETSenPhaseEMS display tagshide tags

  This module is included inLens: Siyavula: Economic and Management Sciences (Gr. 7-9)
  By: Siyavula

  Review Status: In Review

  Click the "GETSenPhaseEMS" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Besparing en investering

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE

Graad 9

VOLHOUBARE GROEI EN ONTWIKKELING

Module 10

BESPARING EN INVESTERING

Indien die besparings van indiwidue en produsente beskikbaar gestel word vir die uitbreiding van produksiekapasiteit of -vermoë word beoog om meer goedere en dienste te produseer. Dit lei ook daartoe dat meer mense in diens geneem word wat uiteindelik tot 'n verbetering in die lewensstandaard van die bevolking aanleiding gee. Die besparings word vir INVES­TERING in kapitaalgoedere (soos geboue, toerusting en masjinerie wat vir produksiedoelein­des gebruik word) aangewend.

Namate die volume van die besparings TOENEEM word die potensiaal vir groter investering uitgebrei, wat uiteindelik die vermoë van die ekonomie om te groei in terme van 'n toename in goedere en dienste, verhoog. Dit kan aanleiding gee tot 'n verbetering in die lewensstan­daard, meer werkgeleenthede en groter welvaart wat aanduidend is van verbeterde ekono­miese groei.

Indien die volume van besparings DAAL, verminder die potensiaal vir investering wat tot ge­volg het dat daar minder goedere en dienste beskikbaar sal wees vir behoeftebevrediging met ‘n gevolglike inkrimping van ekonomiese groeimoontlikhede. Sodanige gemeenskappe sal "armer" word, wat die moontlikhede van verdere besparings kan uitwis, met katastrofiese gevolge vir investering en ekonomiese groeimoontlikhede, asook 'n toename in armoede, werkloosheid, ens.

Uit bostaande is dit duidelik dat ekonomiese groei 'n proses is waardeur die vermoë van 'n land om goedere en dienste te produseer toeneem sodanig dat daar ook 'n toename in die reële vergoeding sal wees. (Reële vergoeding impliseer die vergoeding nadat veranderings in prysstygings verreken is). Die toename impliseer dat die fisiese vergoeding of welstand van die bevolking verbeter het, met 'n gevolglike verhoging in lewenstandaard en ook ver­hoogde ekonomiese groei.

Terwyl EKONOMIESE GROEI te make het met 'n toename in die produksiekapasiteit van die ekonomie (d.w.s die moontlikheid om meer goedere en dienste te lewer), behels EKONOMIE­SE ONTWIKKELING 'n toename in ekonomiese groei, gepaardgaande met 'n verbetering in lewenskwaliteit wat verband hou met verbeterde toegang tot onderwys, behuising en ander basiese infrastruktuur. Ekonomiese ontwikkeling is dus 'n meer omvattende begrip, wat ekonomiese groei insluit.

Aktiwiteit 1:

Ekonomiese Groei en Ontwikkeling

[LU 2.3]

SELF:

 • Stel die volgende in jou eie woorde:
 • BESPARING is

 • INVESTERING is

 • EKONOMIESE GROEI word verkry wanneer

 • EKONOMIESE ONTWIKKELING behels dus

Assessering

Table 1
Leeruitkomstes(LUs)
 
LU 2
VOLHOUBARE GROEI EN ONTWIKKELINGDie leerder is in staat om begrip van volhoubare groei, heropbou en ontwikkeling te toon en om krities oor die verwante prosesse na te dink.
Assesseringstandaarde(ASe)
 
Dit is duidelik as die leerder:
2.1 kan bespreek hoe die nasionale begroting en streek- asook internasionale ooreenkomste gebruik word om volhoubare groei en ontwikkeling te fasiliteer;
2.2 die suksesse en tekortkominge van die HOP kan ondersoek en dabateer;
2.3 die rol van besparings en beleggings in ekonomiese vooruitgang en groei kan verduidelik;
2.4 produktiwiteit en die uitwerking daarvan op ekonomiese vooruitgang, groei en wêreld- mededinging kan bespreek.

Memorandum

AKTIWITEIT 1: EKONOMIESE GROEI EN ONTWIKKELING

SELF:

 • Leerder moet die volgende voltooi (in sy eie woorde);
 • BESPARING is die uitstel van behoeftebevrediging
 • INVESTERING is die kapitale belegging wat gemaak word ten einde produksie moontlik te maak.
 • EKONOMIESE GROEI word verkry wanneer die toename in produksie in die land groter is as die toename in die bevolking, d.w.s. die vermeerdering in die beskikbare hoeveelheid goedere en dienste het groter welvaart geskep.
 • EKONOMIESE ONTWIKKELING behels dus dat die groter welvaart wat deur die ekonomiese groei te weeg gebring is, ook die algemene lewenskwaliteit van die bevolking verhoog het, d.w.s. groter beskikbaarheid van en toegang tot onderwysfasilieteite, watervoorsiening, behuising, ens.

Content actions

Download module as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Add module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks