Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Graad 9 » Ontwikkel 'n besigheidsplan en begroting

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETSenPhaseEMS display tagshide tags

  This module and collection are included inLens: Siyavula: Economic and Management Sciences (Gr. 7-9)
  By: Siyavula

  Module Review Status: In Review
  Collection Review Status: In Review

  Click the "GETSenPhaseEMS" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Ontwikkel 'n besigheidsplan en begroting

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE

Graad 9

ENTREPRENEURSKAP

Module 13

ONTWIKKEL ’N BESIGHEIDSPLAN EN BEGROTING

Aktiwiteit 1:

Om ‘n besigheidsidee tot ‘n besigheidsplan te omskep

[LU 4.4]

 • Nadat die besigheidsidee die lewensvatbaarheidstoets geslaag het, moet dit tot ‘n besigheidsplan ontwikkel word.

‘n Besigheidsplan is ‘n kerndokument in terme waarvan ‘n onderneming bestuur word.

Die besigheidsplan kan verskillende vorms aanneem. Die volgende raamwerk is na aanleiding van die besigheidsplan van ‘n maatskappy opgestel wat reeds vir ‘n paar jaar deur die maatskappy gebruik word. Dit is dus in die praktyk getoets.

BESIGHEIDSPLAN (bv. vir die jaar 2005)

1. Visie van besigheid:

Die visie van ‘n onderneming sê in enkele woorde hoe die onderneming homself graag nou en in die medium- tot langtermyn wil sien. Dit verander dus min van een jaar na die volgende.

Voorbeeld:

Om die leidende verskaffer van tuindienste in die Ermelo-dorpsgebied te wees

2. Missie:

Die missie sê kortliks hoe die onderneming te werk gaan om sy visie na te streef. Dit word aangepas soos wat veranderinge binne en buite die onderneming plaasvind en kan dus van jaar tot jaar verander.

Voorbeeld:

Tuine word weekliks netjies en skoon gehou en die grond word bewerk om vrugbaarheid te verhoog

3. Organogram:

Die organogram is ‘n uiteensetting van die struktuur van die organisasie in terme van die funksies en werknemers en ook wie aan wie rapporteer.

Voorbeeld:

Figure 1
Figure 1 (Picture 1.png)

4. Die mark

4.1 Potensiële kliënte

Dit is belangrik dat soveel moontlik inligting oor die potensiële kliënte hier verstrek word. Marknavorsing is essensieel en dit kan gedoen word met behulp van vraelyste, onderhoude, telefoonoproepe, bestudering van koerante en enige dokumente wat inligting oor die gemeenskap dra.

4.2 Mededingers

Inligting oor mededingers is noodsaaklik. Dit moet ‘n aanduiding gee van wie die mededingers is, wat hulle sterk punte is, maar veral wat hulle swak punte is, wat die mense van hulle sê, presies wat hulle verkoop en wat hulle bemarkingstrategieë is.

5. Doelwitte vir die betrokke jaar (in hierdie geval 2005)

‘n Besigheid stel altyd spesifieke doelwitte wat hy in ‘n bepaalde jaar wil behaal.

Voorbeeld:

5.1 Om deur 200 huiseienaars vir die versorging van hul tuine gekontrakteer te word

5.2 Om verkope van R980 000,00 te haal

 • Om ‘n wins gelyk aan 20% van verkope te behaal

6. Stappe vir die nastrewing van die doelwitte in die betrokke jaar

Vir elkeen van die doelwitte word daar aangedui hoe daar te werk gegaan sal word om die doelwit te haal.

Voorbeeld:

6.1 Doelwitte 5.1 en 5.2 sal behaal word deur

 • die produk of diens op die behoeftes van die kliënte te mik,
 • dit reg te prys,
 • in die koerante te adverteer,
 • persoonlike besoeke aan al die huise in die wyk te bring,
 • uitstekende diens aan bestaande kliënte te lewer sodat hulle ons adverteer, en ‘n korting van 10% op die normale prys aan te bied.

6.2 Doelwit 5.3 sal bereik word deur

 • Onnodige kostes uit te skakel, ens.

Iets meer oor bemarking:

Die nastrewing van besigheidsdoelwitte sonder doeltreffende bemarking is nie moontlik nie en daarom moet bemarking in hierdie deel van die besigheidsplan baie aandag kry. Daar word dikwels gesê dat dit makliker is om ‘n swak produk te verkoop as die bemarking goed is, as om ‘n goeie produk te verkoop as die bemarking swak is.

Wat die bemarkingsfaset van ‘n besigheid betref, kan daar tussen twee fases onderskei word.

 • Fase 1 behels die marknavorsing wat vroeg in die beplanningsproses reeds gedoen moet word, aangesien die aard en prys van die produk of diens na aanleiding daarvan bepaal word.
 • Fase 2 behels die beplanning en uitvoering van ‘n bemarkingsaksie.

Hier is plek, tyd en promosie die drie wagwoorde. Die bemarkingsaksies moet eerstens op die regte tyd by die regte plek gebeur. Dit help byvoorbeeld nie dat die produk by ‘n plek uitgestal word wanneer daar geen mense is nie. Verder moet die aksies die aandag van die potensiële kliënte trek (promosie).

Advertensies speel hierin ‘n belangrike rol. Advertensies moet aandag trek, interessant wees en die kyker tot aksie dwing.

Die keuse van media is ook belangrik. Die media wat waarskynlik mees algemeen gebruik word, is plakkate, koerante, radio en televisie.

7. Begroting vir die betrokke jaar

Die begroting vorm die belangrikste deel van die besigheidsplan. Al die beplanning soos hierbo genoem kan slegs realiseer as die nodige finansies beskikbaar is en dit is die begroting wat wys of dit moontlik is of nie.

Die inkomstestaat soos in Aktiwiteit 1.2 gedoen, is ‘n belangrike deel van die begroting, maar moet aangevul word deur ‘n balansstaat en kontantvloeistaat.

8. Projeksie vir die volgende jaar (in hierdie geval 2006)

‘n Besigheid kyk altyd verby die jaar waar hy homself bevind en probeer ‘n ingeligte vooruitskatting maak van wat hy in die volgende jaar of twee gaan bereik.

Die inkomstestaatformaat kan vir die doel gebruik word. Alle moontlike faktore word in ag geneem en daar word dan besluit of die verkope behoort te styg, bv. met 10%, of daar nuwe kostes sal wees wat die wins sal kleiner maak bv. as daar voorsien word dat addisionele bemarking gedoen sal moet word, ens.

OPDRAG:

Gebruik bogenoemde raamwerk en omskep jou besigheidsidee tot ‘n besigheidsplan. Gebruik die raamwerk wat op die volgende bladsy begin. Die raamwerk begin op ‘n nuwe bladsy sodat jy dit vir jou portefeulje kan gebruik.

My Besigheidsplan

Tydperk________________ tot ____________________

1. Visie

2. Missie

3. Organogram

4. Die mark

4.1 Potensiële kliënte (na aanleiding van navorsing)

4.2 Mededingers (na aanleiding van navorsing)

5. Doelwitte (onthou: spesifiek vir die tydperk in die opskrif aangedui)

6. Stappe vir die nastrewing van die doelwitte (onthou om jou bemarkingstrategie hier uiteen te sit)

7. Begroting (vir die tydperk soos in die opskrif aangedui)

Gegewens:

Table 1
Verkoopprys
Getal eenhede wat verkoop gaan word
Produkkoste per eenheid
Bedryfskostes voorsien (onthou omvoldoende voorsiening vir bemarking te maak)

Berekeninge:

Table 2
Verkope___________________
Produkkoste________________
Brutowins as eerste aanduider (verkope min produkkoste)_______________
Bedryfskostes ______________
Operasionele wins_______________

8. Projeksie (vir die tydperk wat volg na die tydperk in die opskrif)

Table 3
Verkope____________________
Produkkoste___________________-
Brutowins as eerste aanduider (verkope min produkkoste)____________
Bedryfskostes
Operasionele wins_______________

Assessering

Table 4
Leeruitkomstes(LUs)
 
LU 4
VaardighedeDie leerder is in staat om entrepreneurs-kennis, -vaardighede en -houdings te ontwikkel.
Assesseringstandaarde(ASe)
 
Ons weet dit as die leerder:
4.1 deur ‘n SWOT-analise moontlike besigheidsidees kan genereer om in die behoefte aan vervaardigde goedere en dienste te voorsien;
4.2 ‘n sakeplan ontwikkel (wat ‘n begroting insluit) vir ‘n vervaardigings-, diens- of toerismebedryf gebaseer op die beste sakegeleentheid uit die voorgestelde idees;
4.3 betrokke raak by die sake-aktiwiteit wat beplan is en bespreek die redes vir die keuse van ‘n spesifieke vorm van eienaarskap;
4.4 ‘n bemarkingsveldtog uitvoer as promosie vir ‘n produk en bespreek die reklamemedia wat ingespan word;
4.5 navorsing doen oor die rol van klein, medium en mikro-ondernemings in die proses van welvaart- en werkskepping.

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks