Skip to content Skip to navigation

OpenStax_CNX

You are here: Home » Content » Die skryf van 'n historiese opstel

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Die skryf van 'n historiese opstel

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

SOSIALE WETENSKAPPE: GESKIEDENIS

Graad 9

MENSEREGTE GEDURENDE DIE TWEEDE WÊRELDOORLOG

Module 3

DIE SKRYF VAN ‘N HISTORIESE OPSTEL

Integrasie van leeruitkomstes: Historiese opstel

[LU 1.2, 1.4, 1.5, 3.1, 3.2, 3.3]

  • Deur gebruik te maak van jou eie kennis en bostaande bronne (A – H), skryf ’n opstel waarin jy kenmerke van ’n totalitêre staat verduidelik.

Leeraktiwiteit 1:

Oefening in die skryf van ’n geskiedenisopstel

[LU 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.1, 2.3, 2.4, 3.4]

  • Bestudeer die onderstaande bronne en skryf ’n opstel van een A4-foliovel waarin jy verduidelik hoe die Duitsers Jode uitgeken het. Gee ook jou mening oor die metodes van rasseklassifikasie wat gebruik is.

BRONJakob Graf: Hereditary and Racial Biology for Students (1935)

Hoe kan ons leer om ’n persoon se ras raak te sien?

... 6. Maak propagandaplakkate en -spotprente vir jou rasseboek bymekaar en rangskik dit ooreenkomstig ’n rasingedeelde plan. Watter beeld van skoonheid word deur die kunstenaar beklemtoon (a) in plakkate wat sport en reis bekendstel? (b) Hoe word jagters, bergklimmers en veeherders uitgebeeld?

7. Maak uit geïllustreerde tydskrifte en koerante, ens., die prente van groot studente, staatsmanne, kunstenaars en ander wat hulself besonderlik onderskei het (byvoorbeeld in die ekonomiese lewe, politiek, sport) bymekaar. Bepaal die oorheersende ras en mengsel volgens die fisiese eienskappe. Herhaal die oefening met groot manne van alle nasies en in alle tye.

... 10. Hou die Jood dop: die wyse waarop hy loop, sy houding, sy gebare, en bewegings wanneer hy praat.

11. Wat val jou op as ’n Jood praat of sing?

BRONNazi skoolhandboek Die giftige sampioen

Klein Karl het die bordstok geneem en na die skryfbord gegaan en na die skets gewys. "’n Jood is gewoonlik uitkenbaar aan sy neus. Die Jode se neuse is krom aan die einde... Baie nie-Jode het ook krom neuse, maar hulle neuse is gebuig, nie aan die end nie, maar hoër op. So ’n neus word ’n haakneus genoem... Dit het niks met ’n Joodse neus uit te waai nie... Die Jood kan ook aan sy lippe uitgeken word. Dit is gewoonlik dik. Dikwels hang sy onderlip oor... Jode is ook herkenbaar aan hul oë. Hul ooglede is gewoonlik dikker en meer vleeslik as ons s’n. ’n Jood lyk slu en skerp."

BRON

Johannes Stark in verband met die Jode. In 1934 het hy die Nobelprys vir sy werk in die veld van die elektromagnetisme ontvang. Hy het sy mede-Duitse Nobelprysontvangers versoek om ’n verklaring van steun aan "Adolf Hitler..." te teken. Hy sê van die Jode:

Dit is inderdaad waar dat die Joodse gees, te danke aan die buigsaamheid van sy intellek, by magte is deur die na-aping van die Duitse voorbeeld, om belangrike bydraes te maak, maar dit is nie moontlik om oorspronklike kreatiewe werk in die groot uitvindings van die natuurwetenskap te lewer nie. In die onlangse tye het die Jode dikwels na Heinrich Hertz as ’n teenargument gewys. Dit is waar dat Heinrich Hertz belangrike ontdekkings in die veld van die elekromagnetiese golwe gemaak het, maar hy is nie ’n volboed Jood nie. Hy het ’n Duitse moeder...

BRONH Gauch: New Foundations of Racial Science (1934)

Die Nordiër praat nie baie nie... Die mense van ander rasse praat baie en wat hulle sê is oppervlakkig, sonder goeie oordeel en onwaar...

’n Nordiër kou sy kos met ’n toe mond, deur ’n maalbeweging van sy kake, terwyl ander rasse gewoonlik kou met ’n klapgeluid van diere as gevolg van hul manier om hul kake te beweeg en die herhaaldelike oop en toe maak van hulle monde.

Die fisiese vorme van die Nordiese vrou is spesiaal mooi, terwyl dit by ander rasse nie die geval is nie. Hulle mans is mooier, net soos in die dierewêreld.

Die Nordiër het ’n aanvoeling om intern en ekstern skoon te wees, terwyl die nie-Nordiese mense altyd in ’n vuil omgewing bly wanneer hulle by hul eie mense is. Baie diere is beter as nie-Nordiërs as dit by skoonwees kom.

Rasvermenging... veroorsaak en gee aanleiding tot siektes. Dit is ’n oortreding van die wet van die uitspansel, ’n misdaad teen die toekomstige geslag, manslag en moord.

Nie-Norde is ongeveer gelyk aan diere of vorm ’n nou verbintenis met hulle.

Die Nordiese mens is daarom die skepper van alle kultuur en beskawing. Die redding en behoud van die Nordiese mens alleen sal die kultuur en beskawing red en beveilig.

Assessering

Table 1
Leeruitkomstes(LUs)
 
LU 1
Geskiedkundige OndersoekDie leerder is in staat om ondersoekvaardighede te gebruik om die verlede en die hede te ondersoek.
Assesseringstandaarde(ASe)
 
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.1 ‘n onderwerp ondersoek deur kernvrae te stel en ‘n verskeidenheid relevante bronne te identifiseer om die onderwerp te ondersoek [vind bronne];
1.2 belangrike en sinvolle vrae stel om bronne te evalueer (bv. om partydigheid en stereotipes, weglatings en gapings te identifiseer) [werk met bronne];
1.3 die inligting in die bronne ontleed [werk met bronne];
1.4 ‘n onafhanklike redenasie as antwoord op ‘n gestelde vraag aanbied en motiveer gevolgtrekkings (met bewyse) [beantwoord die vraag];
1.5 kennis en begrip oordra deur eie interpretasie en argumente gegrond op geskiedkundige bronne aan te bied [kommunikeer die antwoord].
LU 2
Geskiedkundige Kennis en BegripDie leerder is in staat om historiese kennis en begrip te toon.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 gebeurtenisse, mense en veranderinge in bestudeerde geskiedkundige tydperke binne ‘n chronologiese raamwerk plaas [kronologie];
2.2 kategorieë oorsake en gevolge identifiseer (bv. onmiddellike en langtermyn-, regstreekse en onregstreekse oorsake en gevolge) [oorsaak en gevolg];
2.3 die redes vir en gevolge van gebeurtenisse in die geskiedenis verduidelik en ontleed [oorsaak en gevolg];
2.4 verstaan dat verandering en ontwikkeling nie altyd vooruitgang beteken nie [verandering en kontinuïteit].
LU 3
Geskiedkundige InterpretasieDie leerder is in staat om aspekte van die geskiedenis te interpreteer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.1 die omstrede aard van inhoud, en dat historici geskiedenis opstel wanneer hulle oor gebeurtenisse in die verlede skryf verstaan ]bronne interpretasie];
3.2 ‘n interpretasie gegrond op bronne opstel en gee redes vir eie interpretasie [bronne interpretasie];
3.3 vraagstukke wat die manier waarop geskiedenis geskryf is, beïnvloed ontleed [invloede op interpretasie];
3.4 die maniere waarop simbole gebruik word verduidelik om gebeurtenisse en mense uit die verlede te onthou, en hoe mondelinge geskiedenis tot ons begrip van die simbole kan bydra [voorstelling van die verlede].

Content actions

Download module as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Add module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks