Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax_CNX

You are here: Home » Content » Aardrykskunde Graad 9 » Die groen rewolusie

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETSenPhaseSS display tagshide tags

  This collection is included inLens: Siyavula: Social Sciences (Gr. 7-9)
  By: Siyavula

  Collection Review Status: In Review

  Click the "GETSenPhaseSS" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Die groen rewolusie

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

SOSIALE WETENSKAPPE: AARDRYKSKUNDE

Graad 9

ONTWIKKELINGSVRAAGSTUKKE

Module 5

DIE GROEN REWOLUSIE

1. Die Groen Rewolusie

Die Groen Rewolusie verwys na ‘n veldtog wat ongeveer dertig jaar gelede geloods is om voedselproduksie indringend te verhoog. Die term is deur die Agentskap vir Internasionale Ontwikkeling in die VSA in 1968 geskep. Die term geld vir die periode vanaf 1967 tot 1978. Aanvanklik is daar gekonsentreer op die uitbreiding van grond wat vir die verbouing van gewasse aangewend word. In dié tyd is daarin geslaag om die produksie van gewasse soos rys en koring te verdubbel. Dit staan as stapelvoedsel bekend – vind uit wat dit beteken en watter lande rys of koring as stapelvoedsel gebruik.

Later sou ander metodes en tegnieke volg om die produksie van oeste te verhoog. Die volgende vyf is belangrik:

Nuwe oeskultivars

Besproeiing

Bemestingstowwe

Plaagdoders

Meganisasie

Aktiwiteit 1:

Om ‘n studie te maak van tegnieke wat landbouproduksie verhoog

[LU 2.1]

a) Skryf kort aantekeninge oor elke tegniek, en waar dit in die wêreld en in jou streek voorkom. Noem ook hoe dit bydra tot ontwikkeling. Probeer fotomateriaal klas toe bring.

b) Skryf ‘n opstel of hou ‘n klasbespreking oor wat sal gebeur as die wêreld of jou land se voedsel opraak.

c) In watter rigting kan ‘n mens verder studeer as jy aan hierdie probleme wil aandag gee?

d) Watter loopbane bestaan daar op hierdie gebied?

e) Waar kan ‘n mens jou daarvoor bekwaam in jou eie land?

f) Wat is die rol en probleme van boere en plaasarbeiders?

g) Laat iemand wat op ‘n plaas woon julle meer daarvan vertel, of onderneem ‘n uitstappie na ‘n plaas of landbou-tegniese inrigting sodat boere of beamptes julle verder kan inlig.

h) Sien jy kans om ‘n boer, plaasbestuurder, arbeider of landboukundige te word?

i) Wat is die uitdagings, voordele en nadele hiervan?

2. Die Groen Rewolusie in Indië

Die Groen Rewolusie in Indië het drie elemente behels:

 • Voortgesette uitbreiding van plaasgebiede
 • Dubbeloeste op bestaande plaasgrond
 • Die gebruik van geneties verbeterde saad

Die Groen Rewolusie het tot ‘n rekord graanoes in 1978 - 79 gelei en van Indië een van die grootste landbouprodusente gemaak.

Die opbrengs per eenheid landbougrond het sedert onafhanklikheidswording in 1947 met meer as 30% toegeneem.

Die opbrengste met geneties verbeterde saad was baie goed. Meer as 70% van die koringoes, 35% van die rysoes en 20% van die manna- en graanoes het van geneties gevorderde saad gekom.

Die Groen Rewolusie het gelei tot die skep van werkgeleenthede omdat die behoefte aan kunsmis en gifstowwe gegroei het en daar meer damme gebou is.

Die Groen Rewolusie het Indië verander van ‘n verhongerde nasie na ‘n uitvoerder van voedsel. Wat was die voordele daarvan?

Figure 1
Figure 1 (Picture 6.png)

a) Verspreiding van die Indiese bevolking. Die grootste digtheid is in die Middel- en Benede-Gangavallei en westelike en suidoostelike kusvlaktes.

Figure 2
Figure 2 (Picture 7.png)

b) Die belangrikste boerderystelsels en -produkte. Rys, tee en jute word in die waterryke streke verbou en koring, mielies en katoen in die droër binneland.

3. Lesse uit die Groen Rewolusie

Die Groen Rewolusie het voordele ingehou, maar daar is ook belangrike lesse geleer.

Aktiwiteit 2:

Om die belangrikste lesse te bepaal wat met die Groen Rewolusie in Indië geleer is

[LU 1.5]

 • Lees die onderstaande stuk en skryf ‘n kort paragraaf oor elk van die lesse wat geleer is.

Landbou en die oorbevolkingsvraagstuk in Indië

Die Groen Rewolusie

Wanneer die bevolking van ‘n land so vinnig toeneem dat daar uiteindelik nie genoeg voedsel geproduseer kan word nie, lei dit uiteindelik tot hongersnood.

Indië is sodanige land wat nog nie daarin kon slaag om in die voedselbehoeftes van sy bevolking te voorsien nie want dit is ‘n oorbevolkte land in die ergste graad en die primitiewe boerderymetodes het veroorsaak dat die land se opbrengste van die laagste in die wêreld was.

Om die bevolkingsproduksie te laat tred hou met die groeiende bevolking, word daar reeds vir meer as dertig jaar gepoog om die sogenaamde Groen Rewolusie in Indië toe te pas. Die Groen Rewolusie berus op die verhoogde produktiwiteit van reeds bewerkte grond. Dit word bewerkstellig deur die toediening van meer bemestingstowwe en die verbouing van nuwe voedselsoorte.

Opleidingsprogramme is ontwikkel om nuwe idees en nuwe boerderymetodes en -tegnieke by die inwoners op die platteland tuis te bring.

Nuwe koring-, rys- en mielievariëteite is ontwikkel wat meer saad produseer, hoër opbrengste lewer, beter reageer op die toediening van bemestingstowwe en meer proteïne bevat.

Doeltreffende bemesting het nie alleen die landbouproduksie verhoog nie, maar ook die waterhouvermoë van die grond verhoog.

Chemiese en organiese bemestingstowwe is ook gebruik.

Dit het tot gevolg gehad dat daar ‘n totale toename in produksie was wat ietwat meer was as die jaarlikse bevolkingsgroeikoers. Verskeie rekordgraanoeste is van tyd tot tyd opgelewer.

Alhoewel die doelwitte van die Groen Rewolusie realisties en haalbaar is, word daar na dertig jaar steeds verskeie probleme ervaar met die toepassing daarvan.

Die uiters konserwatiewe kleinboere is ook baie tradisievas en vernuwing en verandering word met skeptisisme en vooroordeel begroet.

Die meeste kleinboere is nog ongeletterd.

Die kleinboere is arm en geld ontbreek om plaasimplemente, insek- en onkruiddoders en kunsmis aan te koop.

Die Groen Rewolusie is ‘n duur program en kapitaal ontbreek om die koste te delg. Die land moet in ‘n toenemende mate geld in die buiteland leen om vir die program te betaal.

Die enigste manier waarop die Groen Rewolusie kan slaag, is om te verseker dat ‘n balans gehandhaaf word tussen die groeiende bevolkingsgetalle en voedselproduksie. Die bevolkingsaanwas moet doelbewus en planmatig beheer word.

Bronne

Swanevelder, C.J. e.a.,Senior Aardrykskunde Graad 8, Kaapstad, 1996

Ganguly, S.,From the Bengal Famine to the Green Revolution, Internet (Google.com)

Rosset, P. e.a.,Lessons from the Green Revolution, Internet (Google.com)

Aktiwiteit 3:

Om te bepaal of hongersnood uitgeskakel kan word deur tegnologiese ontwikkeling

[LU 2.2]

Benodig ons tegnologie om hongersnood te verlig?

Raadpleeg die volgende punte en gebruik dit as ‘n basis om die vraag hierbo in jou eie woorde te beantwoord.

Ja:

 • Daar is geen twyfel dat geneties verbeterde saad ‘n hoër opbrengs lewer nie. Die Groen Rewolusie het ‘n verskil gemaak – ervaring en statistiek het dit bewys.
 • Dit is dus ‘n beproefde manier om vinnig groter hoeveelhede voedsel te produseer.

Maar:

 • Dit het geblyk dat die Groen Rewolusie ook nie die ideale strategie vir die beëindiging van ‘n gebrek aan voedsel was nie.
 • Meer kos vir dié wat nie het nie, is nie die oplossing nie. Diegene wat honger ly moet in staat gestel word om gereeld kos te kan bekom. Die gekonsentreerde verspreiding van ekonomiese mag (waarby net ‘n sekere deel van die bevolking baat), en veral die beperkte toegang tot grond en koopkrag, moet verander word.
 • Die Groen Rewolusie (dus ook tegnologie as sodanig) los nie die probleem van die hoë geboortesyfer op nie.
 • Juis in Asië (Indië ingesluit) waar die nuwe saad tot die grootste produksie-suksesse bygedra het, leef tans twee-derdes van die wêreld se mense wat ondervoed is (meer as in Afrika waar die probleem vroeër die grootste was). In Indië sterf 5 000 kinders daagliks weens wanvoeding. ‘n Derde van Indië se 900 miljoen mense is armoedig. Daar is dus ‘n dringende behoefte aan ontwikkeling op verskillende vlakke. Is dit ook in jou eie land die geval? Waar?
 • Uit statistieke blyk dit dat die hoeveelheid voedsel wat wêreldwyd per persoon beskikbaar is, van 1970 tot 1990 (die tydperk van die GR) met 11% gestyg het terwyl die getal honger mense van 972 miljoen tot 786 miljoen verminder het. Maar as die syfers van China buite rekening gelaat word, blyk dit dat die getal hongerlydendes van 536 miljoen tot 597 miljoen gestyg het. Die verbetering in China wat die wêreldsyfers so skeef trek, moet waarskynlik eerder toegeskryf word aan die groot veranderinge wat gemaak is om meer mense toegang tot grond te gee.
 • Benodig ons tegnologie om hongersnood te verlig?
 • Tegnologie-gebaseerde boerdery is duurder, wat veroorsaak dat die winsgrense kleiner word en groter omset dus noodsaaklik is. Dit bring mee dat die kleinboer nie die insetkoste kan bekostig nie en dus nie die nodige omset kan haal nie. ‘n Bose kringloop ontstaan waardeur die kleinboer uit die stelsel verwyder en die landbou deur “superplase” oorgeneem word. Dit vererger die lot van die armes, omdat hulle nie grond het om op te boer, en dus tot ‘n mate in hul eie lewensmiddele kan voorsien nie.
 • Tegnologie-gebaseerde boerdery is nie ekologies volhoubaar nie. Die grond verarm en meer en meer byvoegings is nodig.
 • Tegnologie-gebaseerde boerdery maak ‘n land afhanklik van die invoer van grondstowwe (kunsmis, gif, ens.). As die land dit nie meer kan bekostig nie of deur handelsanksies geïsoleer word, kan die situasie noodlottig raak, soos wat in Kuba gebeur het. Kuba was ‘n model van tegnologie-gebaseerde boerdery totdat sanksies hulle verhinder het om die nodige grondstowwe te bekom. Dit het die land in die grootste voedselkrisis in die geskiedenis gedompel. Kuba het toe teruggeskakel na meer selfaangewese boerdery en tradisionele boerdery-metodes en die herstel was bewonderenswaardig.

4. Samevatting

Onder watter toestande is groter oeste gedoem tot mislukking, sodat honger nie uitgeskakel word nie?

a) Wanneer plaasgrond soos enige ander goedere gekoop en verkoop word en die samelewing toelaat dat superplase onbeperk landbougrond bymekaar-maak, verdwyn familieplase en die hele samelewing ly daaronder.

b) Wanneer die hoofproduseerders van voedsel (kleinboere en plaaswerkers) nie voldoende mag het om te onderhandel met verskaffers van plaasbenodigdhede en voedselbemarkers het nie, kry hulle ‘n veels te klein beloning uit hul boerdery. Kan julle dit met praktiese voorbeelde toelig?

c) Wanneer ‘n oormaat van tegnologie die toekomstige voedselproduksie vernietig deurdat die grond verswak of pes- en onkruidprobleme ontstaan, raak dit toenemend moeilik om goeie opbrengste te handhaaf. Die boer moet dan meer insit as wat hy uiteindelik uit sy oes verdien. So word hy geleidelik armer en kan hy sy grond en besittings verloor. Ons kry dan agteruitgang in plaas van ontwikkeling.

Assessering

Table 1
Leeruitkomstes(LUs)
 
LU 1
AARDRYKSKUNDIGE ONDERSOEKDie leerder is in staat om ondersoekvaardighede te gebruik om aardrykskundige en omgewingsbegrippe en –prosesse te ondersoek.
Assesseringstandaarde(ASe)
 
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.3 gevolgtrekkings oor inligting uit bronne soos foto’s, kaarte, atlasse, grafieke en statistiek ontleed en maak [werk met bronne];
1.5 inligting in die veld waarneem en dit opteken [werk met bronne];
1.7 verslag doen oor kennis wat tydens die ondersoek verkry is deur ‘n redenasie en interpretasie gegrond op inligtingsbronne te formuleer; gebruik kaarte, diagramme en grafika; gebruik, waar moontlik, rekenaars in die aanbieding [dra die antwoord oor].
LU 2
AARDRYKSKUNDIGE KENNIS EN BEGRIPDie leerder is in staat om aardrykskundige en omgewingskennis en -begrip te toon.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 ‘n beredeneerde verduideliking van sommige benaderings tot ontwikkeling verskaf [mense en plekke];
 1. 2.21. maniere waardeur Wetenskap en Tegnologie ‘n positiewe en negatiewe invloed op ontwikkeling het, identifiseer [mense en hulpbronne];
2.3 verduidelik hoe volhoubare ontwikkeling ‘n positiewe uitwerking op mense, plekke en omgewings kan hê [mense en omgewing

Memorandum

AKTIWITEIT 1:

 • Elke tegniek word in die Koringgebied van die SWARTLAND (Malmesbury,

Moorreesburg en Piketberg) toegepas.

 • Eie inisiatief
 • Landbou of Landbouwetenskap
 • Boer, Plaasbestuurder, Landbouvoorligter, Landbounavorsing, Kunsmis en bemestingsbedryf,
 • Universiteite en by een van 12 Landboukolleges soos Elsenburg op Stellenbosch.
 • Boere: Moet ekonomies boer en so ‘n bydrae lewer tot die ekonomie.

Moet werk skep en instand hou vir sy werknemers

Arbeiders: Lae lone, swak behuising en ander dienste, ens.

 • Eie inisiatief
 • Besluit self.
 • Uitdagings: Om suksesvol te boer.

Negatiewe faktore te oorkom.

Droogtes, oorstromings, ens.

Voordele: Eie baas

Kan finansieel baie lonend wees

Nadele: Baie alleen en afgesonder

Kan gevaarlik wees

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks