Skip to content Skip to navigation

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Alfabetiese volgorde, lettergrepe en paragraaf skryf

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETIntPhaseLang display tagshide tags

  This module is included inLens: Siyavula: Languages (Gr. 4-6)
  By: Siyavula

  Review Status: In Review

  Click the "GETIntPhaseLang" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Alfabetiese volgorde, lettergrepe en paragraaf skryf

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

AFRIKAANS HUISTAAL

Graad 4

Module 6

ALFABETIESE VOLGORDE, LETTERGREPE EN PARAGRAAF SKRYF

KEN DIE ALFABET

Aktiwiteit 1

Om meer te leer oor alfabetiese volgorde [LU 6.1.2]

Gebruik die woordeboek.

 1. (a) Jy het reeds in die module die woord “politikus” gelees. Slaan nou die woord se betekenis in 'n verklarende woordeboek na.
 1. (i) Wat is die heel eerste woord in die woordeboek?

.......................................................................................................

 1. (i) Wat is die heel laaste woord in die woordeboek?

......................................................................................................

 1. (i) Wat lei jy af van die rangskikking van die woorde in die woordeboek?

......................................................................................................

......................................................................................................

 1. (a) Kan jy aan nog 'n voorbeeld dink waar alfabetiese rangskikking die volgorde bepaal?

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

 1. (a) Hoe gaan 'n mens te werk om 'n lys alfabeties te rangskik?
 1. (i) Jy moet die alfabet goed ken.
 2. (ii) Die beginletter van die woord is baie belangrik.
 3. (iii) Indien die beginletters van twee woorde dieselfde is, kyk na die tweede letters, dan die derde letters, totdat die woord voltooi is.
 4. (iv) Woorde wat met die letter a begin, word altyd eerste geplaas, dan dié beginnende met 'n b, ensovoorts. Rangskik volgens die alfabet.
 5. (v) Rangskik nou die volgende woorde in alfabetiese volgorde:

vuurpyl planete ruimtereis maan lanseertekens

lewe ruimtetuig miljoene teleskoop

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Aktiwiteit 2

Om woorde in die korrekte orde te skryf [LU 6.2.5]

 1. (a) Kan jy aan ‘n plan dink om hierdie sin te verstaan? Ja, kom ons rangskik die woorde in alfabetiese volgorde en kyk dan of dit sin maak.
 1. (i) gaan inskryf sy fotograaf julle wen HannieHendriks kompetisie sal Die

Begin só:-

Tabel 1
Die              
  (vir)       .
S           ?

(10)

 1. (i) Hoekom dink jy is die woordjie “vir” in hakies geskryf?

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Aktiwiteit 3

Om woorde in lettergrepe te verdeel [LU 6.1.7]

Verdeel die volgende woorde in lettergrepe:

Tabel 2
gebeurtenis ..............................................................................................
ruimtetuig ..............................................................................................
geskiedkundige ..............................................................................................
bemande ..............................................................................................
treë ..............................................................................................

(5)

WENSDENKERY

 1. (a) Sê nou maar net ek kon vandag wens,Dat ek 'n dag mag deurbring by dié mensWat ek die meeste in die lewe bewonder.O, daar's so baie vir wie ek kan uitsonder.

Daar's popsterre en sportsterre, T.V.-helde en 'n prinses,Daar's ook 'n politikus, 'n skoonheidskoningin, 'n filmster of ses,'n Keuse tussen só baie mense is moeilik om te maak.Ek weet nie wie om te kies, want dis 'n moeilike saak.

Aktiwiteit 4

Om ‘n gesprek met gemak te kan voer [LU 2.1.1]

Om vrae te stel en te beantwoord [LU 2.1.6]

 1. (a) Jy mag nou kies watter persoon jy die graagste wil besoek vir 'n hele dag lank. Dit kan enige van jou helde of heldinne wees. Stel 'n lys met vrae op wat jy graag vir jou held of heldin wil vra en ook die dinge wat jy graag saam met hom of haar wil doen.
Tabel 3
My held of heldin is .................................................................................

Figuur 1
Figuur 1 (graphics1.png)

My vrae:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Dinge wat ek wil doen:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

.................................................................................................................

 1. (a) Kies vir jou 'n maat. Julle twee besluit saam op 'n held / heldin. Een van julle is die held(in) terwyl die ander een 'n radio-omroeper of 'n televisie-aanbieder is. Die omroeper of aanbieder voer nou 'n kort onderhoud met die held(in) terwyl die res van die klas kyk en luister.

Julle kan gerus weer na die radio luister of op televisie kyk hoe 'n onderhoud gevoer word.

Figuur 2
Figuur 2 (tv.png)

Ek wens ek was 'n miljoenêr,Dan kan ek koop net wat ek wil.Ek sal op reis gaan na lande ver,En my tasse met allerlei skatte vul.

Aktiwiteit 5

Om ‘n paragraaf te skryf uit ondergeskikte sinne [LU 4.4.3]

 1. (a) Die volgende storie is van 'n arm seuntjie wat geld present kry. Jy moet self besluit hoeveel geld hy kry en wat hy daarmee doen. Skryf dan die gedeelte oor en voltooi die sinne. Gebruik minstens vier woorde per sin.

Jaco is besig om sy huiswerk te doen. Sy pa roep hom en hy spring vinnig op en hardloop na sy pa toe. Sy pa druk iets in sy hand. Jaco se oë rek al groter en groter en dan glimlag hy baie breed terwyl hy oor en oor vir sy pa dankie sê. Sy pa het

Tabel 4
vir hom ................................................ gegee. Hy besluit om  
......................................................................................................  
Op pad soontoe .........................................................................  
Daar aangekom kyk hy eers ....................................................  
Uiteindelik weet hy ...................................................................  
Hy besluit om ...........................................................................  
Hy gee ......................................................................................  
Baie tevrede ...........................................................................  
.......................................................................................................  

Assessering

LEERUITKOMS 2: PRAAT

Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

2.1 ervaringe, idees en inligting in verskillende kontekste vir verskillende teikengroepe en doeleindes oordra:

2.1.1 taal met gemak gebruik vir interpersoonlike kommunikasie in alledaagse gesprekke;

2.1.6 vrae stel en daarop reageer.

LEERUITKOMS 4: SKRYFDie leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

4.4 kennis van taal op verskeie vlakke toepas:

 • paragraafvlak
 • kern- en ondergeskikte sinne gebruik om ‘n samehangende paragraaf te skryf.

LEERUITKOMS 6: TAALSTRUKTUUR EN –GEBRUIK

Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

6.1 met woorde werk:

6.1.2 ontwikkelende kennis toon van die kompleksiteit van alfabetiese volgorde;

6.1.7 korrekte woordverdelings herken;

 • met sinne werk:
 • tydsvorme doeltreffend en gepas wissel.

Memorandum

Aktiwiteit 1

(a) (i) a...

(ii) z...

(iii) Dit word streng alfabeties gedoen.

(b) Bv. Telefoongids

(d) lanseer; planete

lewe; ruimtereis

maan; ruimtetuig

miljoene; tekens

teleskoop; vuurpyl

Aktiwiteit 2

 1. (i) Die fotograaf gaan Hannie Hendriks inskryf (vir) julle kompetisie. Sal sy wen?
 2. (ii) Dit kom nie in die lys woorde voor nie, maar is nodig om die sin verstaanbaar te maak.

Aktiwiteit 3

ge-beur-te-nis

ruim-te-tuig

ge-skied-kun-di-ge

be-man-de

tre-e (onthou die reël... by lettergreepverdeling val die leesteken weg! So ook

gesê ge-se

vroeër vroe-er

brûe bru-e ens.

Aktiwiteit 4 Eie poging

Content actions

Download module as:

Add module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks