Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax_CNX

You are here: Home » Content » Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Graad 5 » Bestuur van finansies

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETIntPhaseEMS display tagshide tags

  This module and collection are included inLens: Siyavula: Economic and Management Sciences (Gr. 4-6)
  By: Siyavula

  Module Review Status: In Review
  Collection Review Status: In Review

  Click the "GETIntPhaseEMS" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Bestuur van finansies

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE

Graad 5

BESIN VOOR JY BEGIN!

Module 10

BESTUUR VAN FINANSIES

Opdrag 1

 1. (a) Elke maand is daar baie dinge waarvoor jou ouers moet betaal. Vra jou ouers om jou te help om ‘n lys te maak van10 dienste of goedere waarop hulle elke maand hul geld spandeer. Laat hulle ook langsaan elke uitgawe ‘n persentasie skryf van die uitgawe vir ‘n spesifieke diens of dinge.
Table 1
  Tipe Uitgawe Diens of Goedere Persentasie
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

[LU 1.1]

(b) Teken ‘n kolomgrafiek om die vyf dienste of goedere aan te dui waarop jou ouers die meeste geld maandeliks moet spandeer.

 1. (a) Hou ‘n klasbespreking om te bepaal of al die huishoudings se vyf hoogste uitgawes dieselfde is. Indien daar verskille is, motiveer waarom.

Opdrag 2

Het jy enige pligte wat jy daagliks/weekliks/maandeliks moet uitvoer? Gee ‘n kort WERKBESKRYWING van ten minste vyf take waarvoor jy verantwoordelik is.

Verrig jy hierdie take getrou?

Waarom?

[LU 3.1]

Opdrag 3

Wat is die eienskappe van ‘n goeie bestuurder? Maak ‘n kruisie in die toepaslike kolom:

Table 2
  ‘n Goeie bestuurder Ja Nee
1. Vermy moeilike en onaangename situasies.    
2. Is sterk en standvastig in moeilike situasies.    
3. Is bereid om van opinie te verander.    
4. Sien nie ander se standpunte in nie.    
5. Is altyd bereid om te help.    
6. Vermy moeilikheid en blameer ander vir probleme.    
7. Merk geleenthede vir verbetering op.    
8. Is eerlik en oop.    
9. Is ‘n goeie luisteraar.    
10. Prys, motiveer en gee graag rigting.    
11. Het ‘n groot hart.    
12. Sê dat jou probleme tuis hoort.    
13. Neem self besluite sonder om die mense wat daardeur geraak word, te raadpleeg.    
14. Sorg dat alles betyds klaarkom.    
15. Is ‘n voorbeeld met sy kennis en vasberadenheid.    

[LU 3.1]

Table 3
Agtergrond
Elke bestuurder se leierskapstyl is anders. Daar is hoofsaaklik drie style, nl. ‘n demokratiese, ‘n outokratiese en ‘n laissez-faire styl.‘n Demokratiese leier betrek sy spanlede by besluitneming en moedig hul aan om hul opinies uit te spreek.‘n Outokratiese leier is taakgerig en doen al die beplanning en dinkwerk op sy eie.‘n Laissez-faire leier laat almal toe om te doen soos wat hy/sy wil en doen geen moeite om die span te beheer nie.

Opdrag 4

Elke opvoeder by die skool het sekere pligte waarvoor hy of sy verantwoordelik is. Jou opvoeder sal aan julle groep ‘n pligstaat van die skool verskaf. Kies ‘n gewone opvoeder (± 5 jaar onderwys) en ‘n departementshoof (± 10 jaar) en maak ‘n lys van al die pligte waarvoor hy/sy verantwoordelik is.

Naam van gewone opvoeder

Pligte

Naam van departementshoof

Pligte

Is daar ‘n opmerkbare verskil tussen die take van die twee opvoeders?

Indien wel, waarom?

[LU 1.1]

Opdrag 5

Jy is pas as klaskaptein gekies. Maak ‘n lys van al die pligte en verantwoordelikhede wat ‘n klaskaptein behoort te hê.

[LU 3.1]

Opdrag 6

Die werkers by die skool het nie meer tyd om daagliks julle klas skoon te maak nie. Jou klasonderwyser het vir jou opdrag gegee om hierdie taak te organiseer. Die leerders in die klas sal beurtelings verantwoordelikheid moet neem om die klas skoon te maak.

 1. (a) Maak ‘n lys van take wat elke dag verrig moet word, bv. bordwissers moet uitgeslaan word.
 2. (b) Beplan hoe jy te werk wil gaan sodat elkeen in die klas ‘n beurt sal kry om die klas skoon te maak (bv. diensrooster).
 3. (c) Wanneer gaan die klas skoongemaak word?
 4. (d) Hoe gaan jy kontrole uitoefen?
 5. (e) Wat gaan jy met leerders doen wat versuim om hul pligte na te kom?
 6. (f) Hoe gaan jy dit hanteer as ‘n leerder op sy betrokke diensbeurt afwesig is.

[LU 3.1]

Assessering

LU 1

DIE EKONOMIESE KRINGLOOP

Die leerder is in staat om kennis en begrip van die ekonomiese kringloop binne die konteks van “die ekonomiese probleem” te toon.

Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:

1.1 onderskei tussen verskillende vlakke van behoeftes en verduidelik hoe daar daarin voorsien kan word

LU 3

Bestuurs-, Verbruikers- en Finansiële Kennis en Vaardighede

Die leerder is in staat om kennis en die vermoë te toon om verskeie bestuurs-, verbruikers- en finansiële vaardighede toe te pas.

Ons weet dit as die leerder die volgende doen :

3.1 neem deel aan en toon bestuurs- en leiersrolle in die klas en by die huis in die afwesigheid van volwassenes;

Memorandum

Opdrag 1a. Hierdie is ‘n tuiswerkopdrag wat elke leerder saam met sy ouers kan voltooi.

Moontlike antwoorde/uitgawes:

 • Kruideniersware goedere
 • Water en elektrisiteit diens
 • Telefoon diens
 • Huispaaiement goedere
 • Motorpaaiement goedere
 • Brandstof goedere
 • Skoolgeld diens
 • Klere-uitgawes goedere
 • Spaar diens
 • Polisse diens
 • Al die uitgawes saam moet in totaal 100% wees.

Opdrag 1C

Mag verskil

Hou ‘n klasbespreking van huishoudings se uitgawes en lei so af watter uitgawes die meeste voorkom.

Opdrag 2

Mag verskil

Opdrag 3

Die eienskappe van ‘n goeie bestuurder word met die klas bespreek; die eerste vyf eienskappe kan as ‘n klasgroep voltooi word, waarna die laaste tien individueel voltooi word en geassesseer word.

1. Nee

2. Ja

3. Ja

4. Nee

5. Ja

6. Nee √

7. Ja √

8. Ja √

9. Ja √

10. Ja √

11. Ja √

12. Nee √

13. Nee √

14. Ja √

15. Ja √

Opdrag 4

Kan verskil. Die verskillende bestuurstyle word aan die klas verduidelik en die pligstate van die opvoeders van ‘n skool kan aan groepe uitgedeel word, waarna die opdrag voltooi kan word.

Opdrag 5

Kan verskil. Die leerder moet met hierdie oefening besef dat om as ‘n klaskaptein gekies te word, nie net ‘n voorreg is nie, maar ook sekere verantwoordelikhede vereis.

Opdrag 6

Kan verskil. Die leerder word blootgestel aan die geleentheid om sekere take te kan bestuur.

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks