Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Afrikaans Eerste Addisionele Taal Graad 5 » Meer sportsoorte

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETIntPhaseLang display tagshide tags

  This module is included inLens: Siyavula: Languages (Gr. 4-6)
  By: Siyavula

  Review Status: In Review

  Click the "GETIntPhaseLang" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Meer sportsoorte

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL

Graad 5

ONTDEK DIE WÊRELD VAN SPORT

Module 3

MEER SPORTSOORTE

Kom ons ontdek meer sportsoorte

Julle onderwyser sal julle in vyf groepe verdeel. Elke groep moet ‘n sportsoort kies. Julle groep moet saam ‘n groot plakkaat vir die klas ontwerp wat julle kan gebruik om die sportsoort aan julle maats bekend te stel.

Verkry soveel inligting as moontlik. Slaan in boeke na en gebruik die Internet.

Probeer ook om inligting te verkry oor die ontstaan van die sportsoort. Gebruik al die interessante feite.

Julle kan teken, foto’s gebruik, koerantuitknipsels en prente uit tydskrifte of koerante gebruik.

Spring aan die werk. Julle onderwyser sal sê wanneer dit ingelewer moet word.

[LU 3.3.5; 4.4.1]

MEERVOUDE

Hier is ‘n voorbeeld van ‘n sokkerspeler se dieet vir een dag:

Ontbyt:

een glas vrugtesap

een bak graankos

een gekookte eier

een sny roosterbrood

een appel

Middagete:

een bord pasta

een bordjie slaai

een broodrolletjie

een wiggie kaas

Aandete:

een groot biefstuk

een gebakte aartappel of een koppie rys

een porsie groente

nagereg: jellie en vla of

vrugteslaai en vla

Hoeveel spelers is daar in ‘n sokkerspan?

Help my om die spyskaart so te verander dat die hele sokkerspan saam kan eet. Skryf die spyskaart volledig oor op 'n skoon vel papier of in jou werkboek.

Elf _ vrugtesap

Elf _ graankos

Elf gekookte _

Elf _ roosterbrood

Elf _

Elf _ pasta

El f_ slaai

Elf _

Elf _ kaas

Elf groot _

Elf gebakte _ of elf _ rys

Elf _ groente

_ jellie en vla of vrugteslaai en vla

Ons het die woorde verander na MEERVOUDE.

Die meeste woorde kry -e in die meervoud.

Table 1
EEN MEER AS EEN
glas glase
sny snye
bord borde
Table 2
EEN MEER AS EEN
bak bakke
rol rolle
stuk stukke
Table 3
EEN MEER AS EEN
peer pere
brood brode
uur ure
Table 4
EEN MEER AS EEN
eier eiers
appel appels
koppie koppies
Table 5
EEN MEER AS EEN
vrug vrugte
nagereg nageregte
gesig gesigte

[LU 6.2.6]

Kom ons speel woordsokker!

Verdeel die klas in twee spanne. Leerders kies hulle eie spanname.

Teken op die bord ‘n baan soortgelyk aan die illustrasie, met die vertikale strepe 30 cm van mekaar en die bal in die middel.(‘n Magnetiese voorwerp is ideaal om as bal te gebruik).

Figure 1
Figure 1 (graphics1.png)

‘n Leerder van span X vra aan ‘n leerder van span Y om die meervoud van ‘n woord op die bord te skryf.

Indien die woord korrek geskryf is, word die bal 30 cm in die rigting van die doellyn geskuif. Indien dit verkeerd geskryf is, word die bal 30 cm in die teenoorgestelde rigting verskuif.

Span Y word gevra om ‘n meervoud te skryf.

Na elke doel word die bal na die middellyn geskuif.

Die span met die meeste doele wen.

[LU 2.4.3]

‘n Begripstoets

Lees die leesstuk en beantwoord dan die vrae.

In 1770 het ‘n Amerikaner, Eli Whitney, die heel eerste skaatsplank ontwerp. Dit was regtig net ‘n plank met vier wieletjies aan die onderkant. Niemand het egter belang gestel nie. Skaatsplankry het eers 200 jaar later gewild geraak.

Skaatsplankry kan baie gevaarlik wees omdat ryers maklik teen ‘n hoë spoed kan val. Skaatsplankryers moet spesiale klere dra om hulle te beskerm. Hulle dra heupskutte, knieskutte en elmboogskutte omdat dit die liggaamsdele is waarop hulle meesal val. Handskoene beskerm die handpalms. ‘n Valhelm is noodsaaklik om die kop te beskerm. Basketbalstewels beskerm die enkels en tone en is die beste stewels vir skaatsplankry.

Wanneer iemand leer om skaatsplank te ry, moet hy of sy eerstens besluit watter houding die gemaklikste is. Die natuurlikste houding is om die linkervoet voor die regtervoet te sit. Sommige mense verkies om die regtervoet voor te sit. Dit maak nie saak nie, solank die voorste voet net agter die voorste as is en die agterste voet teen die skopstert heel agter.

 1. (a) Wanneer is die heel eerste skaatsplank ontwerp? (1)
 2. (b) Van watter land was Eli Whitney afkomstig? (1)
 3. (c) Hoe lank het dit geduur voordat skaatsplankry gewild geword het? (1)
 4. (d) Skryf die volgende sinne oor en voeg die ontbrekende woorde in.

Skaatsplankry kan baie _ wees en daarom moet skaatsplankryers die regte klere dra om hulle te _ . ‘n _ is noodsaaklik om die kop te beskerm. (3)

 1. (a) Kies die regte antwoord en skryf die sin volledig oor.

Die beste skoene vir skaatsplankry is (tennisskoene, rugbystewels, basketbalstewels). (1)

 1. (a) Hoekom is hierdie skoene die beste? (2)
 2. (b) Is die volgende stelling waar of onwaar?

Die agterste voet moet net agter die voorste as wees. __ (1)

 1. (a) Voorsien die leesstuk van ‘n opskrif. (1)

TOTAAL: 10

[LU 3.6.1]

Kom ons voer ‘n onderhoud!

Rolspeel ‘n onderhoud met ‘n bekende sportpersoonlikheid op televisie.

Sit in pare. Besluit wie die onderhoud voer en wie die sportman/-vrou is.

Kies die sportpersoonlikheid. (Dit kan ook iemand wees wat al ouer is en nie meer die sport beoefen nie).

Besluit watter vrae gevra kan word sodat julle navorsing kan doen oor die sportpersoonlikheid se geskiedenis, persoonlike lewe en oor die sport self.

Skryf jou vrae neer as jy die onderhoudvoerder is

OF

Skryf jou antwoorde neer as jy die sportpersoonlikheid is.

[LU 2.2.1]

Assessering

LU 2

PRAAT

Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:

2.1 voer interaksie in sy/haar addisionele taal:

2.1.2 neem deel aan ‘n gesprek oor ‘n bekende onderwerp;

2.1.3 lug mening en gee ‘n rede daarvoor;

2.1.4 druk gevoelens uit;

2.2 tree op kultureel gepaste maniere op:

2.2.1 rolspeel bekende situasies met gepaste taal en gebare;

2.3 gebruik die addisionele taal om inligting oor te dra:

2.3.1 vertel ‘n reeks gebeurtenisse oor deur verbindingswoorde te gebruik;

2.4 gebruik die addisionele taal op ‘n kreatiewe wyse:

2.4.3 speel speletjies wat taal betrek.

LU 3

LEES EN KYK

Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:

3.1 toon, op ‘n eenvoudige manier, begrip van die elemente van stories:

3.1.4 let op na die rol wat prente in die skep van betekenis speel (soos: Hoe word ou en jong mense in prente uitgebeeld?)

3.2 toon, op ‘n eenvoudige manier, begrip van sommige elemente van poësie:

3.2.1 woorde wat rym (soos: koning, toring);

3.3 lees vir inligtng:

3.3.3 lees diagramme, grafieke en tabelle (soos ‘n vloeidiagram);

3.3.5 maak, met ondersteuning, ‘n opsomming van ‘n paragraaf (rangskik byvoorbeeld gegewe sinne om ‘n opsomming te vorm);

3.6 lees vir genot en inligting:

3.6.1 lees heelwat fiksie- en nie-fiksie-boeke op ‘n gepaste lees- en taalvlak;

3.7 gebruik naslaanwerke en ontwikkel woordeskat:

3.7.2 demonstreer ‘n leeswoordeskat van ongeveer 2 000 tot 3 500 alledaagse woorde. Indien leerders hul addisionele taal vir leer in ‘n ander leerarea gebruik, behoort hulle na 3 500 woorde te mik.

LU 4

SKRYF

Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:

4.1 skryf om inligting oor te dra:

4.1.3 beskryf gebeurtenisse skriftelik;

4.1.6 druk mening skriftelik uit en gee ‘n rede daarvoor (soos waarom ‘n boek interessant of vervelig is);

4.4 ontwerp mediatekste:

4.4.1 ontwerp ‘n eenvoudige plakkaat of kennisgewing.

LU 6

TAALSTRUKTUUR EN –GEBRUIK

Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.

Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:

6.1 spel bekende woorde korrek:

6.1.3 gebruik hoofletters en skryftekens (kappie, deelteken, koppelteken) in alledaagse woorde;

6.2 gebruik verskillende eenvoudige taalvorme en sinstrukture om mondelings en skriftelik te kommunikeer:

6.2.6 die enkelvoud- en meervoudsvorm, verkleinings-vorm en geslagsvorme van alledaagse woorde (soos: jaar/jare; kind/kinders; hondjie; boompie; oom/tante; mannetjie/wyfie);

6.2.9 determineerders en telwoorde om plek en tyd aan te dui (soos: in, onder, voor, na).

Memorandum

2.

 • glase
 • bakke
 • eiers
 • snye
 • appels
 • borde
 • bordjies
 • broodrolletjies
 • wiggies
 • biefstukke
 • aartappels, koppies
 • porsies
 • nageregte:

3.

(a) 1770

(b) Amerika (OF die VSA)

(c) 200 jaar

(d) gevaarlik, beskerm, valhelm

(e) basketbalstewels

(f) Hulle beskerm die enkels en tone.

(g) Onwaar

(h) Eie opskrif, bv. skaatsplankry

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks