Skip to content Skip to navigation

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Die slaapkamer

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETIntPhaseLang display tagshide tags

  This module is included inLens: Siyavula: Languages (Gr. 4-6)
  By: Siyavula

  Review Status: In Review

  Click the "GETIntPhaseLang" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Die slaapkamer

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL

Graad 4

MY WOONPLEK

Module 16

DIE SLAAPKAMER

Aktiwiteit 1

Om voorwerpe uit te ken en te definieer [LU 5.2.9]

DIE SLAAPKAMER

Pas die woorde (woordeskat)

Kies uit die kas die regte woord vir elk van die volgende prentjies. Skryf die woorde langs die prentjie neer.

Figuur 1
Figuur 1 (Kas.png)
Tabel 1
graphics1.png ...............................................................................................
graphics2.png ................................................................................................
graphics3.png .................................................................................................
graphics4.png ..............................................................................................  
graphics5.png ..............................................................................................
graphics6.png ..............................................................................................
graphics7.png .........................................................................................
graphics8.png ..........................................................................................
graphics9.png ..........................................................................................
graphics10.png .........................................................................................
graphics11.png .........................................................................................  
graphics12.png .........................................................................................  
graphics13.png .........................................................................................  
graphics14.png ..........................................................................................  
graphics15.png ..........................................................................................  

Aktiwiteit 2

Om korrek te leer spel [LU 4.5.2]

Leer die spelling van die woorde vir ‘n speltoets en skryf jou toetspunt hier neer.

....................................................................................................

Aktiwiteit 3

Om verskille in prente te bespreek [LU 1.3.1]

Soek die verskil (Mondelinge speletjie)

Hieronder is twee prentjies, A en B, wat van mekaar verskil. Werk saam met 'n maat om die verskille uit te vind. Kies een prent (A of B) en hou die ander een toe. Draai jou rug op jou maat. Julle mag nou nie mekaar se prente sien nie.

A moet vir B vertel wat in sy/haar prent is en B moet vir A sê of hy/sy dit ook sien, bv.

A: Op die bedkassie is 'n leeslamp.

B: Ja, op die bedkassie is 'n leeslamp.

A: Op die vloer is 'n matjie.

B: Nee, daar is nie 'n matjie op die vloer nie.

Tabel 2
A graphics16.png
B graphics17.png

Ons het ........................................ verskille gekry.

Bespreek die verskille met ‘n ander groepie en vergelyk jul bevindinge met die res van die klas.

Aktiwiteit 4

Om ‘n bekende situasie te rolspeel [LU 2.2.1]

Kom ons maak die bed op (mondeling, aksies en instruksies)

Lees die volgende aksieketting van hoe om 'n bed op te maak en maak jul eie aksies daarby. Die hele klas kan dit saam sê of dit kan in groepe gedoen word.

Figuur 2
Figuur 2 (Dubbelbed_02.png)

Aktiwiteit 5

Om instruksies uit te voer [LU 1.2.1]

Probeer nou om aan mekaar instruksies te gee van hoe om 'n bed op te maak. Neem beurte in jul groepe om die instruksies vir die res van die groep te gee, bv. Trek die lakens af.

Assessering

LEERUITKOMS 1: LUISTER

Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities binne ‘n wye verskeidenheid situasies te reageer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

1.2 mondelinge instruksies, aanwysings en beskrywings verstaan:

 • fisiek op instruksies reageer (soos hoe om iets te maak).

1.3 verstaan mondelinge beskrywings:

1.3.1 mense, voorwerpe of plekke identifiseer.

LEERUITKOMS 2: PRAAT

Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

2.2 op kultureel gepaste maniere optree:

2.2.1 bekende situasies rolspeel (soos gee aanwysings).

LEERUITKOMS 4: SKRYF

Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

4.5 ontwikkelende kennis gebruik van taalstruktuur en – gebruik:

4.5.2 bekende woorde korrek spel.

LEERUITKOMS 5: DINK EN REDENEER

Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

5.2 taal gebruik om te dink:

5.2.9 met ondersteuning eenvoudige definisies skryf en voorbeelde gee (soos: pas ‘n begrip en sy definisie by ‘n voorbeeld).

Memorandum

Aktiwiteit 1(a)

Hangkas

stoeltjie

kam

borsel

bedlampie

spieël

prente

kussing

laaikas

matjie

spieëltafel

pantoffels

boeke

wekker

laken

kombers

bed

Content actions

Download module as:

Add module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks