Skip to content Skip to navigation

OpenStax_CNX

You are here: Home » Content » Die speelgoedwinkel

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETIntPhaseLang display tagshide tags

  This module is included inLens: Siyavula: Languages (Gr. 4-6)
  By: Siyavula

  Review Status: In Review

  Click the "GETIntPhaseLang" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Die speelgoedwinkel

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL

Graad 4

DORP TOE

Module 25

DIE SPEELGOEDWINKEL

Aktiwiteit 1

Om eenvoudige sinne in die verlede tyd te maak [LU 6.2.2]

WAT HET EK GEKOOP EN WAAR?

('n Mondelinge aktiwiteit met die verlede tydvorm)

 • Speel die volgende speletjie in 'n groepie van vier.
 • Neem beurte om te "speel".
 • Hou jou oë toe en druk jou vinger op 'n prentjie in die inkopiesak.
 • Maak jou oë oop en beantwoord die vrae:

Wat het jy gekoop en waarhet jy dit gekoop?

Voorbeeld: Ek het 'n sandaal by die skoenwinkel gekoop.

Luister versigtig na die ander in jou groep.

Figuur 1
Figuur 1 (shopping_bag_full.png)

Aktiwiteit 2

Om jou eie winkelsak te versier [LU 4.4.1]

'n INKOPIESAK

(Kreatiwiteit)

Baie winkels het hul eie inkopiesakke met die winkel se naam baie duidelik daarop aangebring. Dié sakke is gewoonlik kleurvol versier. Versier nou hierdie sak vir jou eie winkel - dink 'n naam uit vir jou winkel en dui dit op die sak aan. Jy kan selfs deur middel van sketse aandui wat jou winkel te koop aanbied.

Figuur 2
Figuur 2 (shopping_bag_empty.png)

Gee jou versierde sak vir twee maats om jou prent te assesseer. Hulle kan net die gepaste woorde in ‘n kleur van hul keuse onderstreep.

Wie assesseer? 1. ......................................................... (kleurkode  )

2. ......................................................... (kleurkode  )

Die inkopiesak is [ netjies, duidelik, pragtig, mooi, goed, onnet, deurmekaar, glad nie, beskrywend ] versier.

Aktiwiteit 3

Om ‘n gedig te lees en die rym te geniet [LU 3.2.1]

SPEELGOEDWINKEL

('n Gedig met taalaktiwiteite)

Lees die gediggie in jul groepe. Elke leerder kan een versie lees.

SPEELGOEDWINKEL

Stap ek verby die speelgoedwinkel,

moet ek eers stilstaan;

want deur die volgepakte winkelvenster,

kyk die speelgoed vir my aan.

Dit blyk of al die speelgoed

stadig in beweging kom.

Hul wink en roep my nader.

Ek loer en staan verstom!

Die loodsoldaatjie is die eerste om te beweeg.

Hy marsjeer verby die ander so mooi.

Die speelgoed kyk hom agterna

in sy uniform van rooi.

Skielik begin die bootjie te beweeg

en vaar so stilletjies verby.

Die klein ou karretjie warm sy enjin op

en begin orals rond te ry.

Haantjie skrik hom byna flou

en gee ‘n harde kraai.

Die gestreepte vlaggie in die hoek geplant,

word wakker en begin te waai.

Die groot albasters in ‘n doos gebêre,

besluit om uit te rol.

Heel voor in die winkelvenster

draai ‘n nuutgeverfde tol.

Binne ‘n oogwink is alles verby

en staan die speelgoed weer op hul plek.

Vertel ek dit vir iemand anders,

dink hulle ek is gek.

Aktiwiteit 4

Om vrae van ‘n moeiliker aard te beantwoord [LU 5.2.1]

Bespreek die vrae in julle groepe en skryf die antwoorde in volsinne.

 • Hoekom moes die kind stilstaan by die winkelvenster?

.....................................................................................................

.....................................................................................................

 • Die kind staan “verstom”.

Wat beteken dit?

....................................................................................................

....................................................................................................

 • Hoekom kon die kind nie praat nie?

....................................................................................................

....................................................................................................

 • Noem die speelgoed wat deur die venster gesien kon word.

....................................................................................................

....................................................................................................

 • Waarom sal die ander mense dink dat die kind gek is?

....................................................................................................

....................................................................................................

Aktiwiteit 5

Om vanselfstandige naamwoorde en adjektiewe te leer [LU 6.2.7]

Al die artikels wat die seuntjie wil koop, kan hy sien. Woorde wat name gee aan artikels of dinge wat sigbaar is, noem ons NAAMWOORDE.

Onderstreep al die naamwoorde van die artikels wat hy sien met groen kleurkryt.

Sommige van hierdie artikels word baie goed beskrywe om vir ons meer van die artikels te vertel, byvoorbeeld groot albasters.

Nou weet ons dat die albasters groot is.

"Groot" is 'n BESKRYWENDE WOORD

(a) Verbind die naamwoord met 'n lyntjie aan die regte beskrywende woord soos wat die seuntjie dit ervaar.

Tabel 1
  NAAMWOORD BESKRYWENDE WOORD  
  vlaggie groot  
  tol gestreepte  
  loodsoldaatjie vol  
  albasters klein  
  motorkarretjie mooi  
    nuutgeverfde  
       

(b) Voltooi die volgende sinne deur 'n beskrywende woord in te vul om meer kleur aan die sinne te gee.

Maak gebruik van die woorde tussen hakies, maar moenie 'n woord meer as een keer gebruik nie. Lees jou sinne vir 'n maat.

[plat, ronde, kleurvolle, geveerde, wapperende, gelukkige, vinnige, regop]

 • Die .............................. boot met sy ............................................ vlaggie gly oor die water.
 • Die .............................. loodsoldaatjie staan langs die ..................................haantjie.
 • Die ................................... motorkarretjie ry woes om die draai.
 • Die ......................................seuntjie het vyf ...................... albasters gewen.

Assessering

LEERUITKOMS 3: LEES EN KYK

Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

3.2 op ‘n eenvoudige manier begrip toon van sommige elemente van poësie:

 • woorde wat rym (soos: kring, ring).

LEERUITKOMS 4: SKRYF

Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

4.4 mediatekste ontwerp:

4.4.1 ‘n eenvoudige plakkaat of kennisgewing ontwerp.

LEERUITKOMS 5: DINK EN REDENEER

Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

5.2 taal gebruik om te dink:

5.2.1 begin om meer komplekse vrae te stel en beantwoord (soos: Hoekom ...? Wat dink jy ...?).

LEERUITKOMS 6: TAALSTRUKTUUR EN –GEBRUIK

Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

6.2 verskillende eenvoudige taalvorme en sinstrukture gebruik om mondelings en skriftelik te kommunikeer:

6.2.2 enkelvoudige sinne met ‘n onderwerp, gesegde en voorwerp (soos: Die kind lees die boek);

6.2.7 eenvoudige verbuiging van adjektiewe, alledaagse trappe van vergelyking en intensiewe vorme.

Memorandum

Aktiwiteit 4

(i) Die kind moes by die winkelvenster stilstaan, want die

speelgoed kyk vir hom aan deur die volgepakte winkelvenster.

(ii) Die kind is sprakeloos.

(iii) Die kind kon nie praat nie, want dit het gelyk asof al die speelgoed stadig in beweging kom en hom nader roep.

(iv) In die venster kon ‘n loodsoldaatjie, bootjie, klein karretjie, haantjie, vlaggie, ‘n doos met groot albasters, nuutgeverfde tol, gesien word.

(v) Die ander mense sal dink die kind is gek as hy/sy hulle vertel dat al die speelgoed in die winkelvenster stadig in beweging gekom het.

(c) loodsoldaatjie, bootjie, karretjie, vlaggie, albasters, tol, haantjie

Aktiwiteit 5(a)

 • vlaggie gestreepte
 • tol nuutgeverfde
 • loodsoldaatjie mooi
 • albasters groot
 • motorkarretjie klein

Aktiwiteit 5(b)

 • plat, wapperende
 • kleurvolle, geveerde
 • vinnige
 • gelukkige, ronde

Content actions

Download module as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Add module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks