Skip to content Skip to navigation

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » 'n Nuwe klasmaat

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETIntPhaseLang display tagshide tags

  This module is included inLens: Siyavula: Languages (Gr. 4-6)
  By: Siyavula

  Review Status: In Review

  Click the "GETIntPhaseLang" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

'n Nuwe klasmaat

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL

Graad 4

SKOOLPRET

Module 32

‘N NUWE KLASMAAT

Aktiwiteit 1

Om leestekens te gebruik en woordeskat te bou [LU 4.5.3, 3.6.2]

ONTMOET VIR BENNIE ('n Leesstuk met begripsvrae)

Lees die onderstaande leesstuk in julle groepe en bespreek dan die vrae wat daarop volg:

Vandag kry ons 'n nuwe klasmaatjie. Bennie.... Bennie wie? Hoe het Juffrou nou weer gesê?

"Klas, vandag kry julle 'n nuwe klasmaatjie en sy naam is Bennie Bezuidenhout. Emile, hy moet langs jou sit. Sal jy hom asseblief help om by ons skool tuis te voel? Wys vir hom pouse waar die speelterrein en die kleedkamer is."

As Juffrou maar net weet hoe bly ek is om 'n nuwe maatjie te kry! Ek voel sommer baie trots dat Juffrou vir my uitgekies het om vir Bennie te help.

Gou maak ek plek vir Bennie om langs my in die dubbelbank te sit. Ons almal help om sy skryfboeke en handboeke gereed te kry; ons trek oor en Juffrou skryf sy naam op al sy boeke. Toe die skoolhoof vir Bennie na ons klas bring, is alles gereed.

Bennie is 'n lang seun, wat sterk gebou is. Hy kan seker goed rugby en krieket speel. Sy ouers het reeds vir hom sy skoolklere gekoop en hy lyk sommer soos een van ons.

Juffrou heet hom welkom en hy kom sit langs my. Hy pak sy skooltas uit: 'n potloodsakkie, 'n liniaal, sy vorige skool se boeke en 'n woordeboek. Laaste haal hy sy kosbakkie en 'n koeldrankbottel uit.

Hy kyk vir my en glimlag vriendelik en ek hou sommer dadelik van hom. Ek besluit dat ek hierdie nuwe maat mooi sal help om gelukkig in ons skool te wees.

Figuur 1
Figuur 1 (graphics1.png)

Skryf nou die antwoorde van die vrae in volsinne neer. Onthou om ‘n sin met ‘n hoofletter te begin en om leestekens te gebruik.

(a) Waar gaan Bennie sit?

..............................................................................................................

..............................................................................................................

(b) Wat doen die kinders in die klas om die juffrou te help om vir Bennie se koms gereed te maak?

..............................................................................................................

..............................................................................................................

(c) Hoekom dink Emile dat Bennie goed in sport behoort te wees?

.............................................................................................................

.............................................................................................................

(d) Waarmee moet Emile vir Bennie help?

.............................................................................................................

.............................................................................................................

(e) Waarom lyk Bennie reeds soos een van hulle?

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Aktiwiteit 2

Om verskillende tydvorme reg te gebruik [LU 6.2.3]

AKSIEWOORDE

Bennie moes sy tas self uitpak en sy kosbakkie uithaal.

Die klasmaats moes Bennie se boeke oortrek.

Juffrou wil vir Emile uitkies en vra dat hy na Bennie moet omsien.

Al die vetgedrukte woorde dui ‘n aksie aan en die woorde bestaan uit twee dele.

Hierdie aksiewoorde word geskei as dit in die teenwoordige tyd (vandag) gebruik word.

Bennie pak sy tas self uit en haal sy kosbakkie uit.

Die klasmaats trek Bennie se boeke oor.

Juffrou kies vir Emile uit en hy sien na Bennie om.

Hierdie aksiewoorde word weer saamgevoeg as hulle in die verlede tyd(gister) gebruik word.

Die woorddeel ge- word tussenin gevoeg en ons gebruik die woord het om verlede tyd aan te dui.

Bennie het sy tas self uitgepak en sy kosbakkie uitgehaal.

Die klasmaats het Bennie se boeke oorgetrek.

Juffrou het vir Emile uitgekies en hy het na Bennie omgesien.

(a) Werk in groepe en neem beurte om die volgende sinne mondelings te voltooi soos die voorbeeld aandui.

Juffrou sê dat ons die bladsy moet omblaai.

Vandag blaai ons die bladsy om.

Gister het ons die bladsy omgeblaai.

Juffrou sê dat ons die papier moet optel.

Vandag …………

Gister ………….

Juffrou sê dat ons ‘n gedig moet voordra.

Vandag ………….

Gister …………….

Juffrou sê dat ons die werk korrek moet afskryf.

Vandag ……………….

Gister ………………

Juffrou sê dat ons ons boeke moet wegpak.

Vandag ………

Gister …………

Juffrou sê dat ons ons werk moet oorlees.

Vandag ………….

Gister …………..

(b) Skryf die volgende sinne oor deur die korrekte vorm van die aksiewoorde te gebruik.

(i) Een van die leerders staan voor in die klas en (voorlees) uit ‘n boek en die klasmaats (oplet) terwyl hy lees.

.....................................................................................................

.....................................................................................................

(ii) Gister het ek in die klas (instap) en die lig (afskakel).

......................................................................................................

......................................................................................................

Assessering

LEERUITKOMS 3: LEES EN KYK

Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

3.6 naslaanwerke gebruik en woordeskat ontwikkel:

3.6.2 ‘n leeswoordeskat van ongeveer 1 000 tot 2 500 alledaagse woorde demonstreer.

LEERUITKOMS 4: SKRYF

Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

4.5 ontwikkelende kennis gebruik van taalstruktuur en – gebruik:

4.5.3 begin om ‘n groter verskeidenheid leestekens te gebruik.

Memorandum

Aktiwiteit 1

(a) Bennie gaan langs Emile sit.

(b) Die kinders help om Bennie se skryfboeke en handboeke oor te trek.

(c) Emile dink dat Bennie goed in sport behoort te wees, omdat hy lank is en sterk gebou is.

(d) Emile moet vir Bennie help om gelukkig in die skool te wees.

(e) Bennie lyk soos een van hulle, omdat hy reeds sy skoolklere aan het.

Aktiwiteit 2

(a) Vandag tel ons die papier op.

 • Gister het ons die papier opgetel.
 • Vandag dra ons die gedig voor.
 • Gister het ons die gedig voorgedra.
 • Vandag skryf ons die werk korrek af.
 • Gister het ons die werk korrek afgeskryf.
 • Vandag pak ons ons boeke weg.
 • Gister het ons ons boeke weggepak.
 • Vandag lees ons ons werk oor.
 • Gister het ons ons werk oorgelees.

(b) (i) Een van die leerders staan voor in die klas en lees voor

uit ‘n boek en die klasmaats moet oplet terwyl hy lees.

(ii) Gister het ek in die klas ingestap en die lig afgeskakel.

Content actions

Download module as:

Add module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks