Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax_CNX

You are here: Home » Content » Afrikaans Eerste Addisionele Taal Graad 4 » Luister ook na ander

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETIntPhaseLang display tagshide tags

  This module and collection are included inLens: Siyavula: Languages (Gr. 4-6)
  By: Siyavula

  Module Review Status: In Review
  Collection Review Status: In Review

  Click the "GETIntPhaseLang" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
Download
x

Download collection as:

 • PDF
 • EPUB (what's this?)

  What is an EPUB file?

  EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

  Downloading to a reading device

  For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(what's this?)" link.

 • More downloads ...

Download module as:

 • PDF
 • EPUB (what's this?)

  What is an EPUB file?

  EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

  Downloading to a reading device

  For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(what's this?)" link.

 • More downloads ...
Reuse / Edit
x

Collection:

Module:

Add to a lens
x

Add collection to:

Add module to:

Add to Favorites
x

Add collection to:

Add module to:

 

Luister ook na ander

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL

Graad 4

WIE IS EK?

Module 2

LUISTER OOK NA ANDER

Aktiwiteit 1

Om na instruksies te luister [LU 1.2.1]

SIMON SÊ . . .

Nou ken julle al die dele van jul liggaam. Kom ons speel ‘n speletjie.

Een leerder staan voor en gee instruksies soos: Simon sê: Steek op jou hande! of Knip jou oë!

Die res van die klas doen die aksie. As die leerder nie die instruksie met die woorde Simon sê begin nie, moet die res van die klas stil staan. Hulle reageer net op Simon sê se instruksies.

Neem beurte om instruksies te gee. Jy kan selfs jou eie naam gebruik.

Figuur 1
Figuur 1 (graphics1.png)

Lees nou die woorde en die spelling van die liggaamsdele (ken die woorde).

Aktiwiteit 2

Om ander ook ‘n kans te gee om te praat [LU 1.5.1]

Om ‘n gedig vir genot te lees [LU3.5.1]

(a) Lees die gediggie in groepe van vier. Elkeen lees een strofe en vertel vir die res van die groepie wat hy/sy gelees het.

DIE GROOT WONDER

As die grootmense bymekaar kom

Wonder hul gedurig oor elke kind.

Hul skinder oor ons ore, hare en mond

By wie hul dieselfde sal vind.

Grace het Ouma se groen oë

En Eben het sy pa se krom neus,

Asook Oupa Gert se bakore

En kyk tog, voete soos ‘n reus!

As hul na my rooikop kyk

Kan hulle tog nie verstaan

Hoe ek so anders as die familie lyk

En wil weet waar kom ek vandaan?

Met my sproetgesig en andersheid

Verwar ek al wat grootmens is.

Hul bly wonder en skinder

En dink seker ek is aspris.

Figuur 2
Figuur 2 (graphics2.png)

(b) Neem beurte in jul groepe om die hele gedig te lees. Maak gebruik van die assesseringstabel om mekaar se hardoplees te assesseer. Jy kan vir jou opvoeder of ouers lees. As julle klaar is, kan julle dramatiseer hoe die grootmense altyd na die kinders kyk en oor hulle praat.

KRITERIA VIR HARDOPLEES

(a) Woordherkenning en vlotheid ..........

(b) Ken nie die woorde nie en kan dit nie uitspreek nie ..........

(c) Woorde is nie almal bekend nie en lees is nie vlot nie ..........

(d) Haak vas met sekere woorde ..........

(e) Ken al die woorde en lees vlot ..........

(f) Duidelikheid en toonhoogte ..........

(g) Uitspraak is baie onduidelik en op dieselfde eentonige noot ..........

(h) Verstaanbare uitspraak, maar die stem is te eentonig of te sag ........

(i) Enkele woorde is onduidelik, maar goeie wisseling in die stem ........

(j) Woorde word duidelik uitgespreek met wisseling in die stem ........

(k) Frasering ..........

(l) Neem geen leestekens in ag nie ..........

(m) Probeer, maar vergeet om op die regte plekke asem te haal ..........

(n) Haal korrek asem, maar lees te vinnig ..........

(o) Lees met goeie asemhaling en spoed ..........

Aktiwiteit 3

Om vir inligting te lees [LU 3.3.5]

STILLEES

Lees weer die leesstuk “Ek sal hulle wys!”

Kyk na die sinne hieronder en dui aan of die stellings waar of onwaar is of nie genoeg bewyse het nie. Vergelyk jou antwoorde met die res van jou groep en bespreek julle antwoorde as julle nie saamstem nie.

Merk met

W - waar

O - onwaar

OB - onvoldoende bewyse

Tabel 1
  W O OB
a) Eben is Tony se beste maat      
b) Grace het geen tande in haar mond nie      
c) Tony het rooi krulhare      
d) Die kinders het elk vyf vingers aan een hand      
e) John se wange is vet      
f) Manus kan hoër as Tony spring      
g) Eben het ‘n lang neus      
h) Tony is die beste krieketspeler in die skool      
i) Manus het ‘n skewe ken      
j) Tony is baie bly dat hy anders lyk      
       

Assessering

LEERUITKOMS 1: LUISTER

Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities binne ‘n wye verskeidenheid situasies te reageer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

 • ander leerders respekteer:

1.5.1 ander leerders ‘n beurt gee om te praat.

LEERUITKOMS 3: LEES EN KYK

Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

 • lees vir inligting:

3.3.5 met ondersteuning ‘n opsomming van ‘n paragraaf maak (vul byvoorbeeld ontbrekende woorde in ‘n paragraaf in);

3.5 vir genot en inligting lees:

3.5.1 heelwat fiksie- en nie-fiksie-boeke op ‘n gepaste lees- en taalvlak lees.

Memorandum

Aktiwiteit 3

(a) W

(b) O

(c) OB

(d) W

(e) W

(f) O

(g) O

(h) O

(i) W

(j) O

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Reuse / Edit:

Reuse or edit collection (?)

Check out and edit

If you have permission to edit this content, using the "Reuse / Edit" action will allow you to check the content out into your Personal Workspace or a shared Workgroup and then make your edits.

Derive a copy

If you don't have permission to edit the content, you can still use "Reuse / Edit" to adapt the content by creating a derived copy of it and then editing and publishing the copy.

| Reuse or edit module (?)

Check out and edit

If you have permission to edit this content, using the "Reuse / Edit" action will allow you to check the content out into your Personal Workspace or a shared Workgroup and then make your edits.

Derive a copy

If you don't have permission to edit the content, you can still use "Reuse / Edit" to adapt the content by creating a derived copy of it and then editing and publishing the copy.