Skip to content Skip to navigation Skip to collection information

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Afrikaans Eerste Addisionele Taal Graad 4 » Oupa en Ouma

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETIntPhaseLang display tagshide tags

  This module and collection are included inLens: Siyavula: Languages (Gr. 4-6)
  By: Siyavula

  Module Review Status: In Review
  Collection Review Status: In Review

  Click the "GETIntPhaseLang" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Oupa en Ouma

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL

Graad 4

DIE MENSE NAASTE AAN MY

Module 10

OUPA EN OUMA

(Mondelinge en skriftelike beskrywing)

Aktiwiteit 1

Om mense te beskryf [LU 2.3.3]

(a) Plak in die spasie prente van Ouma en Oupa en beskryf hulle mondelings in jul groepe. Maak gebruik van die vrae om julle te help.

Is hulle jonk of oud? Hoe weet jy?

Hoe lyk hul hare, gesigte en hande?

Wat doen hulle graag? Hoe voel jy oor hulle?

Aktiwiteit 2

Om ‘n paragraaf te skryf [LU 4.5.1]

(b) Skryf die volgende sinne se woorde in die regte volgorde.

Oupa

is Oupa man ou 'n.

baard het Hy en 'n hare grys min.

sit en Hy koerant in stoel lees 'n.

met stap Oupa 'n kierie.

Ouma

grys Ouma het bollatjie 'n.

'n dra Sy bril.

sokkies vir brei Sy kleinkinders haar.

radio luister graag Ouma die na.

Oupa ....................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Ouma ....................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

SPELLYSTE

Aktiwiteit 3

Om die korrekte spelling van woorde te leer [LU 6.1.2]

Lees die woorde wat volgens klanke gegroepeer is en let op na die betekenis. Leer die spelling van die woorde.

wie: Wie is jou ouers?

siek: As ek siek is, versorg my ma my.

tien: Ek het tien vingers.

sien: Ek sien my familie baie min.

dief: Die dief het my pa se motor gesteel.

knieë: Ek buig my twee knieë as ek gaan sit.

lief: Ek is lief vir my ouers.

lied: Ons familie sing graag 'n lied saam.

wiel: Pappa maak die wiel van my fiets reg.

vies: Mamma is vies vir ons as ons nie ons kos eet nie.

Let op na die volgende. Hulle word wel verskillend uitgespreek. Verbind die woord met sy Engelse vertaling.

Tabel 1
Afrikaans Engels
dier expensive
duur door
deur animal
   
vier four
vuur feather
veer fire
   
mier more
muur ant
meer wall
   
bier beer
buurman bear
beer neighbour
   
nies nose
nuus to sneeze
neus news
   
hier to rent
huur here
heer gentleman
   

oe- woorde

Onderstreep al die oe- woorde en skryf die woorde op ‘n papier of blaaibord neer in jul groep. Bespreek die betekenis van die woorde.

 • Ouma bak 'n koek as ons verjaar.
 • As Vader moeg van die werk af kom, hoef hy nie die motor te was nie, want die kinders doen dit.
 • Die kinders moet soet wees, anders roep Pa vir hulle kamer toe.
 • As ons hoes en siek voel, mag ons in die bed lê en boek lees.
 • Moeder voer ons baba boetie en soen hom as hy al sy kos opeet.
 • Sussie loer om die hoek as sy haar pop soek.
 • Ons oupa wat op die plaas boer, noem sy kleinkinders, "Woelwaters".

eu-woorde

Vorm eu-woorde en skryf dit langs die vertaalde betekenis neer.

Tabel 2
s, g, l, n, d, r eu t, r, s, n
 • boy ………………………………………………………….
 • nose ………………………………………………………….
 • door ………………………………………………………….
 • giant ………………………………………………………….
 • nut ………………………………………………………….
 • gutter ………………………………………………………….
 • to lean against ………………………………………………………….
 • smell and flavour……………………………………………………….

ou- woorde

Tabel 3
hout Pappa maak vir ons huis 'n kas uit hout.
koud In die winter as ons koud kry, brei Ouma vir ons truie.
sout Mamma gooi sout in die kos.
fout As ek en Pappa skaak speel, mag ek nie ‘n fout maak nie, anders verloor ek.
 • Bou nou jou eie ou -woorde wat uit drie letters bestaan:

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

ui- woorde

Bou ui -woorde en vul dit in op die regte plek in die volgende sinne. Vergelyk jou woorde met die woorde onderaan in hakies.

(a) My sussie moet haar hare laat sny, want haar ......................................hang in haar oë.

(b) Pappa werk buite in die .........................................en Mamma werk binne

in die .........................................

(c) Die baba kan nie ...................................................... as hy sy fopspeen suig nie.

(d) Die dogtertjie is baie .................................. Sy wil nie werk nie en sit so

stil soos ‘n .........................................

(e) Die ...................................van die venster is so...................................., ek kan nie daardeur sien nie.

(f) Ons klein boetie boks ons graag met sy ...............................................

(huis, vuis, lui, huil, kuif, duim, vuil, muis, ruit, tuin)

Assessering

LEERUITKOMS 2: PRAAT

Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

 • die addisionele taal gebruik om inligting oor te dra:

2.3.3 mense, voorwerpe en eenvoudige prosesse beskryf.

LEERUITKOMS 4: SKRYF

Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

4.5 ontwikkelende kennis gebruik van taalstruktuur en – gebruik:

4.5.1 paragrawe skryf met behulp van ‘n raam of struktuur as ondersteuning.

LEERUITKOMS 6: TAALSTRUKTUUR EN –GEBRUIK

Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

6.1 bekende woorde korrek spel:

6.1.2 alledaagse woorde met enkel- en dubbelvokale en –konsonante (soos: boom/bome, blom/blomme).

Memorandum

Aktiwiteit 2

Oupa is ‘n ou man.

Hy het ‘n baard en min grys hare.

Hy sit in ‘n stoel en lees ‘n koerant.

Oupa stap met ‘n kierie.

Ouma het ‘n grys bollatjie.

Sy dra ‘n bril.

Sy brei sokkies vir haar kleinkinders.

Ouma luister graag na die radio.

Aktiwiteit 3.

dier...........animal eu

duur.........expensive boy…..seun

deur........ door nose….neus

vier......... four door….deur

vuur........ fire giant….reus

veer........ feather nut….. neut

mier........ ant gutter….geut

muur....... wall to lean against…..leun

meer....... more smell and flavour…..geur

bier ....... beer

buurman.......neighbour ou

beer ....... bear oud

nies....... to sneeze kou

nuus ....... news mou

neus ....... nose pou

hier ....... here vou

huur ....... to rent dou

heer ....... gentleman rou

bou

hou

ui

(a) kuif

(b) tuin; huis

(c) huil; duim

(d) lui; muis

(e) ruit; vuil

(f) vuis

Collection Navigation

Content actions

Download:

Collection as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Module as:

PDF | More downloads ...

Add:

Collection to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks

Module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks