Skip to content Skip to navigation

OpenStax_CNX

You are here: Home » Content » Soorte organisasies

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETIntPhaseEMS display tagshide tags

  This module is included inLens: Siyavula: Economic and Management Sciences (Gr. 4-6)
  By: Siyavula

  Review Status: In Review

  Click the "GETIntPhaseEMS" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Soorte organisasies

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE

Graad 4

ORGANISASIE EN BESTUUR

Module 8

SOORTE ORGANISASIES

A.Nasionale en Internasionale organisasies

Gevallestudie:

Die SOS Kinderdorpe ( Children’s Villages )

Die eerste SOS Kinderdorp is in 1949 deur Hermann Gmeiner in Imst, Oostenryk, gestig. Hy was begeesterd om kinders in nood te help: kinders wat hul ouerhuise verloor het, kinders wat hul sekuriteit en ouers gedurende die Tweede Wêreldoorlog verloor het. Met behulp van baie donateurs en vrywilligers het sy inisiatief gegroei tot ‘n wêreldwye organisasie wat kinders in nood help.

Dit is ’n onafhanklike, nie-regerings-, sosiale organisasie. Dit respekteer ‘n verskeidenheid van godsdienste en kulture en funksioneer in lande en gemeenskappe waar hul missie kan bydra tot ontwikkeling. Hulle funksioneer volgens die Verenigde Nasies se Konvensie oor Kinderregte en poog om hierdie regte dwarsoor die wêreld te bevorder.

Hulle volg ‘n gesinsbenadering wat op die volgende vier beginsels geskoei is:

 • elke kind het ‘n moeder nodig;
 • elke kind ontwikkel meer natuurlik tussen broers en susters;
 • die kind moet die veiligheid van ‘n eie huis ervaar;
 • die huis moet geleë wees binne ‘n ondersteunende gemeenskap (village).

Die eerste Suid-Afrikaanse SOS Kinderdorp is in 1983 in Ennerdale, naby Johannesburg, opgerig, en die tweede in 1986 in Mamelodi. Aan die begin was die kinderdorpe in swart gemeenskappe geleë, maar dit het later na gemengde areas uitgebrei, soos die een in Port Elizabeth. Daar is tans ses sulke kinderdorpe in Suid-Afrika met ‘n sewende een wat beplan word in Mpumalanga.

Aktiwiteit 1

Om vrae oor die SOS Kinderdorpe te beantwoord [LU 3.2]

Beantwoord kortliks die volgende vrae nadat jy die gedeelte oor die SOS Kinderdorpe bestudeer het.

 • Hoeveel SOS Kinderdorpe is daar in Suid-Afrika?

..........................................................................................................

 • Wanneer en deur wie is hierdie organisasie gestig?

.........................................................................................................

 • Watter groot wêreldgebeurtenis het aanleiding gegee tot die stigting?

..........................................................................................................

 • Hoe verkry die organisasie hul fondse?

........................................................................................................

 • Watter vier beginsels word nagevolg by die huisvesting van kinders in die SOS Kinderdorpe?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Die SOS Organisasie is nie net beperk tot Suid-Afrika nie. Daar is SOS Kinderdorpe regoor die wêreld. So ‘n organisasie wat wêreldwyd funksioneer, word ‘n internasionale organisasie genoem. Daar bestaan baie organisasies wat slegs tot een land, bv. Suid-Afrika, beperk is (nasionale organisasies). Kan jy dalk aan ‘n paar voorbeelde van internasionale organisasies dink?

Die Rotariër Vereniging is ‘n voorbeeld. Gesels met jou ouers en opvoeder oor die spesifieke doel en werking van so ‘n organisasie en skryf dan ‘n kort paragraaf met spesifieke verwysing na die volgende aspekte:

 • In watter lande is hulle werksaam?
 • Wat is die hoofdoel van die organisasie?
 • Hoe bekom hulle hul fondse?

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

KYK OF JULLE KAN UITVIND WATTER ORGANISASIE DEUR DIE VOLGENDE SIMBOOL VERTEENWOORDIG WORD.

+

 1. Hooftipes organisasies

Daar is hoofsaaklik drie hooftipes organisasies.

Tabel 1
VRYWILLIGE   WELSYNSORGANISASIEbv. gemeenskapskasDIENSORGANISASIEbv. Rotariërs Mense sluit uit vryewil by so ‘norganisasie aan, omdat hulle in die aktiwiteite daarvan belangstel.
VERPLIGTE   Skool Mense sluit by hierdie organisasies aan omdat hulle moet.
BESIGHEID   Winkel, bank, fabriek, ens. Mense sluit by hierdie organisasies aan omdat dit hulle help om ‘n inkomste te genereer. Hierdie tipes organisasies kies gewoonlik die mense wat hulle wil hê en wanneer die organisasie suksesvol is, verdien die werkers geld.

C. Organisasie en bestuur

‘n Organisasie kan op verskeie maniere bestuur word. ‘n Skool sal byvoorbeeld heel anders as ‘n kerk bestuur word. Laasgenoemde sal weer baie verskil van die bestuur van die plaaslike sportklub. Daar is gewoonlik ‘n groep mense wat in die bestuur dien. Elkeen het ‘n spesifieke afdeling van die organisasie wat hy/sy bestuur. Ons gaan nou jul eie skool as organisasie neem en die bestuur daarvan ontleed.

GEVALLESTUDIE

Aktiwiteit 2

Om meer te wete te kom oor die bestuur van die skool [LU 3.1]

DIE BESTUUR VAN DIE LAERSKOOL .......................................................

Vorm kleiner groepe in jul klas. Beplan nou die nodige onderhoude met rolspelers ten einde ‘n kort verslag te skryf oor die bestuur van julle skool. Lê veral klem op taakomskrywing van die volgende funksionarisse:

 • die beheerliggaam;
 • die skoolhoof;
 • departementshoofde;
 • sekretaresses;
 • ouer-onderwysersvereniging;
 • leerderraad;
 • sportorganiseerder;
 • terreinbestuurder;

................................................

................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Waarom het ‘n organisasie ‘n bestuur nodig?

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Aktiwiteit 3

Om ‘n organisasie te stig [LU 3.1]

D. Klasprojek

 • Identifiseer ‘n behoefte aan ‘n organisasie binne jul eie klas.
 • Stig so ‘n organisasie.
 • Formuleer ‘n duidelike doel vir jul organisasie.
 • Stel reëls (‘n grondwet) vir die organisasie saam.
 • Hou jul eerste vergadering en verkies ‘n bestuur.
 • Gee aan elke bestuurslid ‘n spesifieke taak (dit is sy/haar verantwoordelikheid).
 • Besluit hoe gereeld die bestuur gaan vergader.
 • Besluit hoe jul gaan bepaal of en wanneer julle in julle doel geslaag het.

Sterkte en geniet dit!

Assessering

LEERUITKOMS 3: BESTUURS-, VERBRUIKERS- EN FINANSIËLE KENNIS EN VAARDIGHEDE

Die leerder is in staat om kennis en die vermoë te toon om verskeie bestuurs-, verbruikers- en finansiële vaardighede toe te pas.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

3.1 deelneem aan die bestuur van ‘n klasprojek (beplanning, organisering, leiding en beheer).

3.2 onderskei drie verskillende soorte plaaslike sakeondernemings.

Memorandum

Bladsy 2

 • Leerders beantwoord begripsvrae met leesstuk op p. 1 as inligtingsbron.
 • ‘n Gesprek met ouers of lede van die plaaslike Rotariërvereniging sal baie help ten einde hierdie paragraaf sinvol te kan skryf.

Bladsy 3

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies.

Bladsy 4

Opvoeder help om leerders in klein groepe te deel en reël dan onderhoude met lede van die skool se bestuur. Opvoeder gee leiding t.o.v. tipe vrae wat aan die onderskeie funksionarisse gevra kan word.

Bladsy 5

Opvoeder lei leerders om ‘n behoefte aan ‘n organisasie te identifiseer. (Hou dit klein – binne klasverband.) Gebruik nou kennis in hierdie module opgedoen om die organisasie van stapel te stuur.

Content actions

Download module as:

Add module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks