Skip to content Skip to navigation

OpenStax_CNX

You are here: Home » Content » Đề cương phiên dịch 1

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

Affiliated with (What does "Affiliated with" mean?)

This content is either by members of the organizations listed or about topics related to the organizations listed. Click each link to see a list of all content affiliated with the organization.
 • VOCW

  This module is included inLens: Vietnam OpenCourseWare's Lens
  By: Vietnam OpenCourseWare

  Click the "VOCW" link to see all content affiliated with them.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.
 

Đề cương phiên dịch 1

Module by: Nguyễn Ninh Bắc. E-mail the author

Summary: Giới thiệu những thông tin cơ bản nhất về môn Phiên dịch 1 cho sinh viên kỳ 1 năm thứ 3 Hệ Phiên dịch, Khoa Anh, Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Đề cương môn học: Phiên dịch 1

Đại học Quốc gia Hà nội

Trường / Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Anh-Mỹ Bộ môn Dịch

Thông tin về giảng viên

Họ và tên:

Chức danh, học hàm, học vị:

Thời gian, địa điểm làm việc:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại, email:

Các hướng nghiên cứu chính

Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ và tên, địa chỉ liên hê, điện thoại, email)

Thông tin chung về môn học

 • Tên môn học: Phiên dịch 1
 • Mã môn học: PD1
 • Số tín chỉ: 2
 • Môn học: - Bắt buộc √

- Các môn học tiên quyết: Thực hành dịch 2

- Các môn học kế tiếp: Phiên dịch 2

- Các yêu cầu đối với môn học: Môn học này được thiết kế dành cho sinh viên hệ phiên dịch chính qui. Học sinh đã kết thúc 4 học phần môn thực hành tiếng Anh với các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết ở trình độ trung cấp.

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Làm bài tập trên lớp: 15

+ Tự học, tự nghiên cứu: 15

 • Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Dịch – Khoa Anh, nhà B2 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Mục tiêu của môn học: Sau khi kết thúc môn học, sinh viên:

 • Về kiến thức: có kiến thức cơ bản về công việc phiên dịch chuyên nghiệp, có kiến thức cơ bản về các chủ đề dịch thường gặp như kinh tế, xã hội, khoa học, giáo dục, văn hóa, vv.
 • Về kỹ năng: làm phiên dịch cho các cuộc hội thoại ngắn có nội dung thông thường, quen thuộc; làm phiên dịch trong các tình huống không đòi hỏi phải nắm được các thuật ngữ chuyên ngành hoặc các khái niệm chuyên ngành phức tạp; làm phiên dịch trong các tình huống không đòi hỏi phải có kiến thức sâu về ngôn ngữ ở cả tiếng Anh và tiếng Việt, truyền tải được nội dung của thông điệp với mức độ chính xác có thể chấp nhận được và có thể hiểu được đối với người nghe ở ngôn ngữ đích, có độ dài khoảng 1-2 phút
 • Thái độ, chuyên cần: rèn luyện được thái độ nghiêm túc, chăm chỉ, có kỷ luật trong công việc.

Tóm tắt nội dung môn học:

luyện dịch các đoạn hội thoại, độc thoại ngắn, nội dung đơn giản (khoảng 2 phút), có thể do giáo viên trình bày trực tiếp hoặc các đoạn băng ghi âm từ các nguồn như đài, TV, băng dạy tiếng.

Nội dung chi tiết môn học (tên các chương, mục, tiểu mục):

 • Unit One: Introduction – Message Analysis - Memorizing.
  • Session 1: Introduction to interpreting
   • What is interpreting?
   • Goals of the course
   • Basic contents of the course
   • Assessment
   • Notes
   • Exercise 1: Introduction and Interpretation
   • Exercise 2: Interpretation demonstration and Comments
  • Session 2
   • Exercise 3: Message analysis – Nga – Mỹ chạy đua không gian
   • Exercise 4: Message analysis - God will help me
  • Session 3
   • Exercise 5: Message analysis – Pet cell
   • Exercise 6: Message analysis – Red scarf
  • Session 4
   • Exercise 7: Relay story telling (in English)
   • Exercise 8: Message analysis – Người Trung Quốc chuẩn bị cho Thế vận hội 2008
  • Session 5
   • Exercise 9: Message analysis – Memory test with ASEAN Facts&Figures
   • Exercise 10: Message analysis – Máy phiên dịch dành cho chó
 • Unit Two: Analyzing - Memorizing
  • Session 1
   • Exercise 1: Memory test with World Cup Champions
   • Exercise 2: Paraphrasing – Thi đại học ở Hàn Quốc
  • Session 2
   • Exercise 3: Sentence chunking
   • Exercise 4: Memorizing – paraphrasing – Sinh viên Việt Nam và WTO
   • Exercise 5: Memorizing – paraphrasing – Dog napping
  • Session 3
   • Exercise 6: Sentence chunking
   • Exercise 7: Memorizing – paraphrasing – 3 dự án lớn của thế giới
   • Exercise 8: Memorizing – paraphrasing – Teenage drinking
 • Unit Three: Note taking
  • Session 1
   • Introduction to Note Taking
    • What to note
    • When to note
    • How to note
    • How to read back the note
    • Golden rules
   • Exercise 1: Note taking and Interpretation – Pet cell
  • Session 2
   • Exercise 2: Note taking and Interpretation– Bệnh nghiện lao động ở Nhật Bản
   • Exercise 3: Note taking and Interpretation – Blind dogs
  • Session 3
   • Exercise 4: Note taking and Interpretation – Trung Quốc chuẩn bị cho Thế Vận Hội
   • Exercise 5: Note taking and Interpretation – Kyoto Protocol
 • Unit Four: Note taking (cont.)
  • Session 1
   • Exercise 1: Note taking and Interpretation– Vấn đề dân số ở Đức
   • Exercise 2: Note taking and Interpretation – Chest hair
  • Session 2
   • Exercise 3: Note taking and Interpretation – Cây bút thông minh
   • Exercise 4: Note taking and Interpretation – Computer garbage
  • Session 3
   • Exercise 5: Note taking and Interpretation– Máy giặt hiện đại
   • Exercise 6: Note taking and Interpretation – Teen Smokers
 • Unit Five: Revision: Giáo viên tự chọn tài liệu để giúp sinh viên ôn tập lại các kỹ năng đã học.

Học liệu

 • Học liệu bắt buộc: Đỗ Minh Hoàng, Interpretation 1, 2005
 • Học liệu tham khảo: Các đoạn thu âm ngắn do giáo viên tự sưu tầm và giới thiệu cho sinh viên

Hình thức tổ chức dạy học:

Kết hợp giữa lên lớp, tự học, thảo luận với giáo viên và theo nhóm, làm bài tập lớn.

Lịch trình chung:

(Ghi tổng số giờ cho mỗi cột)

Figure 1
Figure 1 (graphics1.png)

Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể

Tuần 1

Table 1
Hình thức tổ chức dạy học Thời gian địa điểm Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị Ghichú
Lí thuyết Theo Khoa bố trí What is interpreting?Goals of the courseBasic contents of the courseAssessmentNotes Đọc trước tài liệu  
Bài tập Theo Khoa bố trí Exercise 1: Introduction and InterpretationExercise 2: Interpretation demonstration and Comments    
Thảo luận Theo Khoa bố trí Thảo luận phần lý thuyết và bài tập đã học Đọc phần tài liệu lý thuyết và thực hiện 2 bài tập  

Tuần 2

Table 2
Hình thức tổ chức dạy học Thời gian địa điểm Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị Ghichú
Lí thuyết Theo Khoa bố trí Message analysis Đọc trước tài liệu  
Bài tập Theo Khoa bố trí Exercise 3: Message analysis – Nga – Mỹ chạy đua không gian Exercise 4: Message analysis - God will help me    
Thảo luận Theo Khoa bố trí Thảo luận phần lý thuyết và bài tập đã học Đọc phần tài liệu lý thuyết và thực hiện 2 bài tập  

Tuần 3

Table 3
Hình thức tổ chức dạy học Thời gian địa điểm Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị Ghichú
Lí thuyết Theo Khoa bố trí Message analysis, visualizing Đọc trước tài liệu  
Bài tập Theo Khoa bố trí Exercise 5: Message analysis – Pet cellExercise 6: Message analysis – Red scarf    
Thảo luận Theo Khoa bố trí Thảo luận phần lý thuyết và bài tập đã học Đọc phần tài liệu lý thuyết và thực hiện 2 bài tập  

Tuần 4

Table 4
Hình thức tổ chức dạy học Thời gian địa điểm Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị Ghichú
Lí thuyết Theo Khoa bố trí Visualizing, Message comprehension Đọc trước tài liệu  
Bài tập Theo Khoa bố trí Exercise 7: Relay story telling (in English)Exercise 8: Message analysis – Người Trung Quốc chuẩn bị cho Thế vận hội 2008    
Thảo luận Theo Khoa bố trí Thảo luận phần lý thuyết và bài tập đã học Đọc phần tài liệu lý thuyết và thực hiện 2 bài tập  

Tuần 5

Table 5
Hình thức tổ chức dạy học Thời gian địa điểm Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị Ghichú
Lí thuyết Theo Khoa bố trí Review on message analysis, visualizing, message comprehension Đọc trước tài liệu  
Bài tập Theo Khoa bố trí Exercise 9: Message analysis – Memory test with ASEAN Facts&FiguresExercise 10: Message analysis – Máy phiên dịch dành cho chó    
Thảo luận Theo Khoa bố trí Thảo luận phần lý thuyết và bài tập đã học Đọc phần tài liệu lý thuyết và thực hiện 2 bài tập  

Tuần 6

Table 6
Hình thức tổ chức dạy học Thời gian địa điểm Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị Ghichú
Lí thuyết Theo Khoa bố trí Memorizing, short term and long term memory, paraphrasing Đọc trước tài liệu  
Bài tập Theo Khoa bố trí Exercise 1: Memory test with World Cup ChampionsExercise 2: Paraphrasing – Thi đại học ở Hàn Quốc    
Thảo luận Theo Khoa bố trí Thảo luận phần lý thuyết và bài tập đã học Đọc phần tài liệu lý thuyết và thực hiện 2 bài tập  

Tuần 7

Table 7
Hình thức tổ chức dạy học Thời gian địa điểm Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị Ghichú
Lí thuyết Theo Khoa bố trí Memorizing, chunking sentences, Đọc trước tài liệu  
Bài tập Theo Khoa bố trí Exercise 3: Sentence chunkingExercise 4: Memorizing – paraphrasing – Sinh viên Việt Nam và WTOExercise 5: Memorizing – paraphrasing – Dog napping    
Thảo luận Theo Khoa bố trí Thảo luận phần lý thuyết và bài tập đã học Đọc phần tài liệu lý thuyết và thực hiện 3 bài tập  

Tuần 8

Table 8
Hình thức tổ chức dạy học Thời gian địa điểm Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị Ghichú
Lí thuyết Theo Khoa bố trí Paraphrasing, linking ideas Đọc trước tài liệu  
Bài tập Theo Khoa bố trí Exercise 6: Sentence chunkingExercise 7: Memorizing – paraphrasing – 3 dự án lớn của thế giớiExercise 8: Memorizing – paraphrasing – Teenage drinking    
Thảo luận Theo Khoa bố trí Thảo luận phần lý thuyết và bài tập đã học Đọc phần tài liệu lý thuyết và thực hiện 3 bài tập  

Tuần 9

Table 9
Hình thức tổ chức dạy học Thời gian địa điểm Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị Ghichú
Lí thuyết Theo Khoa bố trí Introduction to Note Taking•What to note•When to note•How to note•How to read back the note•Golden rules Đọc trước tài liệu  
Bài tập Theo Khoa bố trí Exercise 1: Note taking, interpretation – Pet cell    
Thảo luận Theo Khoa bố trí Thảo luận phần lý thuyết và bài tập đã học Đọc phần tài liệu lý thuyết và thực hiện bài tập  

Tuần 10

Table 10
Hình thức tổ chức dạy học Thời gian địa điểm Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị Ghichú
Lí thuyết Theo Khoa bố trí Note taking review Đọc trước tài liệu  
Bài tập Theo Khoa bố trí Exercise 2: Note taking and Interpretation– Bệnh nghiện lao động ở Nhật BảnExercise 3: Note taking and Interpretation – Blind dogs    
Thảo luận Theo Khoa bố trí Thảo luận phần lý thuyết và bài tập đã học Đọc phần tài liệu lý thuyết và thực hiện 2 bài tập  

Tuần 11

Table 11
Hình thức tổ chức dạy học Thời gian địa điểm Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị Ghichú
Lí thuyết Theo Khoa bố trí Note taking and Public speaking Đọc trước tài liệu  
Bài tập Theo Khoa bố trí Exercise 4: Note taking and Interpretation – Trung Quốc chuẩn bị cho Thế Vận HộiExercise 5: Note taking and Interpretation – Kyoto Protocol    
Thảo luận Theo Khoa bố trí Thảo luận phần lý thuyết và bài tập đã học Đọc phần tài liệu lý thuyết và thực hiện 2 bài tập  

Tuần 12

Table 12
Hình thức tổ chức dạy học Thời gian địa điểm Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị Ghichú
Lí thuyết Theo Khoa bố trí Using abbreviations and symbols Đọc trước tài liệu  
Bài tập Theo Khoa bố trí Exercise 1: Note taking and Interpretation– Vấn đề dân số ở ĐứcExercise 2: Note taking and Interpretation – Chest hair    
Thảo luận Theo Khoa bố trí Thảo luận phần lý thuyết và bài tập đã học Đọc phần tài liệu lý thuyết và thực hiện 2 bài tập  

Tuần 13

Table 13
Hình thức tổ chức dạy học Thời gian địa điểm Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị Ghichú
Lí thuyết Theo Khoa bố trí Using abbreviations and symbols (continued) Đọc trước tài liệu  
Bài tập Theo Khoa bố trí Exercise 3: Note taking and Interpretation – Cây bút thông minh Exercise 4: Note taking and Interpretation – Computer garbage    
Thảo luận Theo Khoa bố trí Thảo luận phần lý thuyết và bài tập đã học Đọc phần tài liệu lý thuyết và thực hiện 2 bài tập  

Tuần 14

Table 14
Hình thức tổ chức dạy học Thời gian địa điểm Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị Ghichú
Lí thuyết Theo Khoa bố trí Review on note taking Đọc trước tài liệu  
Bài tập Theo Khoa bố trí Exercise 5: Note taking and Interpretation– Máy giặt hiện đạiExercise 6: Note taking and Interpretation – Teen Smokers    
Thảo luận Theo Khoa bố trí Thảo luận phần lý thuyết và bài tập đã học Đọc phần tài liệu lý thuyết và thực hiện 2 bài tập  

Tuần 15

Table 15
Hình thức tổ chức dạy học Thời gian địa điểm Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị Ghichú
Lí thuyết Theo Khoa bố trí Review on message analysis, visualizing, memorizing, sentence chunking, and note taking Đọc trước tài liệu  
Bài tập Theo Khoa bố trí Giáo viên tự tìm tài liệu    
Thảo luận Theo Khoa bố trí Thảo luận phần lý thuyết và bài tập đã học Đọc phần tài liệu lý thuyết và thực hiện (các) bài tập  

Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giáo viên

Sinh viên cần có mặt tại lớp đủ số tiết theo yêu cầu, tích cực tham gia thảo luận, tham gia các hoạt động giáo viên tổ chức. Chuẩn bị bài tốt trước khi tới lớp học. Thực hiện tốt các bài tập giáo viên giao về nhà: nộp bài đúng hạn, chất lượng từ trung bình trở lên. Tham gia bài thi hết môn.

Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá:

Bài thi hết môn Phiên dịch 1 ở dạng dịch 1 đoạn hội thoại độ dài khoảng 3-5 phút, nội dung đơn giản với các chủ đề thông thường, không chứa đựng các thuật ngữ chuyên ngành chuyên sâu.

- Hình thức thi: sinh viên được giới thiệu trước về chủ đề đoạn hội thoại sắp phải nghe và dịch đồng thời có tài liệu hướng dẫn ở dạng hình chiếu trên màn hình máy projector và/hoặc các ghi chép tóm tắt nội dung các câu hội thoại. Mỗi diễn giả sẽ nói trong khoảng 1 phút thì dừng lại để sinh viên sau khi nghe có thời gian dịch và ghi âm phần dịch của mình vào băng cassette. Khoảng thời gian để sinh viên ghi âm tương đương thời gian sinh viên nghe diễn giả nói. Hết khoảng thời gian để ghi âm cho mỗi đoạn, sinh viên sẽ phải nghe tiếp đoạn sau và dịch tiếp cho tới hết đề thi.

- Địa điểm thi: trên phòng máy số 1 và số 2 của nhà B3.

Kiểm tra - đánh giá thường xuyên

Trong mỗi buổi học, giáo viên sẽ cho sinh viên thực hiện 1 số hoạt động. Giáo viên ghi chép lại về mức độ tham gia và hiệu quả tham gia các hoạt động của từng sinh viên để cho điểm.

Kiểm tra - đánh giá định kì

 • Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận ...): 10%
 • Phần tự học, tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm (Mỗi sinh viên sẽ làm việc theo 1 nhóm và hoàn thành 1 bài tập lớn để lấy điểm giữa kỳ. Bài tập này ở dạng chép thành lời 1 đoạn thu âm dài khoảng 4-5 phút bằng tiếng Anh, sau đó dịch ra tiếng Việt và nộp cho giáo viên cả bản chép lời lẫn bản dịch lời đó): 30%
 • Kiểm tra - đánh giá cuối kì: 60%

Tiêu chí đánh giá các loại bài tập

- Bài tập lớn (làm theo nhóm)

+ Chép chính xác lời thoại: 40%

+ Thể hiện các kỹ năng dịch cơ bản: 30%

+ Thể hiện kiến thức về các chủ đề dịch: 20%

+ Trình bày khoa học, nộp bài đúng hạn: 10%

 • Bài thi cuối kỳ:

+ Nắm bắt được nội dung chính trong các câu hội thoại, ghi chép được các thông tin quan trọng: 40%

+ Thể hiện khả năng sử dụng cả tiếng Anh và tiếng Việt tốt (hầu như không mắc các lỗi về phát âm, ngữ pháp, sử dụng từ):30%

+ Trình bày mạch lạc, đầy đủ nội dung của người nói, dễ theo dõi đối với người nghe, trôi chảy, tự tin, có sức thuyết phục: 30%

Lịch thi, kiểm tra (kể cả thi lại):

Theo sự bố trí của khoa và nhà trường

Figure 2
Figure 2 (graphics2.png)

Content actions

Download module as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Add module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks