Skip to content Skip to navigation

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Hoe lyk ek? - 01

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETFdnPhaseLang display tagshide tags

  This module is included inLens: Siyavula: Languages (Gr. R-3)
  By: SiyavulaAs a part of collection: "Afrikaans Huistaal Graad 2"

  Collection Review Status: In Review

  Click the "GETFdnPhaseLang" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Hoe lyk ek? - 01

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

AFRIKAANS HUISTAAL

Hoe lyk ek?

OPVOEDERS AFDELING

Memorandum

INLEIDING

Die Graad 2-opvoeder moet voortbou op die werk wat in Graad 1 gedoen is ten opsigte van die Huistaal. Dit is daarom noodsaaklik dat die opvoeder vertroud sal wees met elke leerder se vermoë om die Huistaal te gebruik. ‘n Vertrekpunt moet volgens die leerders se vorderingsverslag, profiel en portefeuljes bepaal word alvorens met Graad 2-modules begin word. Indien nodig moet die nodige aanpassings gemaak word.

Tydskedule

Daar word voorgestel dat ongeveer twee modules per kwartaal voltooi word. Die opvoeder moet haar deur die leerders laat lei aangesien die vinnige werkers gouer deur die modules sal werk terwyl die stadige werkers heelwaarskynlik meer tyd sal nodig hê.

Die bladsye vir die opvoeder wat by elke module aangeheg is, word nie aan die leerders uitgedeel nie.

 • LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF

Themba sterk by die huis aan na die ongeluk. Hy is baie teleurgesteld dat hy nie rugby kan speel nie maar lê hom toe op swem en besoek die biblioteek gereeld. Die gedig wys daarop dat daar ander soorte wenners ook is en dat alles in die lewe nie net oor “wen” gaan nie.

Besprekingsonderwerpe soos gestremdes om ons, sportaktiwiteite by die skool en die grappies en raaisels wat gelees kan word, behoort stimulerend vir die leerders te wees. Hulle bespreek ook met mekaar onderwerpe waaroor hulle wil skryf en begin nou hul stories te redigeer.

 • KLANKE EN WOORDBOU

Die begin klanke sw, kw en tw word in konteks behandel, asook die eindklanke -nk, -nt, -ng en -ns.

‘n Blokkiesraaisel en woordblok word gebruik vir vaslegging.

 • SKRIF

Voorbeelde van skriflesse word ingesluit om moeilike hoofletters weer te hersien. Leerders behoort nou met gemak sinne met hoofletters wat korrek gevorm word te kan gebruik.

Skrif:

In die modules 1 – 4 is al die hoofletters in drukskrif aangeleer.

In hierdie module word ‘n voorbeeld van elke hoofletter weer eens gegee.

Die skrifles kan nou aangebied word. Daar word aanbeveel dat die hoofletters wat leerders nog nie bemeester het nie, gereeld hersien word.

Daar behoort daagliks aan skrif aandag gegee te word. Leerders moet die geleentheid kry om die formasie van die letters te oefen sodat hulle met meer gemak duidelik en vinniger kan skryf.

Kreatiewe Skryfwerk:

Leerders word in hierdie module bewus van ‘n storie se begin, die middel en die einde. Nadat hulle die sinne georden het, moet hulle die verhaal uitbrei en hulle eie gedagtes byvoeg. As die klas dit saam bespreek, kan baie idees gegee word om hulle stories interessanter te maak. Die voorstelle kan ook op die skryfbord aangebring word sodat leerders die idees in hul eie stories kan gebruik.

LEERDERS AFDELING

Inhoud

Figure 1
Figure 1 (graphics1.png)
 • Skryf en versier die patroon.
Figure 2
Figure 2 (graphics2.png)
Table 1
LU 4.1  

Figure 3
Figure 3 (graphics3.png)

Table 2
LU 4.1  
 • Wat onthou julle van Themba en sy sussie Thandi? Vertel vir die klas.
 • Waar het hulle gebly?
 • Wie het vir hulle versorg?
 • Wat het met Themba gebeur?
 • Die storie gaan aan . . . . . . . . . . . . . . . . .luister mooi en lees dit versigtig.

Themba sterk aan - Deel 1

Themba het uit die hospitaal gekom.

Sy familie was baie bly om hom weer by die huis te hê.

Die dokter het gesê hy sal die gips van sy been wat gebreek was, oor drie weke afhaal. Temba moes nog met ‘n kruk loop. Dit het hom nie gehinder nie.

Gou was hy weer in die skool.

Julle onthou mos hoe goed hy kon wiskunde doen.

Hy het altyd vir Thandi gehelp met haar wiskunde.

Sy maats was bly om hom te sien.

Hy was bly om weer vir hulle te sien.

 • Waarom moes Themba met ‘n kruk loop?
 • Hoeveel dae moes hy wag voordat die gips sou afkom?
 • Hoe weet jy dat Themba goed was met wiskunde?
 • Hoe het Themba gevoel toe hy sy maats weer gesien het?

Table 3
LU 2.4.7   LU 3.2.1  
 • Lees die storie.

Themba sterk aan - Deel 2

Die gips is af! Nou voel Themba weer pure man!

Hy doen gereeld sy oefeninge wat die verpleegster hom geleer het.

Die dokter het ook gesê hy moet soveel as moontlik swem, want swem sal sy been gou sterk maak.

Hy en Thandi stap elke middag swembad toe. Hulle geniet dit, want dit is baie warm buite.

Themba skop die water en baljaar met Thandi in die water.

As hy sy been in die water gebruik, is dit glad nie seer nie.

Dit is net sy voet wat nog nie herstel het nie.

As hy loop, kry hy nog seer.

Die dokter sê dit kan nog lank neem voordat sy voet heeltemal herstel het.

Nou swem Themba maar soveel kere soos hy kan.

 • Verdeel die woorde in lettergrepe. Klap die lettergrepe.
Table 4
oe fen ing e   ver pleeg ster   swem bad
oe                    
Table 5
LU 3.2.1   LU 3.3.5  

 • Bou die woorde en voltooi die blokkiesraaisel.
Figure 4
Figure 4 (graphics4.png)
Table 6
graphics5.png graphics6.png
                   
1.                  
                   
2.                  
                   
3.                  
                   
4.                  
                   
5.                  
                   
6.                  
                   
7.                  
                   
8.                  
                   
9.                  
Table 7
LU 3.4.2   LU 3.4.8  

Assessering

Leeruitkomste 2:PRAAT: Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Assesseringstandaard 2.4: Dit is duidelik wanneer die leerder aan klas- en groepbesprekings deelneem:

2.4.7 vrae beantwoord en redes gee vir antwoord;

Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard 3.2: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit geskrewe teks skep:

3.2.1 ‘n storie alleen of saam met die onderwyser lees:

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit letters en woorde in langer tekste herken en skep:

3.3.5 lettergrepe gebruik om woorde te lees;

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel:

3.4.2 twee- en drieletterkombinasies aan die begin en einde van woorde herken;

3.4.8 blokkiesraaisels voltooi;

Leeruitkomste 4SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder toenemend leesbaar skryf.

Content actions

Download module as:

Add module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks