Skip to content Skip to navigation

OpenStax_CNX

You are here: Home » Content » Hoe lyk ek? - 04

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETFdnPhaseLang display tagshide tags

  This module is included inLens: Siyavula: Languages (Gr. R-3)
  By: SiyavulaAs a part of collection: "Afrikaans Huistaal Graad 2"

  Collection Review Status: In Review

  Click the "GETFdnPhaseLang" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Hoe lyk ek? - 04

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

AFRIKAANS HUISTAAL

Hoe lyk ek?

OPVOEDERS AFDELING

Memorandum

INLEIDING

Die Graad 2-opvoeder moet voortbou op die werk wat in Graad 1 gedoen is ten opsigte van die Huistaal. Dit is daarom noodsaaklik dat die opvoeder vertroud sal wees met elke leerder se vermoë om die Huistaal te gebruik. ‘n Vertrekpunt moet volgens die leerders se vorderingsverslag, profiel en portefeuljes bepaal word alvorens met Graad 2-modules begin word. Indien nodig moet die nodige aanpassings gemaak word.

Tydskedule

Daar word voorgestel dat ongeveer twee modules per kwartaal voltooi word. Die opvoeder moet haar deur die leerders laat lei aangesien die vinnige werkers gouer deur die modules sal werk terwyl die stadige werkers heelwaarskynlik meer tyd sal nodig hê.

Die bladsye vir die opvoeder wat by elke module aangeheg is, word nie aan die leerders uitgedeel nie.

 • LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF

Themba sterk by die huis aan na die ongeluk. Hy is baie teleurgesteld dat hy nie rugby kan speel nie maar lê hom toe op swem en besoek die biblioteek gereeld. Die gedig wys daarop dat daar ander soorte wenners ook is en dat alles in die lewe nie net oor “wen” gaan nie.

Besprekingsonderwerpe soos gestremdes om ons, sportaktiwiteite by die skool en die grappies en raaisels wat gelees kan word, behoort stimulerend vir die leerders te wees. Hulle bespreek ook met mekaar onderwerpe waaroor hulle wil skryf en begin nou hul stories te redigeer.

 • KLANKE EN WOORDBOU

Die begin klanke sw, kw en tw word in konteks behandel, asook die eindklanke -nk, -nt, -ng en -ns.

‘n Blokkiesraaisel en woordblok word gebruik vir vaslegging.

 • SKRIF

Voorbeelde van skriflesse word ingesluit om moeilike hoofletters weer te hersien. Leerders behoort nou met gemak sinne met hoofletters wat korrek gevorm word te kan gebruik.

Skrif:

In die modules 1 – 4 is al die hoofletters in drukskrif aangeleer.

In hierdie module word ‘n voorbeeld van elke hoofletter weer eens gegee.

Die skrifles kan nou aangebied word. Daar word aanbeveel dat die hoofletters wat leerders nog nie bemeester het nie, gereeld hersien word.

Daar behoort daagliks aan skrif aandag gegee te word. Leerders moet die geleentheid kry om die formasie van die letters te oefen sodat hulle met meer gemak duidelik en vinniger kan skryf.

Kreatiewe Skryfwerk:

Leerders word in hierdie module bewus van ‘n storie se begin, die middel en die einde. Nadat hulle die sinne georden het, moet hulle die verhaal uitbrei en hulle eie gedagtes byvoeg. As die klas dit saam bespreek, kan baie idees gegee word om hulle stories interessanter te maak. Die voorstelle kan ook op die skryfbord aangebring word sodat leerders die idees in hul eie stories kan gebruik.

LEERDERS AFDELING

Inhoud

 • Vir almal.
 • Neem nou die storie soos jy dit geskryf het op bladsy 21 en kyk hoe jy dit interessant kan maak. Hier is ‘n paar wenke.

1. Waar kan jy skryf oor hoe jy gevoel het? Dink aan woorde wat jy kan gebruik, bv. opgewonde; teleurgesteld; trots; doodmoeg.

2. Waar kan jy oor die toeskouers skryf? bv. hulle staan bankvas langs die veld; spring op in die lug; wens ons geluk.

3. Waar kan jy skryf oor hoe vinnig jy gehardloop het? Hoe sterk jy in die skrum gedruk het? Hoe jy die bal gegooi het.

4. Waaraan kan jy nog dink? Skryf jou gedagtes hier neer.

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................

Table 1
LU 2.1   LU 2.4.3  
 • Vir almal.
 • Skryf nou jou finale storie met al jou nuwe idees.
 • Onthou die titel.
 • Lees die storie vir die klas en vra vir jou maats om te sê waarvan hulle gehou het.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(titel)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Table 2
LU 4.3.1   LU 4.4.1   LU 4.4.2   LU 4.4.3  
 • Soek die woorde wat jy nie kan lees nie.
 • Gebruik ‘n woordeboek en vind uit wat hulle beteken.

Themba lees stories.

Themba kla nie. Hy is baie hartseer

en saans as hy in die bed lê, dink hy

weer aan sy maats op die rugbyveld.

Hy stap nou meer gereeld biblioteek toe.

Hy geniet die boeke wat hy lees.

Hy leer baie dinge - van mense, van

lande, van diere, van die natuur.

Hy hou baie van speurverhale en

reisverhale, asook stories van avonture.

Dan vergeet hy van die skool, sy maats,

die rugby. Dan is hy ver, ver weg –

in grotte, op berge of onder op die

bodem van die see. Dit is vir hom

lekker, baie lekker.

Hy swem nog steeds, net wanneer hy kan.

Maar hy begin al minder aan rugby dink.

Hy begin al meer oor sy stories wonder.

Wie het die geld gesteel? Hoe gaan die

reddingspan van die ysberg afkom?

Hoe lyk Paradyseiland? Waarom het

dinosourusse uitgesterf?

En hy swem nog ‘n paar lengtes – kruipslag, borsslag, rugslag – totdat Thandi later vir hom kom roep: “Ouma Rosie sê jy moet nou kom. Dit word laat!”

 • Vertel hoekom Themba nie meer so baie aan rugby dink nie.

Table 3
LU 3.3.1   LU 3.5.3  
 • Soek die ander helfte van die medalje om ‘n woord te bou.
Figure 1
Figure 1 (graphics1.png)
Table 4
LU 3.4.3  

Kom ons besoek die biblioteek

 • Daar is rye en rye boeke.
 • Hoe weet die bibliotekaresse waar al die boeke moet kom?

Kom ons vra vir haar. Luister mooi na wat sy sê.

Vrae vir die Bibliotekaresse.

1. Hoe weet u waar al die boeke kom?

2. Waar moet ek soek as ek ‘n boek wil uitneem om te lees?

3. Wat moet ek dan doen?

4. Vir hoe lank kan ek die boek hou?

5. Wat gebeur as ek die boek nie betyds terubring nie?

6. Mag ek die prente inkleur?

7. Waar kry Themba die boeke oor:

mense van ander lande; diere; die natuur; speurverhale; reisverhale en avontuurstories?

8. Wat is die reëls van die biblioteek?

9. Waar kry die skool al die boeke?

10. Hoe moet ek my biblioteekboeke versorg?

 • Bespreek die onderhoud wat jy met die bibliotekaresse gehad het in groepe.
 • Vra vir mekaar of vir Juffrou as daar nog iets is wat jy nie verstaan nie.
Table 5
LU 2.6   LU 5.3.3  
 • Daar is verskillende boeke in die biblioteek.
 • Voltooi die sinne.

1. Boeke oor die natuur gaan oor

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

2. Speurverhale gaan oor

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

3. Reisverhale gaan oor

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

4. Avontuurstories gaan oor

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Table 6
LU 6.1.1  
 • Skryf die woorde wat eindig met ‘n –nt.
Figure 2
Figure 2 (graphics2.png)
 • Skryf jou eie sinne met sommige –nt woorde.

1. ......................................................................................................................................

2. ......................................................................................................................................

3. ......................................................................................................................................

4. ......................................................................................................................................

5. ......................................................................................................................................

Table 7
LU 3.4.2   LU 4.7.2  
 • As jy boeke lees, leer jy baie dinge en dan word jy slim.
 • Figure 3
  Figure 3 (graphics3.png)
  Voltooi die diagram en dink aan wat jy alles kan leer as jy boeke lees.
 • Skryf nou ‘n storie oor hoekom jy eendag baie boeke gaan lees.

Table 8
LU 4.2.1   LU 4.2.2   LU 4.3.1  

Assessering

Leeruitkomste 2:PRAAT: Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Assesseringstandaard 2.1: Dit is duidelik wanneer die leerder oor persoonlike ervarings en algemene nuusgebeure gesels;

Assesseringstandaard 2.4: Dit is duidelik wanneer die leerder aan klas- en groepbesprekings deelneem:

2.4.3 idees voorstel en daarop uitbrei;

Assesseringstandaard 2.6: Dit is duidelik wanneer die leerder gepaste taal vir verskillende doeleindes en met verskillende mense gebruik (voer onderhoude).

Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit letters en woorde in langer tekste herken en skep:

3.3.1 met toenemende spoed en vlotheid lees;

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel:

3.4.2 twee- en drieletterkombinasies aan die begin en einde van woorde herken;

3.4.3 die eerste klank en laaste deel van die lettergreep in meer komplekse patrone herken;

Assesseringstandaard 3.5: Dit is duidelik wanneer die leerder vir inligting en genot lees:

3.5.3 die woordeboek begin gebruik;

Leeruitkomste 4SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard 4.2: Dit is duidelik wanneer die leerder pre-skryfstrategieë gebruik om ‘n skryfstuk te begin:

4.2.1 deelneem aan dinkskrumaktiwiteite om idees vir skryf te kry;

4.2.2 idees met klasmaats en onderwyser deel;

Assesseringstandaard 4.3: Dit is duidelik wanneer die leerder ‘n konsepweergawe van ‘n skryfstuk vir verskillende doeleindes skryf:

4.3.1 verskillende soorte tekste skryf;

Assesseringstandaard 4.4: Dit is duidelik wanneer die leerder hersien skryfstukke:

4.4.1 eie en ander se skryfstukke bespreek om terugvoering te gee of te ontvang;

4.4.2 probeer om eie skryfwerk te redigeer;

4.4.3 eie skryfwerk hersien na bespreking met ander;

Leeruitkomste 5:DINK EN REDENEER: Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik.

Assesseringstandaard 5.3: Dit is duidelik wanneer die leerder taal gebruik om te ondersoek:

5.3.3 eenvoudige strategieë gebruik om inligting te verkry en op te teken.

Leeruitkomste 6:TAALSTRUKTUUR EN –GEBRUIK: Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.

Assesseringstandaard 6.1: Dit is duidelik wanneer die leerder klanke in verband bring met letters en woorde:

6.1.1 klanke gebruik om minder bekende woorde te spel.

Content actions

Download module as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Add module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks