Skip to content Skip to navigation

OpenStax_CNX

You are here: Home » Content » Vakansie-jolyt - 02

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETFdnPhaseLang display tagshide tags

  This module is included inLens: Siyavula: Languages (Gr. R-3)
  By: SiyavulaAs a part of collection: "Afrikaans Huistaal Graad 3"

  Collection Review Status: In Review

  Click the "GETFdnPhaseLang" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Vakansie-jolyt - 02

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

AFRIKAANS HUISTAAL

Vakansie-jolyt

OPVOEDERS AFDELING

Memorandum

Inleiding

Die ICS modules in Graad 3 moedig leerders aan om wyd te lees, fiksie sowel as nie-fiksie. Daar word baie geleenthede geskep vir leerders om te skryf, woordeskat uit te bou en taal te gebruik. Hierdie vaardighede word onderskryf deur tegnieke en strategieë om bewus te raak van klanke. Woordherkenning en begripsvaardighede word geoefen en nuwe klanke word sistematies aangeleer.

Die leeruitkomstes vir Graad 3 word doeltreffend geïntegreer sodat leerders kan skryf oor dit wat hulle gehoor het, bespreek het en gelees het. Die onderwerpe wat vir die modules gekies is, sal vir die leerders in Graad 3 interessant wees aangesien dit in hulle ervaringsveld val. Ander leerareas soos Wiskunde en Lewensoriëntering word ook dikwels geïntegreer.

Alle aspekte van geletterdheid soos in die leeruitkomstes en assesseringstandaarde vir Graad 3 uiteengesit word is vervat in die 8 modules. Met die vaslegging, konsoldering en toepassing hiervan asook die kritieke en ontwikkelingsuitkomstes sal leerders in staat wees om in hulle huistaal te kan dink en redeneer.

Tydskedule

Daar word voorgestel dat plus-minus twee modules per kwartaal voltooi word. Alle leerders behoort al agt modules deur te werk sodat hulle die nodige onderrig in skrifgeletterdheid en klanke kan ontvang.

 • LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF

Die gedig en storie vertel van avonture by die see gedurende die vakansie.

Alhoewel hierdie module 38 bladsye bevat, moet die opvoeder onthou dat plus-minus drie bladsye per dag gedoen kan word bv. een lees en een klankaktiwiteit. Hou die volgorde van die bladsye dieselfde.

 • SKRIF

Hoofletters en punte word vasgelê, vraagtekens word behandel en teenoorgesteldes word geleer.

Daar word begin met lopende skrif en die kleinletters word hersien.

 • KLANKE EN WOORDBOU

Toekie die Towernaar hersien die volgende klanke; aa, ee, oe, ui, ei en y asook aai, ooi, oei en eeu en woordbou word gedoen met fl, vl, kl, sl, pl, gl en fr, gr, kr, tr, pr, vr, sn, kn.

LEERDERS AFDELING

Inhoud

 • Lees die storie...

Konsternasie op die Strand - Deel 1

Dit is so warm! Die son bak neer op die wit strand.

Daar's baie besoekers vandag op die strand. Die meeste baljaar in die water. Dit is die enigste manier om koel te bly.

Op die sand soek almal na 'n bietjie skaduwee onder die sonsambrele.

Ja, 'n heerlike somersdag - nie 'n windjie wat waai nie - nie 'n wolk in die lug nie.

Mamma haal haar strandhoed af. “Waar is Dirkie?" vra sy bekommerd.

“Hy het nou net hier gesit en sandkastele bou."

“Ek weet nie," sê Pappa en spring op, nog lomerig na sy slapie in die koelte van die sonsambreel.

“Ek sal gou in die vlak water gaan kyk," en hy hardloop af strand toe.

Dirkie is maar twee. Hy kan vinnig op sy kort sterk beentjies beweeg. Hy speel altyd naby sy ouers en hulle maak gewoonlik seker dat hy nie wegdwaal nie.

(word vervolg)

Table 1
LU 3.3.1  

 • Beantwoord die volgende vrae.
 • Bespreek dit eers in klein groepies en skryf dan jou eie antwoord.

1. Kyk na die titel van die storie. Wat kan jy daarvan aflei?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

2. Voorspel wat dink jy het gebeur.

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

3. Beskryf hoe dink jy het Mamma gevoel. Gee redes vir jou antwoord.

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 4. Gee 'n rede waarom Mamma en Pappa nie geweet het waar Dirkie is nie.

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

5. Het jy raad vir ouers by die see?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 • Voltooi die teenoorgesteldes.

groot of klein .........................

baie of .........................

vinnig of ..................................................

vlak of .........................

Table 2
LU 2.5.7   LU 3.2.1  

Ek maak kennis…

 • Miskien ken jy nie al die maats in jou klas nie.
 • Kies 'n maatjie en neem beurte om 'n onderhoud met hom / haar te voer.
 • Skryf tien vrae neer wat jy graag vir hom / haar wil vra.
Figure 1
Figure 1 (graphics1.png)
 • Vrae:
Figure 2
Figure 2 (graphics2.png)

1. ......................................................................................................................................

2. ......................................................................................................................................

3. ......................................................................................................................................

4. ......................................................................................................................................

5. ......................................................................................................................................

6. ......................................................................................................................................

7. ......................................................................................................................................

8. ......................................................................................................................................

9. ......................................................................................................................................

10. ...................................................................................................................................

Table 3
LU 2.6   LU 4.7.2   LU 5.3.1   LU 5.4.1  

 • Skryf nou 'n verslag oor wat jy alles met die onderhoud van jou maat geleer het.
 • Kyk na haar / sy antwoorde op jou vrae.

My onderhoud met .......................................................................

1. ......................................................................................................................................

2. ......................................................................................................................................

3. ......................................................................................................................................

4. ......................................................................................................................................

5. ......................................................................................................................................

6. ......................................................................................................................................

7. ......................................................................................................................................

8. ......................................................................................................................................

9. ......................................................................................................................................

10. ...................................................................................................................................

Table 4
LU 4.3.1   LU 4.7.2   LU 5.5.1   LU 6.3.3  

Bou woorde met Toekie Towenaar

 • Vul in “oei” of “eeu”.
 • Teken die prente.
 • Maak sinne met die woorde.
Table 5
     
k     l     m    
                 
     
sn     b     st    
                 

 • Sinne:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Table 6
LU 3.4.4   LU 4.6.1   LU 4.6.2  

Figure 3
Figure 3 (graphics3.png)

Table 7
LU 4.1  

Assessering

Leeruitkomste 2:PRAAT: Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Assesseringstandaard 2.5: Dit is duidelik wanneer die leerder deelneem aan klas- en groepbesprekings:

2.5.7 vrae beantwoord en redes vir antwoorde gee;

Assesseringstandaard 2.6: Dit is duidelik wanneer die leerder onderhoude met mense vir ‘n spesifieke doel voer;

Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard 3.2: Dit is duidelik wanneer die leerder betekenis uit geskrewe teks skep:

3.2.1 kommentaar lewer op ‘n storie of gedig wat hy/sy gelees het en begrip toon deur vrae oor die volgende te beantwoord:

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder tekste op hul eie lees en ‘n verskeidenheid strategieë gebruik om betekenis te skep:

3.3.1 ‘n geskrewe teks vlot en met begrip lees;

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder klankekennis vaslê:

3.4.4 diftonge soos “eeu” “ooi” “aai” en “oei” herken;woordeboek saam te stel.

Leeruitkomste 4:SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder leesbaar skryf:

Assesseringstandaard 4.3: Dit is duidelik wanneer die leerder ‘n konsepweergawe van ‘n skryfstuk vir verskillende doeleindes skryf:

4.3.1 ‘n teksformaat gepas vir die doel en teikengroep kies;

Assesseringstandaard 4.6: Dit is duidelik wanneer die leerder woordeskat opbou en self woorde spel:

4.6.1 woordeskat interessantheidshalwe en vir spesifieke doeleindes varieer;

4.6.2 eksperimenteer met en woorde uit stories, leesstukke, die media, grappe en klasmaats en ander se mondelinge taal gebruik;

Assesseringstandaard 4.7: Dit is duidelik wanneer die leerder gepaste grammatikale strukture en skryfkonvensies gebruik:

4.7.2 punktuasie gepas gebruik;

Leeruitkomste 5:DINK EN REDENEER: Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik.

Assesseringstandaard 5.3: Dit is duidelik wanneer die leerder taal gebruik om te ondersoek:

5.3.1 vrae stel om duidelikheid te verkry, verduidelikings soek, alternatiewe voorstel;

Assesseringstandaard 5.4: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige navorsing doen:

5.4.1 vrae stel wat die taak help definieer en nodige inligting help verkry;

Assesseringstandaard 5.5: Dit is duidelik wanneer die leerder inligting verwerk:

5.5.1 inligting organiseer en op verskillende maniere opteken:

Leeruitkomste 6: TAALSTRUKTUUR EN –GEBRUIK: Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.

Assesseringstandaard 6.3: Dit is duidelik wanneer die leerder met sinne werk:

6.3.3 gepaste tye gebruik.

Content actions

Download module as:

PDF | EPUB (?)

What is an EPUB file?

EPUB is an electronic book format that can be read on a variety of mobile devices.

Downloading to a reading device

For detailed instructions on how to download this content's EPUB to your specific device, click the "(?)" link.

| More downloads ...

Add module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks