Skip to content Skip to navigation

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Vakansie-jolyt - 03

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETFdnPhaseLang display tagshide tags

  This module is included inLens: Siyavula: Languages (Gr. R-3)
  By: SiyavulaAs a part of collection: "Afrikaans Huistaal Graad 3"

  Collection Review Status: In Review

  Click the "GETFdnPhaseLang" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Vakansie-jolyt - 03

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

AFRIKAANS HUISTAAL

Vakansie-jolyt

OPVOEDERS AFDELING

Memorandum

Inleiding

Die ICS modules in Graad 3 moedig leerders aan om wyd te lees, fiksie sowel as nie-fiksie. Daar word baie geleenthede geskep vir leerders om te skryf, woordeskat uit te bou en taal te gebruik. Hierdie vaardighede word onderskryf deur tegnieke en strategieë om bewus te raak van klanke. Woordherkenning en begripsvaardighede word geoefen en nuwe klanke word sistematies aangeleer.

Die leeruitkomstes vir Graad 3 word doeltreffend geïntegreer sodat leerders kan skryf oor dit wat hulle gehoor het, bespreek het en gelees het. Die onderwerpe wat vir die modules gekies is, sal vir die leerders in Graad 3 interessant wees aangesien dit in hulle ervaringsveld val. Ander leerareas soos Wiskunde en Lewensoriëntering word ook dikwels geïntegreer.

Alle aspekte van geletterdheid soos in die leeruitkomstes en assesseringstandaarde vir Graad 3 uiteengesit word is vervat in die 8 modules. Met die vaslegging, konsoldering en toepassing hiervan asook die kritieke en ontwikkelingsuitkomstes sal leerders in staat wees om in hulle huistaal te kan dink en redeneer.

Tydskedule

Daar word voorgestel dat plus-minus twee modules per kwartaal voltooi word. Alle leerders behoort al agt modules deur te werk sodat hulle die nodige onderrig in skrifgeletterdheid en klanke kan ontvang.

 • LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF

Die gedig en storie vertel van avonture by die see gedurende die vakansie.

Alhoewel hierdie module 38 bladsye bevat, moet die opvoeder onthou dat plus-minus drie bladsye per dag gedoen kan word bv. een lees en een klankaktiwiteit. Hou die volgorde van die bladsye dieselfde.

 • SKRIF

Hoofletters en punte word vasgelê, vraagtekens word behandel en teenoorgesteldes word geleer.

Daar word begin met lopende skrif en die kleinletters word hersien.

 • KLANKE EN WOORDBOU

Toekie die Towernaar hersien die volgende klanke; aa, ee, oe, ui, ei en y asook aai, ooi, oei en eeu en woordbou word gedoen met fl, vl, kl, sl, pl, gl en fr, gr, kr, tr, pr, vr, sn, kn.

LEERDERS AFDELING

Inhoud

 • Lees verder...

Deel 2

Pappa kom terug met Miems en Ouboet. “Niemand het vir Dirkie gesien nie," sê hy.

Miems en Ouboet vertel tegelyk hoe hulle vir ure die walvisse in die branders dopgehou het en nooit vir Dirkie gewaar het nie.

Nou is die hele strand in rep en roer nadat Pappa almal daar naby gevra het of hulle nie dalk die seuntjie met 'n blou swempakkie en 'n blou hoedjie gesien het nie. Mense skarrel heen en weer, links en regs, strand-op en strand-af. Almal roep luidkeels: “Dirkie! Dirkie!" Mamma is so ontsteld en die trane is nie ver nie. Sy wil nie te ver weg beweeg nie. Netnou het iemand nuus oor Dirkie.

Hulle soek lank. 'n Windjie kom later van die see se kant af op. Die son is ook nie meer so warm nie. “Ag, waar kan hy tog wees?" vra sy moedeloos.

(word vervolg)

Table 1
LU 3.3.1  
 • Teken die strand, die see, die walvisse, die sonsambrele ens.
Figure 1
Figure 1 (graphics1.png)
 • Vertel vir jou maat wat jy alles geteken het.
 • Vra vir hom/haar om kommentaar te lewer oor jou prent.
 • Skryf sy/haar kommentaar neer.

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Table 2
LU 2.5.8   LU 2.8   LU 4.2.1   LU 4.2.2  

Wat sê die woordeboek?

 • Wat beteken...

Konsternasie?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Luidkeels?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Moedeloos?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

In rep en roer?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 • Voltooi ook hierdie teenoorgesteldes.

ver - .................................................................................................................................. hoog - ..............................................................................................................................

hard - ................................................................................................................................

Table 3
LU 3.5.4  

Laat Toekie jou leer…

 • Toekie sê “Onthou jou HOOFLETTERS."
 • Elke sin in 'n storie begin met 'n HOOFLETTER en eindig met 'n PUNT.
 • HOOFLETTERS word ook gebruik vir die:

NAME van MENSE en PLEKKE.

NAME van DAE en MAANDE.

 • As 'n sin met die woord 'n begin, kry die volgende woord die HOOFLETTER.
 • Kyk nou, hierdie maatjies het nie gedoen soos Toekie gesê het nie.
 • Skryf hulle sinne korrek oor.
 • Daar is ses foute in die eerste sin.

1. my naam is lida ek woon in oostenbos

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

2. jy moet dinsdag na marie se huis gaan

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

3. dirk en des verjaar in maart

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

4. ons het in durban vakansie gehou

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

5. 'n man met die naam van piet het gekom

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Table 4
LU 6.3.8  

Woordbou met Vorms

 • Begin met 'n aanvangs-medeklinker uit vorm een.
 • Neem dan 'n klinker of 'n dubbelklinker uit vorm twee en voltooi die woord met 'n medeklinker uit vorm drie, bv. vl-a-g.
 • Stel 'n lys saam van al die woorde wat jy gebou het.
 • Kies vyf van jou woorde en maak sinne daarmee.
Figure 2
Figure 2 (graphics2.png)
 • Woorde:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 • Woorde:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 • Sinne:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Table 5
LU 4.7.2   LU 6.2.1  

 • Lees verder…

Niemand stel meer belang in die kaskenades van die walvisse nie.

Hulle waterspuite spuit hoog in die lug en elke nou en dan lig hulle uit die water en val weer met 'n groot gespat neer. Almal soek die verlore Dirkie.

Miems en Ouboet kom uitasem aangehardloop. “Ons het hom gekry," skree hulle van ver af. Soos 'n blits is Mamma by hulle. “Waar? Waar? Wie het hom gekry?" vra sy en kyk in die rigting van die rotse. “Pappa!" sê die twee gelyk. “Hy was by die vlakwaterpoeletjies. Hy het daar gesit en skulpies bymekaar maak. Mammie moet sien sy emmertjie is al amper vol." Maar Mammie luister nie verder nie. Sy het klaar vir Pappa daar ver gewaar met iets op sy skouer.

 • Teken die gesin op die strand.
Figure 3
Figure 3 (graphics3.png)

Table 6
LU 3.3.1  
 • Vertel 'n maat waar Dirkie was.

Skryf dit neer.

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 • Skulpe is baie interessant. Kry ‘n boek oor skulpe in die biblioteek en lees van al die verskillende soorte wat ‘n mens kry.

Bespreek in klein groepies:

Die strand kan 'n gevaarlike plek wees.

Besluit of jy saamstem of nie.

 • Gee redes vir jou besluit.

As jy dink die strand (of sommige strande) is gevaarlik, skryf 'n paar kennisgewings om mense te waarsku teen gevare.

Figure 4
Figure 4 (graphics4.png)

Table 7
LU 3.5.1   LU 4.2.1   LU 4.5.1   LU 4.5.2  

Assessering

Leeruitkomste 2:PRAAT: Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Assesseringstandaard 2.5: Dit is duidelik wanneer die leerder deelneem aan klas- en groepbesprekings:

2.5.8 opbouende terugvoering aan ander gee;

Assesseringstandaard 2.8: Dit is duidelik wanneer die leerder betrokke raak by gesprekvoering as ‘n sosiale vaardigheid.

Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder tekste op hul eie lees en ‘n verskeidenheid strategieë gebruik om betekenis te skep:

3.3.1 ‘n geskrewe teks vlot en met begrip lees;

Assesseringstandaard 3.5: Dit is duidelik wanneer die leerder vir inligting en genot lees:

3.5.1 boeke, fiksie en nie-fiksie, kies en sê waarvan hy/sy hou en nie hou nie;

3.5.4 woordeskat ontwikkel deur ‘n woordeboek te gebruik en ‘n persoonlike woordeboek saam te stel.

Leeruitkomste 4:SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard 4.2: Dit is duidelik wanneer die leerder pre-skryfstrategieë gebruik om ‘n skryfstuk te begin;

4.2.1 pre-skryfstrategieë gebruik om inligting te versamel en ‘n onderwerp te kies;

4.2.2 begin om ‘n skryfstuk te beplan;

Assesseringstandaard 4.5: Dit is duidelik wanneer die leerder skryfstukke “publiseer”:

4.5.1 werk met ander deel deur dit hardop te lees en/of in die klas uit te stal;

4.5.2 skryfwerk met bedoelde teikengroep deel;

Assesseringstandaard 4.7: Dit is duidelik wanneer die leerder gepaste grammatikale strukture en skryfkonvensies gebruik:

4.7.2 punktuasie gepas gebruik;

Leeruitkomste 6: TAALSTRUKTUUR EN –GEBRUIK: Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.

Assesseringstandaard 6.2: Dit is duidelik wanneer die leerder met woorde werk:

6.2.1 sommige spelreëls gebruik om korrek te spel.

Content actions

Download module as:

Add module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks