Skip to content Skip to navigation

OpenStax-CNX

You are here: Home » Content » Vakansie-jolyt - 04

Navigation

Lenses

What is a lens?

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

This content is ...

In these lenses

 • GETFdnPhaseLang display tagshide tags

  This module is included inLens: Siyavula: Languages (Gr. R-3)
  By: SiyavulaAs a part of collection: "Afrikaans Huistaal Graad 3"

  Collection Review Status: In Review

  Click the "GETFdnPhaseLang" link to see all content selected in this lens.

  Click the tag icon tag icon to display tags associated with this content.

Recently Viewed

This feature requires Javascript to be enabled.

Tags

(What is a tag?)

These tags come from the endorsement, affiliation, and other lenses that include this content.
 

Vakansie-jolyt - 04

Module by: Siyavula Uploaders. E-mail the author

AFRIKAANS HUISTAAL

Vakansie-jolyt

OPVOEDERS AFDELING

Memorandum

Inleiding

Die ICS modules in Graad 3 moedig leerders aan om wyd te lees, fiksie sowel as nie-fiksie. Daar word baie geleenthede geskep vir leerders om te skryf, woordeskat uit te bou en taal te gebruik. Hierdie vaardighede word onderskryf deur tegnieke en strategieë om bewus te raak van klanke. Woordherkenning en begripsvaardighede word geoefen en nuwe klanke word sistematies aangeleer.

Die leeruitkomstes vir Graad 3 word doeltreffend geïntegreer sodat leerders kan skryf oor dit wat hulle gehoor het, bespreek het en gelees het. Die onderwerpe wat vir die modules gekies is, sal vir die leerders in Graad 3 interessant wees aangesien dit in hulle ervaringsveld val. Ander leerareas soos Wiskunde en Lewensoriëntering word ook dikwels geïntegreer.

Alle aspekte van geletterdheid soos in die leeruitkomstes en assesseringstandaarde vir Graad 3 uiteengesit word is vervat in die 8 modules. Met die vaslegging, konsoldering en toepassing hiervan asook die kritieke en ontwikkelingsuitkomstes sal leerders in staat wees om in hulle huistaal te kan dink en redeneer.

Tydskedule

Daar word voorgestel dat plus-minus twee modules per kwartaal voltooi word. Alle leerders behoort al agt modules deur te werk sodat hulle die nodige onderrig in skrifgeletterdheid en klanke kan ontvang.

 • LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF

Die gedig en storie vertel van avonture by die see gedurende die vakansie.

Alhoewel hierdie module 38 bladsye bevat, moet die opvoeder onthou dat plus-minus drie bladsye per dag gedoen kan word bv. een lees en een klankaktiwiteit. Hou die volgorde van die bladsye dieselfde.

 • SKRIF

Hoofletters en punte word vasgelê, vraagtekens word behandel en teenoorgesteldes word geleer.

Daar word begin met lopende skrif en die kleinletters word hersien.

 • KLANKE EN WOORDBOU

Toekie die Towernaar hersien die volgende klanke; aa, ee, oe, ui, ei en y asook aai, ooi, oei en eeu en woordbou word gedoen met fl, vl, kl, sl, pl, gl en fr, gr, kr, tr, pr, vr, sn, kn.

LEERDERS AFDELING

Inhoud

Toekie leer weer…

Toekie sê: VRAAGTEKENS vir VRAE

 • Sinne wat begin met wie, waar, wanneer, watter, waarom, hoekom of hoe, lei vrae in.
 • Vrae moet eindig met 'n vraagteken.
 • Bv. Wie is jy?
 • Skryf die vrae korrek oor….

1. waar woon jy

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

2. hoekom huil jy

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

3. wanneer kom ouma kuier

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

4. van watter kleure hou jy

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

5. hoe moet ek hierdie wiskunde doen

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

6. waarom het lise nie gebel nie

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

7. hoekom is thembi nie hier nie

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

8. sluit die skole in desember

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

9. het oom jan maandag die katte gebring

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

10. moet ek vrydag of saterdag kom

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Table 1
LU 4.7.2  
Figure 1
Figure 1 (graphics1.png)
 • Voltooi die patroon.
Table 2
LU 4.1  

Woordbou met Vorms

 • Bou woorde.
 • Skryf hulle neer.
 • Maak sinne met vyf woorde.
Figure 2
Figure 2 (graphics2.png)
 • Woorde:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 • Sinne:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Table 3
LU 4.7.2   LU 6.2.1  

Vakansietyd is Piekniektyd

Groepwerk:

 • Bespreek saam...

Wat is lekkerder as om piekniek te hou?

'n Mens kan verskillende soorte pieknieks hou, byvoorbeeld:

'n Piekniek by die see.

'n Piekniek op die plaas.

'n Piekniek .......................................................................................................................

'n Piekniek .......................................................................................................................

'n Piekniek .......................................................................................................................

'n Piekniek .......................................................................................................................

 • Voltooi die lys hierbo.
 • Skryf 'n storie oor hoe en waar jy graag piekniek sal wil hou.
 • Beplan jou storie en maak gebruik van die spinnekopdiagram.

Table 4
LU 2.5.1   LU 2.5.3   LU 2.5.5  
Figure 3
Figure 3 (graphics3.png)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Table 5
LU 3.1.1   LU 4.2.1   LU 4.4.1   LU 4.4.2  

Assessering

Leeruitkomste 2:PRAAT: Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Assesseringstandaard 2.5: Dit is duidelik wanneer die leerder deelneem aan klas- en groepbesprekings:

2.5.1 onderwerpe tydens groepbesprekings inisieer;

2.5.3 idees voorstel en daarop uitbrei;

2.5.5 ‘n opsomming van ‘n groep se werk maak;

Assesseringstandaard 2.6: Dit is duidelik wanneer die leerder onderhoude met mense vir ‘n spesifieke doel voer;

Leeruitkomste 3:LEES EN KYK: Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard 3.1: Dit is duidelik wanneer die leerder visuele en prenteleidrade gebruik om betekenis te skep:

3.1.1 grafiese tekste lees en die inligting op ‘n gepaste manier gebruik;

Leeruitkomste 4:SKRYF: Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder leesbaar skryf:

Assesseringstandaard 4.2: Dit is duidelik wanneer die leerder pre-skryfstrategieë gebruik om ‘n skryfstuk te begin;

4.2.1 pre-skryfstrategieë gebruik om inligting te versamel en ‘n onderwerp te kies;

Assesseringstandaard 4.4: Dit is duidelik wanneer die leerder skryfstukke hersien:

4.4.1 eie en ander se skryfstukke bespreek om terugvoering te gee en te ontvang;

4.4.2 eie skryfwerk redigeer;

Assesseringstandaard 4.7: Dit is duidelik wanneer die leerder gepaste grammatikale strukture en skryfkonvensies gebruik:

4.7.2 punktuasie gepas gebruik;

Leeruitkomste 6: TAALSTRUKTUUR EN –GEBRUIK: Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.

Assesseringstandaard 6.2: Dit is duidelik wanneer die leerder met woorde werk:

6.2.1 sommige spelreëls gebruik om korrek te spel.

Content actions

Download module as:

Add module to:

My Favorites (?)

'My Favorites' is a special kind of lens which you can use to bookmark modules and collections. 'My Favorites' can only be seen by you, and collections saved in 'My Favorites' can remember the last module you were on. You need an account to use 'My Favorites'.

| A lens I own (?)

Definition of a lens

Lenses

A lens is a custom view of the content in the repository. You can think of it as a fancy kind of list that will let you see content through the eyes of organizations and people you trust.

What is in a lens?

Lens makers point to materials (modules and collections), creating a guide that includes their own comments and descriptive tags about the content.

Who can create a lens?

Any individual member, a community, or a respected organization.

What are tags? tag icon

Tags are descriptors added by lens makers to help label content, attaching a vocabulary that is meaningful in the context of the lens.

| External bookmarks